Prezento de la aktivaĵoj kaj gvidantoj 2010


Spektaklo Ludoviko Lazaro  : 3 datoj
Georgo
Handzlik

Spectacle Ludoviko Lazaro  : 3 dates 
NB : Tiu spektaklo sursceniĝas trifoje : vendrede la 30an de julio, jaŭde 5an kaj dimanĉe 8an de aŭgusto. Invitatas ĉiuj spektantoj el la regiono, eĉ ne-esperantistoj. Komenco je la 20a horo 30. Bileto : 5 € (subteno 10 €).

La teatra spektaklo Ludoviko Lazaro estis verkita de Georgo por la Universala Kongreso 2009 en Bjalistoko kaj poste prezentita en pluraj aliaj landoj. Per tiu ĉi 75-minuta monodrama spektaklo, la spektantoj ekscios multajn okazaĵojn pri la vivo de Zamenhof en Bjalistoko, Varsovio, Moskvo ... pri la ekesto de la lingvo Esperanto kaj pri la la unua Universala Kongreso 1905 en Bulonjo-ĉe-Maro.

NB : Ce spectacle a lieu trois fois : vendredi 30 juillet, jeudi 5 et dimanche 8 août. Les spectateurs de la région sont bienvenus, même non-espérantophones. Début 20h30. Entrée : 5 € (soutien 10 €).

Le spectacle de théâtre Ludoviko Lazaro a été écrit par Georgo pour le Congrès Mondial d’espéranto 2009 à Białystok, Pologne et a été ensuite présenté dans plusieurs autres pays. Par ce spectacle-monodrame de 75 minutes, le spectateur apprendra des événements de la vie de Zamenhof à Białystok, Varsovie, Moscou ... sur la formation de la langue espéranto et le premier Congrès Mondial d’espéranto 1905 à Boulogne-sur-Mer.


Ateliero de libro-bindado : jul-31/aŭg-07
Caroline
Mauboussin

Atelier de reliure : 31 juillet - 07 août
Venu bindi vian propran esperantan libron !
Pluraj jam lernis bindadon (dum tri aŭ kvar staĝoj) kaj estis tre fieraj kaj agrable mirigitaj ! Lastan fojon, en 2008, ĉeestis litovino, 2 hispanoj, ĉino, flandrino ... kaj eĉ franco ! Do, se vi deziras ... komence de aŭgusto bonvenigas vin nia bindistino Caroline.
Venez relier votre propre livre d’espéranto !
Plusieurs ont déjà appris à relier (pendant trois ou quatre stages) et en sont très fiers et agréablement surpris ! La dernière fois, en 2008, ont participé une lituanienne, 2 espagnols, un chinois, une flamande ... et même un français ! Donc, si vous souhaitez ... début août, notre relieuse Caroline vous attend.

Tajĝiĉjŭano : jul-17/24
Claude
Bensimon

Taiji Quan : 17-24 juillet
La origina forto dormas ĉe vi : Taiĝiĉjŭano vekas ĝin.
Militartaj praktikoj de jarcentoj apartenas al la ĉina kulturo. Taiĝiĉjŭano fondiĝis per teknikoj de senarmilaj bataloj. Hodiaŭ ĝi praktikiĝas kiel arto kaj servas por konservi nian korpon en bona sano. La eleganta kaj sen-perforta gajnmaniero fariĝis tiom grava kiom la venko mem.
Claude proponos malkovri tiun ’arton’ ĉiumatene de 7h ĝis 8h30, ekstere aŭ pluvkaze sub la ŝirmkorto.
La force initiale dort en vous : le Taiji Quan la réveille.

Depuis des siècles, la pratique des arts martiaux fait partie de la culture chinoise. Le Taiji Quan est fondé sur des techniques de combat à mains nues. Il se pratique aujourd’hui comme un art et est utilisé pour garder son corps en bonne santé. La manière de gagner avec élégance et sans violence devenue aussi importante que la victoire elle-même. Claude propose une introduction-découverte à cet ’art’ tous les matins de 7h à 8h30 à l’extérieur, et, en cas de pluie, sous le préau.


