eventoj 2012

Artikoloj el tiu rubriko

 • Art-amatora semajno (2012-jul-21/28)

  Art-amatora semajno kun teatro, muziko, dancoj, kantoj, librobindado, korpomovoj de sabato, 21-a ĝis sabato, 28-a de julio 2012
  ENHAVO KURSOJ Nina Korĵenevskaja (Rusujo) Kurso por progresantoj, dezirantaj havi parolpraktikon Jean-Luc Kristos (Francujo) Ludu ni por paroli iomete, multe, pasie ! (...)

 • Somera programo 2012

  Resumo de la someraj semajnoj 2012 kun Esperanto-kursoj en kastelo Greziljono - opinioj/bilancoj
  Art-amatora semajno kun intensaj kursoj Alternativa semajno kun verd-politika seminario Turisma kultura semajno kun ekskursoj posttagmeze Pupteatra festivaleto (...)

 • Printempa kursa semajno / KER-ekzamenoj 2012

  Mondvojaĝu kun Mireille Grosjean kaj Miguel el Kubo (2012-apr-13/14) KAJ / AŬ Lernu intense Esperanton kun Zsófia kaj Christophe (2012-apr-14/20) KAJ / AŬ Trapasu internacian Esperanto-ekzamenon (2012-apr-20/21) ENHAVO
  Seminario « Mondvojaĝantoj » — legu prie
  Kurso 0 : por komencantoj gvidata (...)