PRINTEMPaS: intensive courses

Courses with Zsófia, Marion, Duncan or Paweł (12 - 20 April 2024)
AND / OR
Prepare an international Esperanto exam (19 - 21 April 2024)
Registration Form         

.
CONTENTS

 Course for the levels A1-A2 « Starting ou together » with Marion Quenut
 Course to prepare the exam B1 « Learn with joy! » with KÓRÓDY Zsófia
 Course to prepare the exam B2 « Courageously forward! » with Paweł Fischer-Kotowski
 Course to prepare the exam C1-C2 « Perspectives on Esperanto » with Duncan Charters
 International KER exams of UEA (interview) with KÓRÓDY Zsófia
  Lectures with exercises on Intercultural (Communication) Competence » with Duncan Charters
 Musical entertainment” » presented by Miko Sloper
 Architectures in fascism, communism and others by Ana Alebić-Juretić
 Stage presentation of "The Chess Player" and conference on its author "Stefan Zweig, European author" » presented by Arno Lagrange
 Bookstore-libroservo on site, see the list
 NB: One teacher centralizes the students and evaluates their level before the course by a written and oral test

THE WEEK IN SUMMARY

 Programme of the courses and the exams --- Menu
 Prices and enrolment forms --- Registrants and where they are from
 Photo of this stay --- Albums, videos of past stays --- Group photo
 Interview with the course leader
 Opinions of participants : Exam session 2018 --- former stays --- Esperanto-Aktiv 109

The Cultural Center of Gresillon, in COLLABORATION with ILEI (International League of Esperanto Teachers) organizes courses for people who have begun to learn Esperanto and who wish to make rapid progress thanks to intensive courses led by experienced teachers who use Esperanto through active methods. We offer four levels (courses).

COURSE C1-C2 « Perspectives on Esperanto »
More informations in Esperanto only
 

 • Instruanto: Duncan CHARTERS vivas en Ilinojso apud Santa-Luizo, li estas universitata profesoro, pedagogo, lingvoinstruisto dum jardekoj (de la hispana kaj Esperanto), rajtigita ekzamenanto por KER-ekzamenoj en Esperanto, Akademiano laboranta por la C-2 nivelo, kaj prezidanto de UEA ekde 2019.
 • Celo: Akiri la nivelon C1 ĝis C2 laŭ tiu difino por povi sukcese trapasi C1-nivelan ekzamenon. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon B2. La kurso alprenas preparan karakteron por la ekzamenoj fine de la kurso
 • Kurslibroj: Plena Ilustrita Vortaro vortaro.net; Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko bertilow.com, nacilingva vortaro.
 • Prezento: Kiel rilatas lingvolernado kaj kultura adaptiĝo? Kio estas kulturo, kaj la kulturo de Esperanto? Ĉu sufiĉas lerni la lingvon Esperanto por interkomunikiĝi sukcese kun individuoj de aliaj kulturoj? Ĉu mi estas kaj lingve kaj kulture kompetenta? Kiujn instrumentojn mi bezonas por daŭre plibonigi mian scion kaj uzon de la lingvo kaj mian komprenon pri aliaj kulturaj kutimoj? Kiel mi povas minimumigi erarojn en mia parola kaj skriba uzo de la lingvo kaj komunikado kun alikulturanoj ? Ĉu helpos ankaŭ nova perspektivo pri la fonetiko, gramatiko kaj stilo de Esperanto?
  Tiu ĉi supera kurso invitas vin aktive kaj kunlabore esplori kaj respondi tiajn kernajn demandojn, kaj ankaŭ kolektive krei kulturan gvidilon por esperantistoj ĉeestontaj la UK-on en Tanzanio ĉi-somere!