Brazilaj dancoj : jul-31/aŭg-07
Eida Messias
Lima

Danses brésiliennes : 31 juillet - 07 août
Eida gvidos kurson pri la brazilaj dancoj sambo kaj foroo el nordorienta Brazilo.
Post ekzercado de la sinsekvaj paŝoj, Eida disaŭdigos muzikon el kunportitaj lumdiskoj (KD) por kune danci laŭ la kutima ritmo.
Eida guidera un cours de danses brésiliennes samba et forró du nord-est du Brésil.
Après l’apprentissage des pas, Eida passera ses CD de musique, apportés du Brésil, pour danser ensemble selon le rythme habituel.

Historio de la teatro TESPA : jul-31/aŭg-07
François
Lo Jacomo

Histoire du théâre TESPA : 31 juillet - 07 août
Okaze de la semajno pri teatro, François proponos prelegon kaj diversajn arkivojn pri la historio de TESPA, Teatro ESperanto de PArizo, fondita en 1976, kiu prezentis teatraĵojn en pluraj landoj ĝis la komenco de la 1990-aj jaroj.
Cetere, pluraj Esperantlingvaj teatraj trupoj funkcias en Francujo jam de kvindeko da jaroj.


À l’occasion de la semaine dédiée au théâtre, François présentera un exposé et différentes archives sur l’histoire de TESPA, Théâtre ESpéranto de PAris fondé en 1976, qui s’est produit dans plusieurs pays jusqu’au début des années 1990.
D’ailleurs, plusieurs troupes de théâtre en espéranto fonctionnent en France depuis une cinquantaine d’années.

Muzika prezento  : 2 datoj
Georgo
Handzlik

Animation musicale : 2 dates
NB : Tiu prezento sursceniĝas dufoje : dimanĉe la 1an kaj lunde 9an de aŭgusto. Invitatas ĉiuj spektantoj el la regiono, esperantistoj aŭ ne. Komenco je la 20a horo 30. Bileto : 5 € (subteno 10 €).

Originale verkitaj en Esperanto, la kantoj de Georgo rakontas pri la verda komunumo, pri la kongresoj, pri la kluba vivo kaj pri malnovaj amikoj el la UK-oj, kiuj vivas en malproksimaj partoj de la mondo. El liaj kantoj, esperantistoj ofte rekonas ian parton de si mem. Georgo plenumis siajn kantojn akompane de gitaro dum pli ol tridek jaroj dum kongresoj kaj klubaj renkontiĝoj en dekoj da landoj.

NB : Cette animation a lieu deux fois : dimanche 1 août et lundi 9 août. Les spectateurs de la région sont bienvenus, espérantophones ou pas. Début 20h30. Entrée : 5 € (soutien 10 €).


Écrites en espéranto, les chansons de Georgo parlent de la communauté verte (espérantiste), de ses congrès, de la vie de ses clubs et des vieux amis rencontrés dans les Congrès Mondiaux qui vivent dans des parties éloignées du globe. Dans ses chansons, les espérantistes retrouvent souvent une partie d’eux-mêmes. Georgo exécute ses chansons accompagné de sa guitare depuis plus de trente ans dans des congrès, rencontres et clubs, dans des dizaines de pays.


Ludo pri lingva diverseco : aŭg-07/14
François
Lo Jacomo

Jeu sur la diversité linguistique : 07-14 août
Finpreparado de variaĵo de la nova societa kartludo Dollmätsch, cele al ekinstruo pri lingva diverseco, en kiu Esperanto estu la centra lingvo.
Por grandigi la bildon, klaku per la dekstra musbutono sur ĝin, poste sur « Afiŝi... ».
Mise au point d’une variante du nouveau jeu de société Dollmätsch, dans l’optique d’une initiation à la diversité linguistique faisant de l’espéranto la langue de référence.
Pour agrandir l’image, cliquer avec le bouton droit de la souris puis sur « Afficher... ».

