Multaktivaĵo : ĥoro, biciklado, naturarto

Ĥora kantado kun Interkant ++ biciklaj ekskursoj ++ Natur-Arto ++ aliaj
alveno lundon 18an aŭ mardon 19an de oktobro 2021 ĉ. 18h
foriro dimanĉon 24an aŭ lundon 25an de oktobro ĉ. tagmeze

 • MULT-AKTIVAĴOJ
  • Interkant : Ĥora (korusa) kantado tuttage 2021-okt-19/24
  • Olivier Buisson : 3a BEMI-Semajno de esperantlingvaj biciklistoj 2021-okt-18/25
  • Nathalie Dubrulle : LandArt, Arto kaj Naturo en Greziljono 2021-okt-18/25 ?
  • KIU ? Ĉaso de esceptaj fotoj en Greziljono kaj fotokonkurso
  • KIU ? Tablo-ludoj kaj eksteraj ludoj
  • QSL ? : Radioamatoroj per sia sendstacio reaktivigas la Greziljonan voksignon F5KSP por kontakti mondvaste
  • Ekskursoj (en via aŭto) al regionaj vidindaĵoj, jen eblecoj
  • Libroservo surloke, vidi la liston.

Aktivaĵo : ĤORA (KORUSA) KANTADO
 • La ĥoro Interkant daŭrigas siajn kantostaĝoj. Se vi volas kanti en Esperanto kun nia ĥoro kaj ĝoji varman etoson, ni bonvenigas vin por kuniĝi kun ni ekde dum tiu kanta studperiodo. Provi neniel devigas vin engaĝiĝi.
 • Ekzercado matene kaj posttagmeze, de merkredo ĝis dimanĉo, (alvenu mardon ĉ. 18h).
 • Ĥorestrino : Zdravka Bojĉeva el Luksemburgo
 • Kantoj en Esperanto laŭ la kutima repertuaro.
 • Je via aliĝo, marku la radio-butonon "Aliĝo al : Aktivaĵoj, kurso".

Aktivaĵo : ARTO kaj NATURO
 • Arto kaj Naturo en Greziljono, nia versio de Landarto
 • Nathalie proponas al vi beligi la rektan ĉirkaŭaĵon de la kastelo kaj kampadejo per verketoj kiaj : pentrado sur stumpo (laŭ la ekzemplo sur la apuda foto) ; mandaloj ; panelo dekorativa ; etikedoj per brulgravurilo por la nomo de la plantoj en la bedoj ; strukturoj el vimeno, bambuo ... pli da ideoj ne mankas !
 • Post la unua mateno pasigita por elekti la laborlokojn kaj kolekti materialojn en la parko, la atelieroj establiĝos laŭ la emoj de ĉiu. Ekster la atelieroj, vi povas ĝardenumi kun Nathalie. Infanoj aparte bonvenas.
 • Venu kun materialoj se vi povas (bambuo, vimeno, ligno el paletroj, lano, pendaĵoj por la mobiloj), sed precipe, kontaktu min por ke ni diskutu antaŭe pri la planitaj verkoj : nathalie.rigault ĉe lilo.org

Aktivaĵo : BICIKLA PROMENADO kun BEMI
 • Travoji arbaron aŭskulte al la naturo, surprizi kapreolon surpade, trairi valetojn, laŭiri riverojn, admiri panoramojn al la kamparo anĵua, alsupri montetojn ... tiom da okupiĝoj por partopreni kune !
 • Ni starigos nian programon por la semajno sur itineroj taŭgaj por bicikli kaj por profiti la multajn vizitindajn lokojn ĉirkaŭ Greziljono kaj laŭ la diversaj verdaj vojoj en la regiono. Ni biciklos inter 20 kaj 60 km ĉiutage. Alportu vian biciklon !
 • Planita horaro : 8h matenmanĝo, 9h foriro, 17h-18h reveno, 19h vespermanĝo, 20h30 vespera programo.
 • La grupo ideale konsistu inter 6 kaj 12 homoj. Olivier akceptas gvidi eĉ malgrandan grupon. Lia celo estas praktiki la lingvon. Tial li atendas nur esperantistojn, eĉ se temas pri komencantoj.
  Lingva bano tre efikas por lingvolernantoj, ĉar kutime oni ofte babiladas kaj ĉar tiuj konversacioj estas pli vivaj ol en klasĉambro. Laŭ via peto, Olivier povas konsili kaj korekti vin por pli efikaj progresoj.
 • Olivier BUISSON estas kampogardisto (kampara policisto) laŭprofesie, li pasie ŝatas migradon kaj Esperanton. En 2010 dum 10-monata vojaĝo en Sudameriko, al li trudiĝis la ideo fondi asocion pri migrado por esperantistoj kaj Esperanto-ŝatantoj por reklami migradon en la esperantistaro kaj Esperanton ĉe la migremuloj. Jen lia retejo.

PREZO kaj ALIĜO al restado en Greziljono
 • La prezo de via restado kalkuliĝas aŭtomate dum via reta aliĝo. Por taksi la prezon, sufiĉas indiki la aĝkategorion, ĉambron kaj nombron de noktoj. Klaku ĉi tien por aliĝi.
 • Ĉiuj niaj tarifoj tie. Ekstrakto : ĉambro 9-38 €, kampadejo 4 € ; tri manĝoj 23 €, kurso kaj programo 10 €, tage.

Teamo : Jannick Huet, Bert Schumann, Thierry Charles


Aliĝintoj : Jannick & Bert, Olivier, René, Zdravka & Jimmy.

Loĝlokoj de la partoprenantoj : LU:2516 Luxembourg ; FR : 21000 Dijon, 33730 Préchac, 35510 Cesson Sévigné ...

Afiŝi mapon kun la loĝlokoj de la partoprenantoj.
Kontaktu nin pri kun-veturadokonsultu tie