PRINTEMPaS: Intensivkurse

Kurs mit Zsófia, Marion, Paweł oder Szabolcs (12. - 20. April 2024)
UND / ODER
Eine internationale Esperanto-Prüfung verbereiten (19. - 21. April 2024)
Anmeldungsformular       (Read in English)INHALT

- Kurs der Niveaus A1-A2 « Gemeinsam geht’s los! » geleitet von Marion Quenut
- Kurs zur Vorbereitung der Prüfung B1 « Lerne mit Freude! » geleitet von KÓRÓDY Zsófia
- Kurs zur Vorbereitung der Prüfung B2 « Mutig vorwärts! » geleitet von
Paweł Fischer-Kotowski
- Kurs zur Vorbereitung der Prüfung C1 « Tropfen werden zu Flüssen » geleitet von SZILVA Szabolcs
- Internationale KER-Prüfungen von UEA (Interview) -> unbestätigt!
- Buchverkauf-Libroservo vor Ort, Liste sehen
- NB: Ein Lehrer zentralisiert die Schüler und schätzt ihr Niveau vor dem Lehrgang duch einen Test ab

DIE WOCHE IM ÜBERBLICK

- Ablauf der Kurse und der Prüfung --- Speisekarte
- Preise und Anmeldung --- Angemeldete Teilnehmer und Ihre Wohnorte
- Foto dieses Kurses --- Fotoalben, Videos vergangener Kurse --- Gruppenfotos
- Interview mit der Verantwortlichen des Lehrganges
- Meinungen von Teilnehmern: Session der Prüfung 2018 --- frühere Kurse --- Esperanto-Aktiv 109


Das Kulturhaus Gresillon organisiert in ZUSAMMENARBEIT mit ILEI (Internationale Liga de Esperanto-Lehrer) Kurse für Personen, die schon Esperanto lernen und mittels unserer Intensivkurse schnell Fortschritte machen möchten. Die Kurse werden von erfahrenen Lehrern geleitet, die Esperanto benutzen, um mit aktiven Methoden zu unterrichten. Wir bieten vier Stufen (Kurse) an.

KURSO C1 « Tropfen werden zu Flüssen »
Weitere Infomationen nur in Esperanto
 
 • Instruanto: SZILVA Szabolcs estas hungaro loĝanta en Varsovio, Pollando, instruisto de Esperanto jam de 12 jaroj. Liajn kompetencojn pruvas liaj bakalaŭraj studoj, Instruista Trejnado kaj Esperantologiaj studoj finitaj en Poznano, Pollando kaj studoj de finnugra filologio en la Varsovia Universitato. Li ofte partoprenas Esperanto-aranĝojn kiel instruisto, li instruis en pluraj landoj de kvar kontinentoj. Li partoprenis la trejnadon “Iĝu trejnisto de TEJO” kaj gvidis plurajn porinstruistajn sesiojn en pluraj landoj. Li estas ankaŭ tradukisto, ĉefe de la pola kaj la hungara lingvoj.
 • Celo: Akiri la nivelon C1-C2 laŭ la nivelo de la grupo.
 • Kurslibroj: Plena Ilustrita Vortaro vortaro.net; Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko bertilow.com, nacilingva vortaro, la libro Pri kio temas?
 • Prezento: Ni rigardos ekzamenojn de la niveloj C1 kaj C2. Ni diskutos pri la plej grandaj enigmoj de E-gramatiko. Ni analizos ankaŭ ekzemplan C2-ekzamenon por streĉi niajn limojn. Ni ne forgesos pri vortoprovizo: venos utilaj, sed malmulte konataj vortoj, vortoj kun escepta uzo kaj konfuziloj. Ni provos ekzerci nin en pluraj kapabloj: legado, parolado, aŭskultado. Ĉiun tagon estos pritraktata unu granda temo de la ekzamena temaro.

