PRINTEMPaS : cours intensifs et examens

Cours avec Mireille, Paweł, Szabolcs ou Marion (14 - 22 avril 2023)
ET / OU
Passez un examen international d’espéranto (21 - 23 avril 2023)
Formulaire d’inscription
Read in EnglishCONTENU

- Cours pour les niveaux A1-A2 « S’élancer ensemble ! » animé par Marion Quenut
- Cours pour préparer l’examen B1 « La Méthode de Varsovie » animé par Paweł Fischer-Kotowski
- Cours pour préparer l’examen B2 « Des gouttelettes naissent des rivières » animé par SZILVA Szabolcs
- Cours pour préparer l’examen C1 « Avec Mireille tu progresseras » animé par Mireille Grosjean
- Examens internationaux KER de UEA (interview) 
- Conférence « L’histoire d’Afrique et le commerce triangulaire » - Mireille Grosjean (sa, di)
- Conférence sur ’La Interna Ideo’ - Jean Annet
- Conférence sur la création d’un arbre généalogique - SZILVA Szabolcs
- Conférences : « L’Afrique et la conférénce d’ILEI » et « Limites, présentation vaste pas seulement de frontières’ - Mireille Grosjean
- Film sur les cultures du Pakistan - Amber Islam ?
- Conférence sur la situation des droits de l’homme au Pakistan - Hamza Salam ?
- Chantier de bénévolat pour jardiner ou réparer le mur du bassin - René Jelenc, Bert Schumann
- Librairie-libroservo sur place, voir la liste
- NB : Un enseignant centralise les élèves et évalue leur niveau avant le stage par un test écrit et oral

LA SEMAINE EN RÉSUMÉ

- Programme des cours et de l’examen --- Menus
- Prix et inscription --- Inscrits et leur provenance
- Photo de ce stage --- Albums, vidéos des stages passés --- Photos de groupe
- Interview avec la responsable du stage
- Opinions de participants : Session d’examens 2018 --- stages passés --- Esperanto-Aktiv 109


La Maison Culturelle de Grésillon organise en COLLABORATION avec ILEI (Ligue Internationale des Enseignants Espérantophones) un stage pour des personnes qui ont commencé l’apprentissage de l’espéranto et qui désirent faire de rapides progrès grâce à des cours intensifs animés par des enseignants expérimentés qui utilisent l’espéranto pour enseigner par des méthodes actives. Nous proposons quatre niveaux (cours).

COURS C1 « Avec Mireille tu progresseras » (15 - 21 avril 2023)
Plus d’informations seulement en espéranto
 
 • Instruanto :
  Mireille GROSJEAN, franclingva svisino. Senrita emerito, senbrutara nomado, babilema poligloto. Ŝi profesie intruis fremdajn lingvojn. Ŝi vojaĝis kaj uzis Esperanton en plej diversaj regionoj de la mondo. Ŝi aktivas en la movado, verkas librojn kaj artikolojn.
 • Celo : Trejni la partoprenantojn al klarigo kaj argmentado, tio estas ĉefe parola kapablo (lige al la postuloj de la parola parto de la ekzameno C1). Altigi la kvaliton de la lingvouzo.
 • Kurslibroj : Nenio bezonatas.
 • Prezento : Rolludoj, debatoj. Traktado de diversaj gramatikaĵoj por altigi la nivelon de la lingvouzo. Legado kaj analizo de la legitaĵoj.

COURS B2 « Des goutelettes naissent des rivières » (15 - 21 avril 2023)
Plus d’informations seulement en espéranto
 
 • Instruanto : SZILVA Szabolcs estas hungaro loĝanta en Varsovio, Pollando, instruisto de Esperanto jam de 10 jaroj. Liajn kompetencojn pruvas liaj bakalaŭraj studoj, Instruista Trejnado kaj Esperantologiaj studoj finitaj en Poznano, Pollando kaj studoj de finnugra filologio en la Varsovia Universitato. Li ofte partoprenas Esperanto-aranĝojn kiel instruisto, li instruis en pluraj landoj de kvar kontinentoj. Li partoprenis la trejnadon “Iĝu trejnisto de TEJO” kaj gvidis plurajn porinstruistajn sesiojn en pluraj landoj. Li estas ankaŭ tradukisto, ĉefe de la pola kaj la hungara lingvoj.
 • Celo : Akiri la nivelon B2 laŭ tiu difino. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon B1. La kurso alprenas preparan karakteron por la ekzamenoj fine de la kurso.
 • Kurslibroj : Ne estas postulata, la materialojn liveros la instruisto. Dum la kurso utilas havi la sekvajn librojn aŭ iliajn retajn formojn : Plena Ilustrita Vortaro vortaro.net ; Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko bertilow.com kaj nacilingva vortaro.
 • Prezento : La kurso koncentriĝos je ĉiuj lingvokapabloj : parolado, aŭda kompreno, skribado, kaj lega kompreno. La kurso traktos ankaŭ la gramatikaĵojn, kiuj diferencigas la nivelon B1 de B2. Ĉiun tagon estos pritraktataj unu aŭ du grandaj temoj de la ekzamena temaro. La ekzercoj ofte estos prenitaj de materialoj de ekzameno. La fina celo estas, ke la kursanoj estu pretaj por sukcese trapasi B2-nivelan ekzamenon.

