PRINTEMPaS : cours intensifs

Cours avec Zsófia, Marion, Duncan ou Paweł (12 - 20 avril 2024)
ET / OU
Préparez un examen international d’espéranto (19 - 21 avril 2024)
Formulaire d’inscription         (read in English)

.
CONTENU

 Cours pour les niveaux A1-A2 « S’élancer ensemble ! » animé par Marion Quenut
 Cours pour préparer l’examen B1 « Apprends avec joie ! » animé par KÓRÓDY Zsófia
 Cours pour préparer l’examen B2 « Courageusement en avant ! » animé par Paweł Fischer-Kotowski
 Cours pour préparer l’examen C1-C2 « Perspectives pour l’espéranto » animé par Duncan Charters
 Examens internationaux KER de UEA (interview) organisé par KÓRÓDY Zsófia
 Conférences avec exercices : Compétence (en communication) interculturelle » animé par Duncan Charters
 Animation musicale » présentée par Miko Sloper
 Architectures fascistes, communistes et autres présentée par Ana Alebić-Juretić
 Présentation scénique de "Le joueur d’échecs" et conférence sur son auteur "Stefan Zweig, auteur européen" » présentée par Arno Lagrange
 Librairie-libroservo sur place, voir la liste
 NB : Un enseignant centralise les élèves et évalue leur niveau avant le stage par un test écrit et oral

LA SEMAINE EN RÉSUMÉ

 Programme des cours et de l’examen --- Menus
 Prix et inscription --- Inscrits et leur provenance
 Photo de ce stage --- Albums, vidéos des stages passés --- Photos de groupe
 Interview avec la responsable du stage
 Opinions de participants : Session d’examens 2018 --- stages passés --- Esperanto-Aktiv 109

La Maison Culturelle de Grésillon organise en COLLABORATION avec ILEI (Ligue Internationale des Enseignants Espérantophones) un stage pour des personnes qui ont commencé l’apprentissage de l’espéranto et qui désirent faire de rapides progrès grâce à des cours intensifs animés par des enseignants expérimentés qui utilisent l’espéranto pour enseigner par des méthodes actives. Nous proposons quatre niveaux (cours).

COURS C1-C2 « Perspectives pour l’espéranto »
Plus d’informations seulement en espéranto
 

 • Instruanto : Duncan CHARTERS vivas en Ilinojso apud Santa-Luizo, li estas universitata profesoro, pedagogo, lingvoinstruisto dum jardekoj (de la hispana kaj Esperanto), rajtigita ekzamenanto por KER-ekzamenoj en Esperanto, Akademiano laboranta por la C-2 nivelo, kaj prezidanto de UEA ekde 2019.
 • Celo : Akiri la nivelon C1 ĝis C2 laŭ tiu difino por povi sukcese trapasi C1-nivelan ekzamenon. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon B2. La kurso alprenas preparan karakteron por la ekzamenoj fine de la kurso
 • Kurslibroj : Plena Ilustrita Vortaro vortaro.net ; Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko bertilow.com, nacilingva vortaro.
 • Prezento : Kiel rilatas lingvolernado kaj kultura adaptiĝo ? Kio estas kulturo, kaj la kulturo de Esperanto ? Ĉu sufiĉas lerni la lingvon Esperanto por interkomunikiĝi sukcese kun individuoj de aliaj kulturoj ? Ĉu mi estas kaj lingve kaj kulture kompetenta ? Kiujn instrumentojn mi bezonas por daŭre plibonigi mian scion kaj uzon de la lingvo kaj mian komprenon pri aliaj kulturaj kutimoj ? Kiel mi povas minimumigi erarojn en mia parola kaj skriba uzo de la lingvo kaj komunikado kun alikulturanoj ? Ĉu helpos ankaŭ nova perspektivo pri la fonetiko, gramatiko kaj stilo de Esperanto ?
  Tiu ĉi supera kurso invitas vin aktive kaj kunlabore esplori kaj respondi tiajn kernajn demandojn, kaj ankaŭ kolektive krei kulturan gvidilon por esperantistoj ĉeestontaj la UK-on en Tanzanio ĉi-somere !


COURS B2 « Courageusement en avant ! »
Plus d’informations seulement en espéranto
 