KURSO B2 « Mutig vorwärts! »
Weitere Infomationen nur in Esperanto
 
 • Instruanto: Paweł FISCHER-KOTOWSKI estas esperantisto el Pollando, kiu ekde du jaroj loĝas en Nederlando. En la movado li aktivas ekde 2010, en diversaj roloj, i.a. kiel komitatano de UEA kaj ĝenerala sekretario de TEJO. Li kunorganizis kelkajn Esperanto-aranĝojn, redaktis la Jarlibron de UEA kaj la soci-kulturan revuon “Kontakto”. Li diplomiĝis en la Interlingvistikaj Studoj de UAM (Poznano, PL) kaj en la Instruista Trejnado de ILEI kaj Edukado.net.
  Dum kelkaj jaroj li uzis Esperanton kiel hejman kaj poste ankaŭ laborejan lingvon (en la Centra Oficejo de UEA). Nuntempe li laboras kiel bibliotekisto en la Reĝa Biblioteko en Hago, kaj en sia libera tempo rete instruas Esperanton kadre de la programo “Ekparolu!” en edukado.net.
 • Celo: Akiri la nivelon B2 laŭ tiu difino. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon B1. La kurso alprenas preparan karakteron por la ekzamenoj fine de la kurso.
 • Kurslibroj: Lernolibro ne estas postulata, la necesaj materialoj estos liveritaj de la kursgvidanto. Vortaro ne necesas, sed utilas.
 • Prezento: La kurso celas personojn, kiuj jam konas la bazajn gramatikajn regulojn de Esperanto, sed volas plifirmigi kaj plivastigi sian scion, kaj aldone pligrandigi la vortprovizon. La kurso disvolviĝos laŭ diversaj metodoj, individuaj kaj grupaj, atenton ricevos ĉiuj kapabloj (aŭskultado kaj parolado, legado kaj skribado). La kursanoj lernos novajn gramatikaĵojn kaj tuj ekuzos ilin praktike (parole kaj skribe). Dum la kurso estos prezentitaj diversaj aspektoj de la Esperantaj kulturo kaj historio. La kursanoj ricevos informojn pri la KER-ekzamenoj kaj povos pretigi sin por la ekzameno je la nivelo B2.

KURSO B1 « Lerne mit Freude! »
Weitere Infomationen nur in Esperanto
 
 • Instruanto: KÓRÓDY Zsófia, hungarino loĝanta en la Esperanto-urbo Herzberg am Harz, Germanujo, kerna aktivulo de la fama Interkultura Centro Herzberg. Ŝi diplomitiĝis en la universitato ELTE en Budapeŝto, laboris kiel profesia lingvoinstruisto pri la angla, hungara kaj Esperanto kaj verkis gramatikan ekzercaron.
 • Celo: Akiri la nivelon B1 laŭ tiu difino. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon A2-B1. Bonvenas ĉiuj kiuj deziras pli flu paroli, esprimi siajn opiniojn, sentojn kaj lerni sufiĉan gramatikon por esti kapabla uzi Esperanton por ĉiutaga konversaciado. La kurso helpos al tiuj, kiuj poste celas trapasi lingvoekzamenon. Zsófia tajloras la kurson al la nivelo de la partoprenantoj, uzas interesajn materialojn kaj taŭgajn metodojn kaj montros, ke oni povas lerni kun ĝojo! La kurso liveras utilan enhavon ankaŭ por lernantoj de pli alta nivelo, kiuj deziras trapasi B2-ekzamenon.
 • Prezento: La kurso koncentriĝos je pliampleksigo de vortprovizo, parolturnoj kaj ilia utiligo en konversaciado kaj rakontado. Tiu kurso traktos ĉiujn gravajn gramatikaĵojn, preparos kursanojn al la ekzameno per ekzercoj, taskoj, kunlaborigaj ludoj, konversaciado kaj rol-ludado.

KURS A1-A2 « Gemeinsam geht’s los! »
 
 • Kursleiter: Marion QUENUT ist Sprachlehrerin und unterrichtet in Toulouse und online okzitanisch und französisch für Ausländer. Durch ihre Leidenschaft für Sprachen erstellte sie und verwaltet seit 2006 das Toulouser Portal der Sprachen der Welt toulangues.org. Sie begann 2006, Esperanto durch einen Kurs im Esperanto­Kultur­Zentrum von Toulouse zu lernen. Seitdem leitet sie regelmäßig Lehrgänge und Kurse für diesen Verein und in verschiedenen Esperanto-Treffen.
 • Ziel: Erreichen des Niveaus A1 oder A2 gemäß dieser Definition. Dieser Kurs richtet sich an reine Anfänger oder an Personon, die mit Esperanto schon begonnen haben, sich aber noch als Anfänger betrachten.
 • Lehrbuch: Es wird kein Lehrbuch empfohlen, der Kurs basiert auf unveröffentlichtes Material.
 • Kursbeschreibung: Dieser Kurs konzentriert sich von Anfang an auf die mündliche Verständigung, jedoch werden in dieser Woche andere Fähigkeiten (Verstehen, Schrift) bearbeitet, unter anderem durch spielerische Aktivitäten.