Kantu ni ! Dancu ni ! : jul-17/24/31  Legu detale
Jean-Luc
Kristos .....

Chantons ! Dansons ! : 17-24-31 juillet  Lire les détails

Verki poezion : aŭg-07/14
Lorenzo
Tomezzoli

Écrire de la poésie : 07 - 14 août
Lorenzo klarigas kiel verki poezion por krei poemon aŭ eĉ kanton. Li kunportas kelkajn ekzemplerojn de la Parnasa Gvidlibro de Kalocsay, kiun li kutime uzas por efike trovi la rimojn. Kiu sukcesis skribi bonan poemon, tiu kutime trovas facile melodion.
Lorenzo kantas siajn kantojn kun sia gitaro. La partituroj de kelkaj liaj kantoj troveblas en lia retejoj.
Lorenzo explique comment écrire de la poésie pour créer un poème ou même une chanson. Il emportera quelques exemplaires du Parnasa Gvidlibro de Kalocsay, qu’il utilise d’habitude pour trouver des rimes. Qui réussit à écrire un beau poème, trouve souvent une mélodie.
Lorenzo chante ses propres chansons accompagné de sa guitare. Les partitions de quelques uns de ses chansons se trouvent dans son site.

Teatraĵoj kaj skeĉoj : jul-31/aŭg-07
Nina
Korĵenevskaja

Théâtre et saynètes : 31 juillet - 07 août
Ni preparos mallongajn teatraĵojn kaj skeĉojn. Tiuj estos adaptitaj al la diversaj lingvaj niveloj de la partoprenantoj. Tial eĉ komencantoj trovos plezuron teatrumi. Teatro estas bonega lingva praktiko, ĉar oni ripetas ĝustajn esprimojn en situacio de kvazaŭ vera vivo. La plej bonajn teatraĵojn kaj skeĉojn ni povos prezenti vendrede vespere antaŭ la aliaj ĉeestantoj. Nina doktoriĝis pri teatro. Nous préparerons des petites pièces de théâtre et des saynètes. Ceux-ci seront adaptés à tous les niveaux de langue des participants. Pour cette raison, même les débutants trouveront plaisir à faire du théâtre. Le théâtre est une très bonne pratique de la langue car on répète des expressions correctes dans des situations de la vie réelle. Les meilleures pièces de théâtre et saynètes seront présentés le vendredi soir devant les autres stagiaires. Nina a soutenu une thèse sur le théâtre.

Astronomio : jul-17/24
Patrick
Lagrange

Astronomie : 17-24 juillet
Ĉu vi pretas resti maldorma iom malfrue, kiam la ĉielo jam malheliĝis, kiam najtingalo ekkantas, kiam plu ĝenas neniu lumo, por povi bone vidi milmilojn da lumpunktoj sur la nigra firmamento ? Tiam vi povas per astronomiaj lorno kaj teleskopo observi la stelojn kaj planedojn.
Patrick, astronomo, malkovrigas al vi sian pasion por la universo kiu ĉirkaŭas nin.
Êtes-vous prêts à veiller assez tard, quand le ciel est déjà obscur, quand le rossignol commence à chanter, quand aucune lumière ne gêne, pour bien voir les myriades de petites lumières sur le firmament noir ? Avec deux lunettes astronomiques, vous pourrez alors observer les étoiles et les planètes. Patrick, astronome, vous fera partager sa passion pour l’univers qui nous entoure.

Tradukado de verkoj de E. Privat  : jul-24/31  Legu detale
Tomasz
Chmielnik .....

Traduction des œuvres de E. Privat  : 24-31 juillet  Lire les détails


(rekta ligo : #ght #cm #cb #em #flt #ghm #fld #lt #nk #pl)