PRINTEMPaS: Intensivkurse

Kurs mit Zsófia, Marion, Duncan oder Paweł (12. - 20. April 2024)
UND / ODER
Eine internationale Esperanto-Prüfung verbereiten (19. - 21. April 2024)
Anmeldungsformular         (read in English)

.
INHALT

 Kurs der Niveaus A1-A2 « Gemeinsam geht’s los! » geleitet von Marion Quenut
 Kurs zur Vorbereitung der Prüfung B1 « Lerne mit Freude! » geleitet von KÓRÓDY Zsófia
 Kurs zur Vorbereitung der Prüfung B2 « Mutig vorwärts! » geleitet von
Paweł Fischer-Kotowski
 Kurs zur Vorbereitung der Prüfung C1-C2 « Perspektiven für Esperanto » geleitet von Duncan Charters
 Internationale KER-Prüfungen von UEA (Interview) geleitet von KÓRÓDY Zsófia
 Vorlesungen mit Übungen über Interkulturelle (Kommunikations-) Kompetenz » geleitet von Duncan Charters
 Musikalische Unterhaltung » präsentiert von Miko Sloper
 Architektur im Faschismus, Kommunismus und andere mit vielen Fotos präsentiert von Ana Alebić-Juretić
 Bühnenpräsentation der "Schachnovelle“ und Vortrag über seinen Autor „Stefan Zweig, europäischer Autor“ präsentiert von Arno Lagrange
 Buchverkauf-Libroservo vor Ort, Liste sehen
 NB: Ein Lehrer zentralisiert die Schüler und schätzt ihr Niveau vor dem Lehrgang duch einen Test ab

DIE WOCHE IM ÜBERBLICK

 Ablauf der Kurse und der Prüfung --- Speisekarte
 Preise und Anmeldung --- Angemeldete Teilnehmer und Ihre Wohnorte
 Foto dieses Kurses --- Fotoalben, Videos vergangener Kurse --- Gruppenfotos
 Interview mit der Verantwortlichen des Lehrganges
 Meinungen von Teilnehmern: Session der Prüfung 2018 --- frühere Kurse --- Esperanto-Aktiv 109

Das Kulturhaus Gresillon organisiert in ZUSAMMENARBEIT mit ILEI (Internationale Liga de Esperanto-Lehrer) Kurse für Personen, die schon Esperanto lernen und mittels unserer Intensivkurse schnell Fortschritte machen möchten. Die Kurse werden von erfahrenen Lehrern geleitet, die Esperanto benutzen, um mit aktiven Methoden zu unterrichten. Wir bieten vier Stufen (Kurse) an.

KURSO C1-C2 « Perspektiven für Esperanto »
Weitere Infomationen nur in Esperanto
 

 • Instruanto: Duncan CHARTERS vivas en Ilinojso apud Santa-Luizo, li estas universitata profesoro, pedagogo, lingvoinstruisto dum jardekoj (de la hispana kaj Esperanto), rajtigita ekzamenanto por KER-ekzamenoj en Esperanto, Akademiano laboranta por la C-2 nivelo, kaj prezidanto de UEA ekde 2019.
 • Celo: Akiri la nivelon C1 ĝis C2 laŭ tiu difino por povi sukcese trapasi C1-nivelan ekzamenon. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon B2. La kurso alprenas preparan karakteron por la ekzamenoj fine de la kurso
 • Kurslibroj: Plena Ilustrita Vortaro vortaro.net; Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko bertilow.com, nacilingva vortaro.
 • Prezento: Kiel rilatas lingvolernado kaj kultura adaptiĝo? Kio estas kulturo, kaj la kulturo de Esperanto? Ĉu sufiĉas lerni la lingvon Esperanto por interkomunikiĝi sukcese kun individuoj de aliaj kulturoj? Ĉu mi estas kaj lingve kaj kulture kompetenta? Kiujn instrumentojn mi bezonas por daŭre plibonigi mian scion kaj uzon de la lingvo kaj mian komprenon pri aliaj kulturaj kutimoj? Kiel mi povas minimumigi erarojn en mia parola kaj skriba uzo de la lingvo kaj komunikado kun alikulturanoj ? Ĉu helpos ankaŭ nova perspektivo pri la fonetiko, gramatiko kaj stilo de Esperanto?
  Tiu ĉi supera kurso invitas vin aktive kaj kunlabore esplori kaj respondi tiajn kernajn demandojn, kaj ankaŭ kolektive krei kulturan gvidilon por esperantistoj ĉeestontaj la UK-on en Tanzanio ĉi-somere!