COURSE B2 « Courageously forward! »
More informations in Esperanto only
 

 • Instruanto: Paweł FISCHER-KOTOWSKI estas esperantisto el Pollando, kiu ekde du jaroj loĝas en Nederlando. En la movado li aktivas ekde 2010, en diversaj roloj, i.a. kiel komitatano de UEA kaj ĝenerala sekretario de TEJO. Li kunorganizis kelkajn Esperanto-aranĝojn, redaktis la Jarlibron de UEA kaj la soci-kulturan revuon “Kontakto”. Li diplomiĝis en la Interlingvistikaj Studoj de UAM (Poznano, PL) kaj en la Instruista Trejnado de ILEI kaj Edukado.net.
  Dum kelkaj jaroj li uzis Esperanton kiel hejman kaj poste ankaŭ laborejan lingvon (en la Centra Oficejo de UEA). Nuntempe li laboras kiel bibliotekisto en la Reĝa Biblioteko en Hago, kaj en sia libera tempo rete instruas Esperanton kadre de la programo “Ekparolu!” en edukado.net.
 • Celo: Akiri la nivelon B2 laŭ tiu difino. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon B1. La kurso alprenas preparan karakteron por la ekzamenoj fine de la kurso.
 • Kurslibroj: Lernolibro ne estas postulata, la necesaj materialoj estos liveritaj de la kursgvidanto. Vortaro ne necesas, sed utilas.
 • Prezento: La kurso celas personojn, kiuj jam konas la bazajn gramatikajn regulojn de Esperanto, sed volas plifirmigi kaj plivastigi sian scion, kaj aldone pligrandigi la vortprovizon. La kurso disvolviĝos laŭ diversaj metodoj, individuaj kaj grupaj, atenton ricevos ĉiuj kapabloj (aŭskultado kaj parolado, legado kaj skribado). La kursanoj lernos novajn gramatikaĵojn kaj tuj ekuzos ilin praktike (parole kaj skribe). Dum la kurso estos prezentitaj diversaj aspektoj de la Esperantaj kulturo kaj historio. La kursanoj ricevos informojn pri la KER-ekzamenoj kaj povos pretigi sin por la ekzameno je la nivelo B2.

COURSE B1 « Learn with joy! »
More informations in Esperanto only

 • Instruanto: KÓRÓDY Zsófia, hungarino loĝanta en la Esperanto-urbo Herzberg am Harz, Germanujo, kerna aktivulo de la fama Interkultura Centro Herzberg. Ŝi diplomitiĝis en la universitato ELTE en Budapeŝto, laboris kiel profesia lingvoinstruisto pri la angla, hungara kaj Esperanto kaj verkis gramatikan ekzercaron.
 • Celo: Akiri la nivelon B1 laŭ tiu difino. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon A2-B1. Bonvenas ĉiuj kiuj deziras pli flu paroli, esprimi siajn opiniojn, sentojn kaj lerni sufiĉan gramatikon por esti kapabla uzi Esperanton por ĉiutaga konversaciado. La kurso helpos al tiuj, kiuj poste celas trapasi lingvoekzamenon. Zsófia tajloras la kurson al la nivelo de la partoprenantoj, uzas interesajn materialojn kaj taŭgajn metodojn kaj montros, ke oni povas lerni kun ĝojo! La kurso liveras utilan enhavon ankaŭ por lernantoj de pli alta nivelo, kiuj deziras trapasi B2-ekzamenon.
 • Prezento: La kurso koncentriĝos je pliampleksigo de vortprovizo, parolturnoj kaj ilia utiligo en konversaciado kaj rakontado. Tiu kurso traktos ĉiujn gravajn gramatikaĵojn, preparos kursanojn al la ekzameno per ekzercoj, taskoj, kunlaborigaj ludoj, konversaciado kaj rol-ludado.

COURSE A1-A2 « Starting out together! »

 • Teacher : Marion QUENUT has taught Occitan and French in Toulouse and online. Passionate about languages, she has created and administers since 2006 the site toulangues.org, the Toulous portal of the languages of the world. She began her apprenticeship in Esperanto in 2006 in a course with the Esperanto Cultural Center in Toulouse. Since then she has regularly organized courses for this association and in diffgerent Esperanto meetings.
 • Goal: Acquire level A1 or A2 according to this definition. This course is for beginners and people who have already started learning Esperanto but still see themselves as beginners.
 • Manual: There is no recommended manual, the course will be based on new media.
 • Presentation of the course: This course will focus on oral communication from the beginning, but other skills (comprehension, writing) are worked during the week with the help of games and similar activities.