Internationale KER-Prüfung
Weitere Infomationen nur in Esperanto

 • Niveloj: La ekzamena komisiono de UEA okazigas KER-ekzamenojn je la 4 niveloj B1, B2, C1 kaj C2. Se vi bezonas helpon por elekti la ekzamenan nivelon kaj tipon, bv. kontaktu Greziljonon.
 • Ekzamenpartoj: La ekzameno konsistas el skriba kaj parola partoj. La parola parto konsistas el aŭdkomprena parto kaj intervjuo. La skriba kaj aŭdkomprena (parola) partoj okazas rete kaj oni devos trapasi ilin en sia hejmo. La intervjua parto povas okazi en Greziljono (je 2024-apr-20) por tiuj, kiuj en junio aŭ aŭgusto trapasos almenaŭ la alian parton de la parola ekzameno (nome la aŭdkomprenan), kaj eventuale ankaŭ la skriban.
 • Aliĝo: okazos en edukado.net. Bv. atendi postan precizigon.
 • Kotizo kaj pago: Por bazaj landoj, la kotizo por nurparola aŭ nurskriba ekzameno estas inter 37 € (B1) kaj 57 € (B2-nivelo), duoble por la kompleka ekzameno. Post ekzamenaliĝo, vi ricevos fakturon de UEA kaj pagos al indikita UEA-konto. Legu detale en edukado.net
 • Atestilo: Post sukcesa plena ekzameniĝo, vi ricevos PDF-formatan atestilon kaj raporton pri la rezultoj.
 • Pri KER, Komuna Eŭropa Referenckadro por lingvoj, jen vikipedio.org. Jen edukado.net pri la ekzameno, specimenoj, regularo. Por pliaj informoj skriku al ker-ekzamenoj Ĉe-signo @ edukado.net
 • Muzike :-) Jen JoMo KER-kantas.

ABLAUF der Kurse
 
 • Freitag, 12. April
  • nachmittags: Ankunft der Kursteilnehmer. Jeder findet Bettwäsche auf seinem Bett im seinem Zimmer
  • 18h30 Empfang mit Apperitif
  • 19h30 Abendessen
  • 20h30 Interkonatiĝo und Vorstellung der Kurse
 • Tagesablauf von Samstag 13. April bis Freitag 19. April
  • 8h-8h30 Frühstück
  • 9h-12h Kurs mit Ihrem Lehrer
  • 12h30 Mittagessen
  • 14h Unterhaltung mit Jannick oder individuelle Arbeit
  • 16h30-18h30 Kurs
  • 19h Abendessen
  • 20h30 Abendprogramm

ABLAUF der Prüfungen

 • Freitag, 19. April
  • nachmittags: Ankunft derer, die nur an der Prüfung teilnehmen
 • Samstag, 20. April
  • vormittags und nachmittags: mündliche Prüfung (Interview)
  • Abfahrt der Teilnehmer
 • Sonntag, 21. April morgens
  • Abfahrt einiger Teilnehmer
  • individueller Tourismus

PREIS und ANMELDUNG zum Aufenthalt in Grésillon
 
 • Der Preis Ihres Aufenthaltes wird bei Ihrer Online-Anmeldung automatisch berechnet. Zum Kostenvoranschlag genügt die Angabe der Alterskategorie, des Zimmers und der Anzahl der Nächte.
 • Preis ab 10 € pro Tag (Kurs und Aktivitäten, Camping, Selbstversorgung). Reduzierter Preis für Essen, Kurse und Aktivitäten für Kind, Teenager oder Person mit bescheidenen Mitteln.
 • All-inclusive-Preis (außer Prüfung) für 7-tägigen Aufenthalt eines Erwachsenen, inclusive Übernachtung, Speisen, Kurse und Aktivitäten: zwischen 293 und 485 € (Camping 266 €).
 • Preisnachlass von 5% auf den All-inclusive-Preis bei Anmeldung und Anzahlung von 100 € wenigstens 2 Monate vor Beginn des Aufenthaltes.
 • Die Kursteilnehmer, die zur Prüfung angemeldet sind, zahlen nicht für die letzte Übernachtung.
 • Zur Anmeldung hier klicken. Alle unsere Tarife hier. Für andere Preise, bitte kontaktieren Sie uns.

Team : Jannick Huet, Bert Schumann


Teilnehmer : Bernard & Valérie, Jannick & Bert, François, Iris, Marion, Paweł, Pierrette, Szabolcs, Zsófia ...

Wohnorte dieser Teilnehmer: : DE-37412 Herzberg am Harz, 55129 Mainz, NL-3061VL Roterdamo, PL-01140+02778 Warszawa, FR-31100 Toulouse, 35510 Cesson-Sévigné, 37510 Saint Genouph, 59670 Cassel, 75019 Paris ...

Eine Karte mit den Wohnorten der Teilnehmer anzeigen.
Kontaktieren Sie uns wegen möglicher Fahrgemeinschaften oder hier suchen


Foto von 2023, 2022, 2019, 2013, 2012