Membrokunvenoj 2018/2019

Ĝenerala Ordinara MEMBROKUNSIDO, sabaton, la 18an de majo 2019

none ou inline

Administrateurs :
Personnes ressource :
Sociétaires attendus :


Ĝenerala Ordinara MEMBROKUNSIDO, sabaton, la 26an de majo 2018


Listo de la KANDIDATOJ por la nova komitato ekde junio 2018

  • Brigitte ARDON, 66 voix, élu
  • Pierre DIEUMEGARD, 64 voix, élu
  • François LO JACOMO, 63 voix, élu
  • Louis-Nicolas BABIN, 61 voix, élu
  • Serge SIRE, 58 voix, élu

Informoj por la kandidatoj en 2018 :

  • Alvoko al kandidatiĝo. La kandidatoj estas tiuj konfirmitaj post la elekta preparado. La limdato por deklari kandidatiĝon estas la 6a de aprilo 2018. La limdato por deponi kandidatiĝon kun sinprezento kaj aldonaj deklaroj estas la 21a de aprilo 2018.
  • Sinprezento estu verkata de kandidato kaj en la franca kaj en Esperanto, la enhavo povas varii inter la lingvoj. Sinprezento en unu lingvo enhavu maksimume 1.200 signojn (t.e. ĉirkaŭ 1.000 literoj, ĉ. 160 vortoj). La komitatanoj de la Kulturdomo estras Esperanto-staĝojn kaj rilatas kun nefranclingvanoj pri aferoj de la Kulturdomo, sekve ili bezonas paroli Esperanton. Kandidatoj precizigu sian E-lingvonivelon en sia sinprezento.
  • Tekstoj prefere ne menciu aŭ aludu aliajn homojn negative. Senditaj tekstoj estu definitivaj, postaj ŝanĝoj ne eblas. Tekstoj ricevitaj post la limdatoj ne akceptiĝas. Ĉiu kandidato sendu siajn tekstojn en informadika formo, per retmesaĝo, en alkroĉita dosiero kun sufikso DOC, ODT aŭ TXT. Teksto-formatoj (linisaltoj, tipar-grando, substreko, majuskleco, grasa, oblikva tiparo ktp.) estos uniformigataj dum la enpaĝigo, sed restas senŝanĝa en la reta versio.
  • Deklaron de ne-kondamno plenigu kaj kopion de legitimilo liveru ĉiu kandidato ; tiuj necesas por la deklaro ĉe la Tribunalo de Komerco.
  • La elekto-komisiono konsistas el societanoj. Por kontakti ĝin, deklari kandidatiĝon aŭ deponi kandidatiĝon kun sinprezento, sendu retmesaĝon al : kastelo@gresillon.org kaj elections@gresillon.org