International KER Exams
More informations in Esperanto only

 • Niveloj: La ekzamena komisiono de UEA okazigas KER-ekzamenojn je la 4 niveloj B1, B2, C1 kaj C2. Se vi bezonas helpon por elekti la ekzamenan nivelon kaj tipon, bv. kontaktu Greziljonon.
 • Ekzamenpartoj: La ekzameno konsistas el skriba kaj parola partoj. La parola parto konsistas el aŭdkomprena parto kaj intervjuo. La skriba kaj aŭdkomprena (parola) partoj okazas rete kaj oni devos trapasi ilin en sia hejmo. La intervjua parto povas okazi en Greziljono (je 2024-apr-20) por tiuj, kiuj en junio/novembro trapasos almenaŭ la alian parton de la parola ekzameno (nome la aŭdkomprenan), kaj eventuale ankaŭ la skriban.
 • Aliĝo: devas tuj okazi en edukado.net. Bv. atendi postan precizigan retmesaĝon.
 • Kotizo kaj pago: Por bazaj landoj, la kotizo por nurparola aŭ nurskriba ekzameno estas inter 18 € (B1) kaj 65 € (B2-nivelo), duoble por la kompleka ekzameno. Post ekzamenaliĝo, vi ricevos fakturon de UEA kaj pagos al indikita UEA-konto. Legu detale en edukado.net
 • Atestilo: Post sukcesa plena ekzameniĝo, vi ricevos PDF-formatan atestilon kaj raporton pri la rezultoj.
 • Pri KER, Komuna Eŭropa Referenckadro por lingvoj, jen vikipedio.org. Jen edukado.net pri la ekzameno, specimenoj, regularo. Por pliaj informoj skriku al ker-ekzamenoj edukado.net
 • Muzike :-) Jen JoMo KER-kantas.

PROGRAMME of the courses

 • Friday 12 April
  • afternoon: arrival of the trainees. Everyone will find sheets on the bed assigned to him in the castle
  • 18h30 welcome drink
  • 19h30 dinner
  • 20h30 getting acquainted and presentation of the courses
 • Daily schedule from Saturday 13 April to Friday 19 April
  • 8h-8h30 breakfast
  • 9h-12h classes with your teacher
  • 12h30 lunch
  • 14h distractions proposed by Jannick or individual work
  • 16h30-18h30 classes
  • 19h dinner
  • 20h30 evening program

PROGRAMME of the exams

 • Friday 19 April
  • afternoon: arrival of persons registered only for examination
  • evening: oral examination (interview) for the first participants
 • Saturday 20 April
  • morning and afternoon: oral examination (interview)
  • departure of the participants
 • Sunday 21 April morning
  • departure of some participants
  • individual tourism

PRICES and ENROLMENT FORMS
 
 • The price of your stay is automatically calculated during your online sign up. For a price estimate, just fill in the age category, the bed room and the number of nights.
 • Price from 10 € per day (courses and activities, camping, own meals). Reduced price for meals, courses and activities child, teenager or person with modest resources.
 • All-inclusive rate (excluding exam) for a 7 day stay for an adult, including full board, lessons and activities: between 293 and 485 € (camping 266 €).
 • 5% reduction available on the all-inclusive rate for signing up and paying a non-refundable deposit of €100 at least 2 months before the start of the event.
 • Trainees enrolled in the exam do not pay the last night.
 • Click here to sign up. Consult all our tarrifs here. For other prices please contact us.

Team : Jannick Huet, Bert Schumann


Attendees : Ana, Andrea, Arno, Bernard LR, Bernadette, Bernard & Valérie, Bruno, Christine, Claire, Claudine, Damien, Dany, Deneza, Dimytri, Dominique & Yves, Duncan & Cecily, Emmanuel, Françoise & Jean-Louis, Jannick & Bert, François, Hubert, Iris, Jeannine, Jean-Yves, Katarzyna, Kenzy, Maria, Marion, Martine L, Martine & Max, Michel, Miko, Mitou, Paweł, Pierre, Pierrette, Raja Altaf, Raja Raphaël, Muhammad, Samuel kaj Vivian, Tobie, Victorine, Zsófia ... Éole 15j, Zélie 9j

Attendees’ home towns: DE-13357 Berlin, 37412 Herzberg am Harz, 55129 Mainz, HR-51000 Rijeka; NG-230261 Osogbo, NL-3061VL Roterdamo, PK-44000 Islamabad, PL-84230 Rumia, US-62028 Elsah, 94703 Berkeley, FR-11110 Armissan, 16000 Angoulême, 16460 Aunac sur Charente, 22400 Coetmieux, 22560 Pleumeur-Bodou, 24000 Périgueux, 31100 Tolosae, 34520 Le Caylar. 35400 Sant-Maloù, 35510 Saozon-Sevigneg, 35620 Plesder, 35700 Roazhon, 37200 Tours, 37510 Saint Genouph, 31830 Plaisance-du-Touch, 42220 Versannes, 49270-Landemont, 56000 Gwened, 56160 Persquen, 59000 Ryssel, 59260 Hellemmes, 59670 Cassel, 64000 Pau, 69003 Lyon, 72130 Fresnay-sur-Sarthe, 75013+75019 Paris, 85170 Le Poiré-sur-Vie, 92000 Nanterre ...

Show map with the home towns of the participants.
Contact us about car sharing, or consult this page.


Photo from 2024, 2023, 2022, 2013, 2012