KURSO B2 « Mutig vorwärts! »
Weitere Infomationen nur in Esperanto
 

 • Instruanto: Paweł FISCHER-KOTOWSKI estas esperantisto el Pollando, kiu ekde du jaroj loĝas en Nederlando. En la movado li aktivas ekde 2010, en diversaj roloj, i.a. kiel komitatano de UEA kaj ĝenerala sekretario de TEJO. Li kunorganizis kelkajn Esperanto-aranĝojn, redaktis la Jarlibron de UEA kaj la soci-kulturan revuon “Kontakto”. Li diplomiĝis en la Interlingvistikaj Studoj de UAM (Poznano, PL) kaj en la Instruista Trejnado de ILEI kaj Edukado.net.
  Dum kelkaj jaroj li uzis Esperanton kiel hejman kaj poste ankaŭ laborejan lingvon (en la Centra Oficejo de UEA). Nuntempe li laboras kiel bibliotekisto en la Reĝa Biblioteko en Hago, kaj en sia libera tempo rete instruas Esperanton kadre de la programo “Ekparolu!” en edukado.net.
 • Celo: Akiri la nivelon B2 laŭ tiu difino. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon B1. La kurso alprenas preparan karakteron por la ekzamenoj fine de la kurso.
 • Kurslibroj: Lernolibro ne estas postulata, la necesaj materialoj estos liveritaj de la kursgvidanto. Vortaro ne necesas, sed utilas.
 • Prezento: La kurso celas personojn, kiuj jam konas la bazajn gramatikajn regulojn de Esperanto, sed volas plifirmigi kaj plivastigi sian scion, kaj aldone pligrandigi la vortprovizon. La kurso disvolviĝos laŭ diversaj metodoj, individuaj kaj grupaj, atenton ricevos ĉiuj kapabloj (aŭskultado kaj parolado, legado kaj skribado). La kursanoj lernos novajn gramatikaĵojn kaj tuj ekuzos ilin praktike (parole kaj skribe). Dum la kurso estos prezentitaj diversaj aspektoj de la Esperantaj kulturo kaj historio. La kursanoj ricevos informojn pri la KER-ekzamenoj kaj povos pretigi sin por la ekzameno je la nivelo B2.

KURSO B1 « Lerne mit Freude! »
Weitere Infomationen nur in Esperanto
 

 • Instruanto: KÓRÓDY Zsófia, hungarino loĝanta en la Esperanto-urbo Herzberg am Harz, Germanujo, kerna aktivulo de la fama Interkultura Centro Herzberg. Ŝi diplomitiĝis en la universitato ELTE en Budapeŝto, laboris kiel profesia lingvoinstruisto pri la angla, hungara kaj Esperanto kaj verkis gramatikan ekzercaron.
 • Celo: Akiri la nivelon B1 laŭ tiu difino. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon A2-B1. Bonvenas ĉiuj kiuj deziras pli flu paroli, esprimi siajn opiniojn, sentojn kaj lerni sufiĉan gramatikon por esti kapabla uzi Esperanton por ĉiutaga konversaciado. La kurso helpos al tiuj, kiuj poste celas trapasi lingvoekzamenon. Zsófia tajloras la kurson al la nivelo de la partoprenantoj, uzas interesajn materialojn kaj taŭgajn metodojn kaj montros, ke oni povas lerni kun ĝojo! La kurso liveras utilan enhavon ankaŭ por lernantoj de pli alta nivelo, kiuj deziras trapasi B2-ekzamenon.
 • Prezento: La kurso koncentriĝos je pliampleksigo de vortprovizo, parolturnoj kaj ilia utiligo en konversaciado kaj rakontado. Tiu kurso traktos ĉiujn gravajn gramatikaĵojn, preparos kursanojn al la ekzameno per ekzercoj, taskoj, kunlaborigaj ludoj, konversaciado kaj rol-ludado.

