Aliĝilo reta

Por aligi familion, aligu ĉiun aparte — Jen papera aliĝilo printebla — Kaze de ŝanĝo post via aliĝo, bv. retmesaĝi — Ne hezitu kontakti ninRead in English

PERSONAJ INFORMOJ

Familia nomo *
Personaj nomoj *
Sekso ina,    vira,    alia
Naskiĝ-dato (jjjj-mm-tt), -loko
Aĝ-kategorio plenkreskulo,    bebo ,    infano kaj adoleskanto,
homo kun modestaj rimedoj : studento, junulo, senlaborulo ... ½-tarifo
Adreso (strato...)
Adreso (2a linio)
Poŝtkodo kaj urbo (municipo)
Lando
Telefonoj hejma fiksa, poŝa * kun landokodo
Retpoŝta adreso *

 
INFORMOJ PRI LA PROGRAMO

Elektu disponeblan periodon.
Eblas foje alveni 1 tagon pli frue kaj foriri 1 tagon poste.
2020-okt-19/25 : E-kurso, NaturArto (6 tagoj)
2020-okt-20/25 : Interkant, Migrado (5 tagoj)
2020-okt-25 / nov-01 : AŬTUNE (7 tagoj)
2021-apr-16/24 : PRINTEMPaS (7-8 tagoj)
2021-apr-23/24 : nur KER-ekzameno (1-2 tagoj)
++++++++++TOP++++++++++

2020-apr-30/maj-04 : Interkant, LandArto, Migrado (4-5 tagoj)
2018-maj-09/13 : Renkontiĝo Vegana (4-5 tagoj)
2015-maj-01/jun-31 : ne-esp-aĵo
2018-jul-15/21 : Turismaj Vizitoj (6 tagoj) kun specifa prezo
2019-apr-26/28/maj-04 : Migrada semajno (5-8 tagoj)
2020-jul-27/aŭg-01 : Verda Naturisma Semajno (5 noktoj)
2020-aŭg-03/10/14 : Maratona Esperanto-kurso (7-11 noktoj)
2020-aŭg-03/10/14 : Interŝanĝoj reciprokaj de scioj (7-11 noktoj)
2020-aŭg-10/14 : IEK « Naturo, Medio, Klimato » (4 noktoj)
2020-aŭg-21/23 : Semajno por infanoj, familioj, dancoj (7-10 noktoj)
2020-aŭg-25/28 : Somera Universitato de EDE

2019-dec-28/2020-jan-01 : Jarfina FESTego (2-4 tagoj)
2019-dec-31 : Novjara Festeno (1 vespero)

++++++++++END++++++++++
Aliĝo al programo Kurso (10 € tage, reduktite ½)   
Aktivaĵoj, kurso, kongreso (10 € tage, reduktite ½)
Unu specifa aktivaĵo dum 1-2 horoj (5 € tage)
Mi partoprenas neniun programeron
Kurso elektita
Notu nomon de instruisto aŭ vian deziratan kurs-nivelon
Aliĝo al ekzameno Mi deziras partopreni ekzamenon, mi aliĝos en edukado.net
Mi ne partoprenas ekzamenon
Mi ne jam scias, mi eble aliĝos (antaŭ la 26a de marto)
Aktivaĵoj elektitaj (notu nomon)
Mia kontribuo por programo

 
INFORMOJ PRI LA RESTADO

Mi ŝatus loĝi en :
 
Baza tarifo por 1 tago kaj persono, beboj senpage.
Littukoj inkluzivaj se plurtaga restado. Kunportu bantukojn

 
Aldoniĝas vintra krompago de 20 %.
ĉambro granda por 1 persono (38 €)
ĉambro por 1 persono (27 €)
ĉambro por 2 personoj (19 €)
ĉambro por 3 ĝis 4 personoj (14 €)
ĉambro laŭ tarifo fleksebleco (dormejo aŭ ajna) (9 €)
kampadejo (4 €), kun elektrokonekto (6 €)

neniu tranokto
Alvena dato, horo (mm-tt hh) *
Forira dato, horo (mm-tt hh) *
Nombro da noktoj  0, 1, 2, ...
Mi manĝas 3 manĝojn tage vegetare (23 €, reduktite ½, beboj senkoste)
kun viando kaj ĉiuj nutraĵoj (23 €, reduktite ½, beboj senkoste) - inkl. silvestra festeno (+30 €)
nur la silvestran festenon (45 €)