 • Instruanto : Paweł FISCHER-KOTOWSKI estas esperantisto el Pollando, kiu ekde du jaroj loĝas en Nederlando. En la movado li aktivas ekde 2010, en diversaj roloj, i.a. kiel komitatano de UEA kaj ĝenerala sekretario de TEJO. Li kunorganizis kelkajn Esperanto-aranĝojn, redaktis la Jarlibron de UEA kaj la soci-kulturan revuon “Kontakto”. Li diplomiĝis en la Interlingvistikaj Studoj de UAM (Poznano, PL) kaj en la Instruista Trejnado de ILEI kaj Edukado.net.
  Dum kelkaj jaroj li uzis Esperanton kiel hejman kaj poste ankaŭ laborejan lingvon (en la Centra Oficejo de UEA). Nuntempe li laboras kiel bibliotekisto en la Reĝa Biblioteko en Hago, kaj en sia libera tempo rete instruas Esperanton kadre de la programo “Ekparolu !” en edukado.net.
 • Celo : Akiri la nivelon B2 laŭ tiu difino. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon B1. La kurso alprenas preparan karakteron por la ekzamenoj fine de la kurso.
 • Kurslibroj : Lernolibro ne estas postulata, la necesaj materialoj estos liveritaj de la kursgvidanto. Vortaro ne necesas, sed utilas.
 • Prezento : La kurso celas personojn, kiuj jam konas la bazajn gramatikajn regulojn de Esperanto, sed volas plifirmigi kaj plivastigi sian scion, kaj aldone pligrandigi la vortprovizon. La kurso disvolviĝos laŭ diversaj metodoj, individuaj kaj grupaj, atenton ricevos ĉiuj kapabloj (aŭskultado kaj parolado, legado kaj skribado). La kursanoj lernos novajn gramatikaĵojn kaj tuj ekuzos ilin praktike (parole kaj skribe). Dum la kurso estos prezentitaj diversaj aspektoj de la Esperantaj kulturo kaj historio. La kursanoj ricevos informojn pri la KER-ekzamenoj kaj povos pretigi sin por la ekzameno je la nivelo B2.

COURS B1 « Apprends avec joie ! »
Plus d’informations seulement en espéranto
 

 • Instruanto : KÓRÓDY Zsófia, hungarino loĝanta en la Esperanto-urbo Herzberg am Harz, Germanujo, kerna aktivulo de la fama Interkultura Centro Herzberg. Ŝi diplomitiĝis en la universitato ELTE en Budapeŝto, laboris kiel profesia lingvoinstruisto pri la angla, hungara kaj Esperanto kaj verkis gramatikan ekzercaron.
 • Celo : Akiri la nivelon B1 laŭ tiu difino. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon A2-B1. Bonvenas ĉiuj kiuj deziras pli flu paroli, esprimi siajn opiniojn, sentojn kaj lerni sufiĉan gramatikon por esti kapabla uzi Esperanton por ĉiutaga konversaciado. La kurso helpos al tiuj, kiuj poste celas trapasi lingvoekzamenon. Zsófia tajloras la kurson al la nivelo de la partoprenantoj, uzas interesajn materialojn kaj taŭgajn metodojn kaj montros, ke oni povas lerni kun ĝojo ! La kurso liveras utilan enhavon ankaŭ por lernantoj de pli alta nivelo, kiuj deziras trapasi B2-ekzamenon.
 • Prezento : La kurso koncentriĝos je pliampleksigo de vortprovizo, parolturnoj kaj ilia utiligo en konversaciado kaj rakontado. Tiu kurso traktos ĉiujn gravajn gramatikaĵojn, preparos kursanojn al la ekzameno per ekzercoj, taskoj, kunlaborigaj ludoj, konversaciado kaj rol-ludado.

COURS A1-A2 « S’élancer ensemble ! »
 

 • Professeur : Marion QUENUT est formatrice et enseigne l’occitan et le français pour étrangers à Toulouse et en lingne. Passionnée par les langues, elle a créé et administre depuis 2006 le site toulangues.org, le portail toulousain des langues du monde. Elle débute son apprentissage de l’espéranto en 2006 lors d’un stage avec le Centre Culturel Espéranto de Toulouse. Depuis elle anime régulièrement des stages et des cours pour cette association et dans diverses rencontres d’espéranto.
 • Objectif : Acquérir le niveau A1 ou A2 selon cette définition. Ce cours s’adresse aux vrais débutants et aux personnes qui ont déjà commencé à apprendre l’espéranto mais se considèrent encore comme débutantes.
 • Manuel : Il n’y a pas de manuel recommandé, le cours s’appuira sur des supports inédits.
 • Présentation du cours : Ce cours sera axé sur la communication orale dès le début, mais d’autres compétences (de compréhension, d’écriture) seront travaillées pendant la semaine à l’aide notamment d’activités ludiques.