KURS A1-A2 « Gemeinsam geht’s los! »
 

 • Kursleiter: Marion QUENUT ist Sprachlehrerin und unterrichtet in Toulouse und online okzitanisch und französisch für Ausländer. Durch ihre Leidenschaft für Sprachen erstellte sie und verwaltet seit 2006 das Toulouser Portal der Sprachen der Welt toulangues.org. Sie begann 2006, Esperanto durch einen Kurs im Esperanto­Kultur­Zentrum von Toulouse zu lernen. Seitdem leitet sie regelmäßig Lehrgänge und Kurse für diesen Verein und in verschiedenen Esperanto-Treffen.
 • Ziel: Erreichen des Niveaus A1 oder A2 gemäß dieser Definition. Dieser Kurs richtet sich an reine Anfänger oder an Personon, die mit Esperanto schon begonnen haben, sich aber noch als Anfänger betrachten.
 • Lehrbuch: Es wird kein Lehrbuch empfohlen, der Kurs basiert auf unveröffentlichtes Material.
 • Kursbeschreibung: Dieser Kurs konzentriert sich von Anfang an auf die mündliche Verständigung, jedoch werden in dieser Woche andere Fähigkeiten (Verstehen, Schrift) bearbeitet, unter anderem durch spielerische Aktivitäten.

Internationale KER-Prüfung
Weitere Infomationen nur in Esperanto

 • Niveloj: La ekzamena komisiono de UEA okazigas KER-ekzamenojn je la 4 niveloj B1, B2, C1 kaj C2. Se vi bezonas helpon por elekti la ekzamenan nivelon kaj tipon, bv. kontaktu Greziljonon.
 • Ekzamenpartoj: La ekzameno konsistas el skriba kaj parola partoj. La parola parto konsistas el aŭdkomprena parto kaj intervjuo. La skriba kaj aŭdkomprena (parola) partoj okazas rete kaj oni devos trapasi ilin en sia hejmo. La intervjua parto povas okazi en Greziljono (je 2024-apr-20) por tiuj, kiuj en junio/novembro trapasos almenaŭ la alian parton de la parola ekzameno (nome la aŭdkomprenan), kaj eventuale ankaŭ la skriban.
 • Aliĝo: devas tuj okazi en edukado.net. Bv. atendi postan precizigan retmesaĝon.
 • Kotizo kaj pago: Por bazaj landoj, la kotizo por nurparola aŭ nurskriba ekzameno estas inter 18 € (B1) kaj 65 € (B2-nivelo), duoble por la kompleka ekzameno. Post ekzamenaliĝo, vi ricevos fakturon de UEA kaj pagos al indikita UEA-konto. Legu detale en edukado.net
 • Atestilo: Post sukcesa plena ekzameniĝo, vi ricevos PDF-formatan atestilon kaj raporton pri la rezultoj.
 • Pri KER, Komuna Eŭropa Referenckadro por lingvoj, jen vikipedio.org. Jen edukado.net pri la ekzameno, specimenoj, regularo. Por pliaj informoj skriku al ker-ekzamenoj edukado.net
 • Muzike :-) Jen JoMo KER-kantas.