COURS B1 « Méthode de Varsovie » (15 - 21 avril 2023)
Plus d’informations seulement en espéranto
 
 • Instruanto : Paweł FISCHER-KOTOWSKI estas esperantisto el Pollando. En la movado li aktivas ekde 2010, en diversaj roloj internacie kaj landskale, i.a. kiel komitatano de UEA, ĝenerala sekretario de TEJO, estrarano de la landa asocio. Li kunorganizis kelkajn Esperanto-aranĝojn, redaktis du eldonojn de la Jarlibro de UEA, diplomiĝis en la Interlingvistikaj
  Studoj de UAM (Poznano, PL). Dum kelkaj jaroj li uzis Esperanton kiel hejman kaj poste ankaŭ laborejan lingvon (en la CO de UEA). Nuntempe li laboras kiel bibliografo en la Nacia Biblioteko de Pollando kaj en sia libera tempo rete instruas Esperanton kadre de la programo Ekparolu ! en edukado.net.
 • Celo : Akiri la nivelon B1 laŭ tiu difino. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon A2. La kurso alprenas preparan karakteron por la ekzamenoj fine de la kurso.

 • Kurslibroj : Lernolibro ne estas postulata, vortaro utilus.
 • Prezento : La kurso celas personojn kiuj jam sufiĉe bone parolas kaj flue legas en Esperanto. Ĝi enhavos elementojn lingvajn, kulturajn, movadhistoriajn kaj literaturajn. La kursanoj rigardos tiklajn problemojn de la Esperanta gramatiko, serĉos proprajn erarojn (kaj korektos ilin !), kleriĝos pri la Esperanta kulturo kaj la historio de la movado. La kurso disvolviĝos laŭ diversaj metodoj, individuaj kaj grupaj, atenton ricevos ĉiuj kapabloj (aŭskultado kaj parolado, legado kaj skribado), eksterlecione ĉiuj laboros etgrupe pri komuna projekto kiun oni prezentos al la aliaj en la fino. Gravan parton okupos la Esperanta literaturo – estos ebloj por iom gustumi originalaĵojn kaj ekscii pli multe pri niaj verkistoj, krome eblos ankaŭ interŝanĝi opiniojn pri la verkoj kiujn oni jam legis kaj eĉ mem verki rakonton aŭ poemon.

COURS A1-A2 « S’élancer ensemble ! » (15 - 21 avril 2023)
 
 • Professeur : Marion QUENUT est formatrice et enseigne l’occitan à Toulouse depuis 2011. Passionnée par les langues (elle en connait huit), elle a créé et administre depuis 2006 le site toulangues.org, le portail toulousain des langues du monde. Elle débute son apprentissage de l’espéranto en 2006 lors d’un stage avec le Centre Culturel Espéranto de Toulouse. Depuis elle anime régulièrement des stages et des cours pour cette association. Elle a reçu une attestation de niveau C1 en espéranto.
 • Objectif : Acquérir le niveau A2 selon cette définition. Ce cours s’adresse aux vrais débutants et aux personnes qui ont déjà commencé à apprendre l’espéranto mais se considèrent encore comme débutantes.
 • Manuel : Il n’y a pas de manuel recommandé, le cours s’appuira sur des supports inédits (destinés à un nouveau manuel en projet). Le dictionnaire pratique d’André Andrieu (16€, édité par SAT-Amikaro) est recommandé.
 • Présentation du cours : Ce cours sera axé sur la communication orale dès le début, mais toutes les compétences du niveau A2 seront travaillées pendant la semaine à l’aide notamment d’activités ludiques.

Examen International KER (22 avril 2023)
Plus d’informations seulement en espéranto

