Koresponda kurso : STELETO

STELETO estis koresponda kurso eldonita de Greziljono, konsistanta el kelkdek kajeroj dekpaĝaj.

 MAISON CULTURELLE ESPÉRANTISTE
 Château de Grésilon
 BAUGÉ (Maine-et-Loire}
 S T E L E T O
 Cours par correspondance - 1er degré