ABLAUF der Kurse
 

 • Freitag, 12. April
  • nachmittags: Ankunft der Kursteilnehmer. Jeder findet Bettwäsche auf seinem Bett im seinem Zimmer
  • 18h30 Empfang mit Apperitif
  • 19h30 Abendessen
  • 20h30 Interkonatiĝo und Vorstellung der Kurse
 • Tagesablauf von Samstag 13. April bis Freitag 19. April
  • 8h-8h30 Frühstück
  • 9h-12h Kurs mit Ihrem Lehrer
  • 12h30 Mittagessen
  • 14h Unterhaltung mit Jannick oder individuelle Arbeit
  • 16h30-18h30 Kurs
  • 19h Abendessen
  • 20h30 Abendprogramm

ABLAUF der Prüfungen

 • Freitag, 19. April
  • nachmittags: Ankunft derer, die nur an der Prüfung teilnehmen
  • abends: mündliche Prüfung (Interview) der ersten Prüfungsteilnehmer
 • Samstag, 20. April
  • vormittags und nachmittags: mündliche Prüfung (Interview)
  • Abfahrt der Teilnehmer
 • Sonntag, 21. April morgens
  • Abfahrt einiger Teilnehmer
  • individueller Tourismus

PREIS und ANMELDUNG zum Aufenthalt in Grésillon
 
 • Der Preis Ihres Aufenthaltes wird bei Ihrer Online-Anmeldung automatisch berechnet. Zum Kostenvoranschlag genügt die Angabe der Alterskategorie, des Zimmers und der Anzahl der Nächte.
 • Preis ab 10 € pro Tag (Kurs und Aktivitäten, Camping, Selbstversorgung). Reduzierter Preis für Essen, Kurse und Aktivitäten für Kind, Teenager oder Person mit bescheidenen Mitteln.
 • All-inclusive-Preis (außer Prüfung) für 7-tägigen Aufenthalt eines Erwachsenen, inclusive Übernachtung, Speisen, Kurse und Aktivitäten: zwischen 293 und 485 € (Camping 266 €).
 • Preisnachlass von 5% auf den All-inclusive-Preis bei Anmeldung und Anzahlung von 100 € wenigstens 2 Monate vor Beginn des Aufenthaltes.
 • Die Kursteilnehmer, die zur Prüfung angemeldet sind, zahlen nicht für die letzte Übernachtung.
 • Zur Anmeldung hier klicken. Alle unsere Tarife hier. Für andere Preise, bitte kontaktieren Sie uns.

Team : Jannick Huet, Bert Schumann


Teilnehmer : Ana, Andrea, Arno, Bernard LR, Bernadette, Bernard & Valérie, Bruno, Christine, Claire, Claudine, Damien, Dany, Deneza, Dimytri, Dominique & Yves, Duncan & Cecily, Emmanuel, Françoise & Jean-Louis, Jannick & Bert, François, Hubert, Iris, Jeannine, Jean-Yves, Katarzyna, Kenzy, Maria, Marion, Martine L, Martine & Max, Michel, Miko, Mitou, Paweł, Pierre, Pierrette, Raja Altaf, Raja Raphaël, Muhammad, Samuel kaj Vivian, Tobie, Victorine, Zsófia ... Éole 15j, Zélie 9j

Wohnorte dieser Teilnehmer: DE-13357 Berlin, 37412 Herzberg am Harz, 55129 Mainz, HR-51000 Rijeka; NG-230261 Osogbo, NL-3061VL Roterdamo, PK-44000 Islamabad, PL-84230 Rumia, US-62028 Elsah, 94703 Berkeley, FR-11110 Armissan, 16000 Angoulême, 16460 Aunac sur Charente, 22400 Coetmieux, 22560 Pleumeur-Bodou, 24000 Périgueux, 31100 Tolosae, 34520 Le Caylar. 35400 Sant-Maloù, 35510 Saozon-Sevigneg, 35620 Plesder, 35700 Roazhon, 37200 Tours, 37510 Saint Genouph, 31830 Plaisance-du-Touch, 42220 Versannes, 49270-Landemont, 56000 Gwened, 56160 Persquen, 59000 Ryssel, 59260 Hellemmes, 59670 Cassel, 64000 Pau, 69003 Lyon, 72130 Fresnay-sur-Sarthe, 75013+75019 Paris, 85170 Le Poiré-sur-Vie, 92000 Nanterre ...

Eine Karte mit den Wohnorten der Teilnehmer anzeigen.
Kontaktieren Sie uns wegen möglicher Fahrgemeinschaften oder hier suchen


Foto von 2023, 2022, 2019, 2013, 2012