 • Niveloj : La ekzamena komisiono de UEA okazigas KER-ekzamenojn je la 4 niveloj B1, B2, C1 kaj C2. Se vi bezonas helpon por elekti la ekzamenan nivelon kaj tipon, bv. kontaktu Greziljonon.
 • Ekzamenpartoj : La ekzameno konsistas el skriba kaj parola partoj. La parola parto konsistas el aŭdkomprena parto kaj intervjuo. La skriba kaj aŭdkomprena (parola) partoj okazas rete kaj oni devos trapasi ilin en sia hejmo. La intervjua parto povas okazi en Greziljono (je 2023-apr-22) por tiuj, kiuj en junio aŭ aŭgusto trapasos almenaŭ la alian parton de la parola ekzameno (nome la aŭdkomprenan), kaj eventuale ankaŭ la skriban.
 • Aliĝo : okazos en edukado.net. Bv. atendi postan precizigon.
 • Kotizo kaj pago : Por bazaj landoj, la kotizo por nurparola aŭ nurskriba ekzameno estas inter 37 € (B1) kaj 57 € (B2-nivelo), duoble por la kompleka ekzameno. Post ekzamenaliĝo, vi ricevos fakturon de UEA kaj pagos al indikita UEA-konto. Legu detale en edukado.net
 • Atestilo : Post sukcesa plena ekzameniĝo, vi ricevos PDF-formatan atestilon kaj raporton pri la rezultoj.
 • Pri KER, Komuna Eŭropa Referenckadro por lingvoj, jen vikipedio.org. Jen edukado.net pri la ekzameno, specimenoj, regularo. Por pliaj informoj skriku al ker-ekzamenoj Ĉe-signo @ edukado.net
 • Muzike :-) Jen JoMo KER-kantas.

PROGRAMME des cours
 
 • vendredi 14 avril
  • après-midi : arrivée des stagiaires. Chacun trouvera des draps sur le lit qui lui est attribué dans le château
  • 18h30 apéritif d’accueil
  • 19h30 dîner
  • 20h30 interkonatiĝo et présentation des cours
 • Déroulement d’une journée du samedi 15 avril au vendredi 21 avril
  • 8h-8h30 petit déjeuner
  • 9h-12h cours avec votre professeur
  • 12h30 déjeuner
  • 14h distractions proposées par Jannick ou travail individuel
  • 16h30-18h30 cours
  • 19h dîner
  • 20h30 programme de soirée

PROGRAMME des examens

 • vendredi 21 avril
  • après-midi : arrivée des personnes inscrites seulement pour l’examen
 • samedi 22 avril
  • matin et après-midi : examen oral (interview)
  • départ des participants
 • dimanche 23 avril matin
  • départ des quelques participants
  • tourisme individuelle

PRIX et INSCRIPTION au séjour à Grésillon
 
 • Le prix de votre séjour est calculé automatiquement lors de votre inscription en ligne. Pour une estimation du prix, il suffit de renseigner la catégorie d’âge, la chambre et le nombre de nuits.
 • Prix à partir de 10 € par jour (cours et activités, camping, repas apporté). Demi-tarif sur les repas, les cours et les activités pour enfant, ado ou personne à ressources modestes.
 • Forfait tout inclus (hors examen) pour le séjour d’un adulte pendant 7 jours, comprenant l’hébergement, les repas, les cours, les activités : entre 293 et 485 € (camping 266 €).
 • Une réduction de 5% sur le forfait tout inclus est appliquée pour inscription et versement de 100 € d’arrhes au moins 2 mois avant le début du séjour.
 • Les stagiaires inscrits à l’examen ne paient pas la nuitée de la dernière nuit.
 • Cliquez ici pour vous inscrire. Retrouvez tous nos tarifs ici. Pour une formule hors forfait nous contacter.

Équipe : Jannick Huet, Bert Schumann


Inscrits : Alain, Anne-Marie & Vincent, Barbara, Bertrand, Christine, Dany, Deneza, Dori & Jordi, Elke, Ewa, Ewen, François, Gundega, Hervé, Hildegard, Jannick & Bert, Jean A, Jean-Marc, Jean-Marie, Jean-Yves, Joël, Johan, Katarzyna, Laure, Marion, Martine, Mireille, Michèle, Miki, Paweł, Pierrette, Richard, Simon, Szabolcs, Ursula, Yannick ...

Provenance des participants : 2023 : BE-5310 Longchamps, CAT-08032 Barcelona, 08180 Moià, CH-1134 Vufflens-le-Château, 2300 La Chaux de Fonds, DE-12047+13357 Berlin, 54516 Wittlich, 63452 Hanau, JP-1120006 Tokio, NL-3061VL Roterdamo, PL-01140+02778 Warszawa, FR-21000 Dijon, 31100 Toulouse, 35310 Mordelles, 35510 Cesson-Sévigné, 36350 Luant, 37510 Saint Genouph, 38190 Les Adrets, 38320 Eybens, 38600 Fontaine, 44100+44300 Nantes, 44630 Plessé, 49150 Cheviré le Rouge, 51400 Les Petites Loges, 56000 Vannes, 56100 Lorient, 67000+67200 Strasbourg, 69270 Fontaines sur Saône, 71530 Fragnes La Loyère, 72270 Mézeray, 75013+75019 Paris ...

Afficher une carte avec la provenance des participants.
Contactez-nous pour du co-voiturage ou consultez ici


Photo de 2023, 2022, 2019, 2013, 2012