Examen International KER
Plus d’informations seulement en espéranto

 • Niveloj : La ekzamena komisiono de UEA okazigas KER-ekzamenojn je la 4 niveloj B1, B2, C1 kaj C2. Se vi bezonas helpon por elekti la ekzamenan nivelon kaj tipon, bv. kontaktu Greziljonon.
 • Ekzamenpartoj : La ekzameno konsistas el skriba kaj parola partoj. La parola parto konsistas el aŭdkomprena parto kaj intervjuo. La skriba kaj aŭdkomprena (parola) partoj okazas rete kaj oni devos trapasi ilin en sia hejmo. La intervjua parto povas okazi en Greziljono (je 2024-apr-20) por tiuj, kiuj en junio/novembro trapasos almenaŭ la alian parton de la parola ekzameno (nome la aŭdkomprenan), kaj eventuale ankaŭ la skriban.
 • Aliĝo : devas tuj okazi en edukado.net. Bv. atendi postan precizigan retmesaĝon.
 • Kotizo kaj pago : Por bazaj landoj, la kotizo por nurparola aŭ nurskriba ekzameno estas inter 18 € (B1) kaj 65 € (B2-nivelo), duoble por la kompleka ekzameno. Post ekzamenaliĝo, vi ricevos fakturon de UEA kaj pagos al indikita UEA-konto. Legu detale en edukado.net
 • Atestilo : Post sukcesa plena ekzameniĝo, vi ricevos PDF-formatan atestilon kaj raporton pri la rezultoj.
 • Pri KER, Komuna Eŭropa Referenckadro por lingvoj, jen vikipedio.org. Jen edukado.net pri la ekzameno, specimenoj, regularo. Por pliaj informoj skriku al ker-ekzamenoj edukado.net
 • Muzike :-) Jen JoMo KER-kantas.

PROGRAMME des cours
 

 • vendredi 12 avril
  • après-midi : arrivée des stagiaires. Chacun trouvera des draps sur le lit qui lui est attribué dans le château
  • 18h30 apéritif d’accueil
  • 19h30 dîner
  • 20h30 interkonatiĝo et présentation des cours
 • Déroulement d’une journée du samedi 13 avril au vendredi 19 avril
  • 8h-8h30 petit déjeuner
  • 9h-12h cours avec votre professeur
  • 12h30 déjeuner
  • 14h distractions proposées par Jannick ou travail individuel
  • 16h30-18h30 cours
  • 19h dîner
  • 20h30 programme de soirée

PROGRAMME des examens

 • vendredi 19 avril
  • après-midi : arrivée des personnes inscrites seulement pour l’examen
  • soir : examen oral (interview) pour les premiers participants
 • samedi 20 avril
  • matin et après-midi : examen oral (interview)
  • départ des participants
 • dimanche 21 avril matin
  • départ des quelques participants
  • tourisme individuel

PRIX et INSCRIPTION au séjour à Grésillon
 
 • Le prix de votre séjour est calculé automatiquement lors de votre inscription en ligne. Pour une estimation du prix, il suffit de renseigner la catégorie d’âge, la chambre et le nombre de nuits.
 • Prix à partir de 10 € par jour (cours et activités, camping, repas apporté). Demi-tarif sur les repas, les cours et les activités pour enfant, ado ou personne à ressources modestes.
 • Forfait tout inclus (hors examen) pour le séjour d’un adulte pendant 7 jours, comprenant l’hébergement, les repas, les cours, les activités : entre 293 et 485 € (camping 266 €).
 • Une réduction de 5% sur le forfait tout inclus est appliquée pour inscription et versement de 100 € d’arrhes au moins 2 mois avant le début du séjour.
 • Les stagiaires inscrits à l’examen ne paient pas la nuitée de la dernière nuit.
 • Cliquez ici pour vous inscrire. Retrouvez tous nos tarifs ici. Pour une formule hors forfait nous contacter.

Équipe  : Jannick Huet, Bert Schumann


Inscrits  : Ana, Andrea, Arno, Bernard LR, Bernadette, Bernard & Valérie, Bruno, Christine, Claire, Claudine, Damien, Dany, Deneza, Dimytri, Dominique & Yves, Duncan & Cecily, Emmanuel, Françoise & Jean-Louis, Jannick & Bert, François, Hubert, Iris, Jeannine, Jean-Yves, Katarzyna, Kenzy, Maria, Marion, Martine L, Martine & Max, Michel, Miko, Mitou, Paweł, Pierre, Pierrette, Raja Altaf, Raja Raphaël, Muhammad, Samuel kaj Vivian, Tobie, Victorine, Zsófia ... Éole 15j, Zélie 9j

Provenance des participants : DE-13357 Berlin, 37412 Herzberg am Harz, 55129 Mainz, HR-51000 Rijeka ; NG-230261 Osogbo, NL-3061VL Roterdamo, PK-44000 Islamabad, PL-84230 Rumia, US-62028 Elsah, 94703 Berkeley, FR-11110 Armissan, 16000 Angoulême, 16460 Aunac sur Charente, 22400 Coetmieux, 22560 Pleumeur-Bodou, 24000 Périgueux, 31100 Tolosae, 34520 Le Caylar. 35400 Sant-Maloù, 35510 Saozon-Sevigneg, 35620 Plesder, 35700 Roazhon, 37200 Tours, 37510 Saint Genouph, 31830 Plaisance-du-Touch, 42220 Versannes, 49270-Landemont, 56000 Gwened, 56160 Persquen, 59000 Ryssel, 59260 Hellemmes, 59670 Cassel, 64000 Pau, 69003 Lyon, 72130 Fresnay-sur-Sarthe, 75013+75019 Paris, 85170 Le Poiré-sur-Vie, 92000 Nanterre ...

Afficher une carte avec la provenance des participants.
Contactez-nous pour du co-voiturage ou consultez ici


Photo de 2024, 2023, 2022, 2013, 2012