neniun manĝon
Unua manĝo post alveno tagmanĝo,    verspermanĝo,    matenmanĝo,    mi ne scias
Lasta manĝo antaŭ foriro verspermanĝo,    matenmanĝo,    tagmanĝo,    mi ne scias
Mi pretas helpi en mastrumado ne       jes, por pagi malpli por la kurso kaj aktivaĵoj
Mi alvenas en Greziljono per... ... per privata veturilo kaj akceptas kunveturigi aliajn personojn
... per privata veturilo, sed ne kunportas aliajn personojn
... per publika transporto kaj precizigas ĉi sube daton, horon, lokon
Mi petas sugeston pri trajno/buso kaj pri ebleco kunveturi
Mi ne scias nun, mi zorgos iam poste
Detaloj pri mia alveno trajn-busa
Noti daton, horon, lokon de alveno kaj foriro
Rimarkoj, demandoj, petoj, manĝreĝimo
ronkanto, dieto, alergioj je nutraĵo, poleno, akaro ; iksodo, krabro, EHS-MCS

 
PREZO laŭ viaj elektoj --- *

Prezo laŭ la taga tarifo
Ĉio-inkluziva prezo (-5%) € por kompleta restado kun kursoj dum almenaŭ  ? noktoj
Ĉio-inkluziva prezo+ (-10 %) € se antaŭpago almenaŭ  ? tagojn antaŭ kompleta restado
Notu bone : Via pago servas al Greziljono por okazigi staĝojn kaj flegi la kastelon. Greziljono estas sen-profitcela organizo kaj funkcias ĉefe per laboro de volontuloj. Por konservi la prezojn oportunaj, ĉiu staĝano devas iom helpi por la manĝoj kaj la pureco. Per via aliĝo, vi engaĝiĝas foje partopreni en la ĉiutagaj taskoj.
Notu bone : Personoj kun financa problemo bv. kontakti nin por trovi solvon.

Mi pagas per :
interbanka ĝiro (senkosta en la Eŭrozono, transferwise.com)
kontonomo : Maison Culturelle Esperanto
IBAN : FR16 2004 1010 1101 4853 9P03 213
BIC/SWIFT : PSSTFRPPNTE
bankadreso : La Banque Postale, centre financier, 44900 NANTES cedex 9
Kiel pagocelo notu “stagho” kaj vian nomon. (RIB)
UEA-konto “gres-y” kun indiko “stagho”
Paypal-konto (Vi devas aŭ aldone pagi la paypal-komision aŭ plialtigi la pagotan sumon je 4 %.)
Pageblecoj nur en Francujo :
franca banka ĉeko je ordono de : “MCE” (aŭ : “Maison Culturelle Espéranto”), ekspedenda al :
MCE / Schumann, 9 rue du Couradin, 35510 Cesson-Sévigné, France
feria ĉeko (papera/Connect) de la franca ANCV
helpo por familia feriado de la franca Familikaso en departemento Maine-et-Loire VACAF-AVEL
Neniu pago aŭ alia pagmaniero
Sumo nun pagita : € *
Minimuma antaŭpago por aliĝo : 100 €
Bonvolu post konfirmo pagi laŭeble la tutan sumon de via restado, tio faciligas la laboron de la staĝestro kaj kasisto. Se vi deziras, vian ĉekon ni enkasigos tiukaze nur post la staĝo.
 
Kie vi vidis la unuan informon pri tiu ĉi renkonto, en kiu klubo, revuo, retejo, retmesaĝadreso, dissendolisto, diskutgrupo, Fesbuk-paĝo, Tviter’...?
Kontrolo kontraŭ spamo : Bv. tajpi la kvar ciferojn de la nuna jaro !
Se ĉio ĝustas, alklaku la suban log-bildon aŭ premu la Enigo-klavon, tio sendos al ni la informojn pri via aliĝo kaj fermas tiun ĉi formularon.

Se post 3 tagoj vi ne ricevas konfirman retmesaĝon pri via reta aliĝo (pro informadika problemo dum tiu reta aliĝo), tiam bonvolu telefoni aŭ averti per retmesaĝo kastelo@gresillon.org, +33-2.41.89.10.34
Aliĝante mi engaĝiĝas fumi nur ekstere kaj uzi interretaliron laŭ la franca aŭtorrajta leĝo. Legi la detalojn Hadopi.