K. Kajeroj 2009

La jarkolekto 2009 (volumo 43) aperis laŭ 4 kajeroj : 3 dum la jaro + 1 fina kromnumero.

Enhavo de la numero 1  :
 • Sub la granda kverko de Greziljono :
  • "Ni memoru sinjorinon Micard", far Andre Aude, p. 2 ;
  • "Pasporto al la tuta mondo", far Ĵuanita Turbillon, p. 4 ;
  • "Pri nia revuo", far Jean Amouroux, p. 7.
 • Historio : "Nefidinda fonto en Originala Verkaro de Zamenhoj (1929)", far Jean Amouroux, p. 8.
 • Pentrado : "Pentrado sur objektoj", far Brigitte Bourdet, p. 12.
 • Kanto kun partituro : "Nova danco : Esperanto-tango", far Lorenzo Tomezzoli, p. 14.
 • Memoraĵoj de artistino : "Kun krajono en la poŝo", far Lilli Giloteaux, p. 18.
 • Biografio : "Bonkonduta militisto !", far Klod Martins, p. 23.
 • Ludo : "La enigmo de Tutokajmono", far Lorenzo Tomezzoli, p. 27.
Enhavo de la numero 2  :
 • Sub la granda kverko de Greziljono : "Staĝo pri bindado", far Johana Schertzer, p. 30.
 • Historio :
  • "Kurso de Lidja Zamenhof per rekta metodo", far Jean Amouroux, p. 33 ;
  • "Enkonduke al kurso per rekta metodo", far Lidja Zamenhof, p. 35.

   Atentu ! Tiun ege belan elegantan tekston de Lidja Zamenhof, kiun malkovris en arkivoj nia franca historiisto, vi legos nur en nia revuo !

 • Botaniko : "Blua, blanka kaj roza", far Lilli Giloteaux, p. 42.
 • Verkado : "Kreado de kantoj en Esperanto", far Lorenzo Tomezzoli, p. 46.
 • Kanto kun partituro : "Esperantaĵo", far Lorenzo Tomezzoli, p. 48.
 • Biografio : "Riĉa edzo !", far Klod Martins, p. 51.
 • Ludo : "Kiam Tutokajmono vizitas Greziljonon", far Lorenzo Tomezzoli, p. 55.
Enhavo de la numero 3-4  :
 • Sub la granda kverko de Greziljono :
  • "Memoraĵoj de pioniroj", far Roland Delagneau, p. 58 ;
  • "Atentu la ŝtupon !", far Françoise Gay, p. 62 ;
  • "Prigreziljonaj historiaj humuraĵoj", p. 63.
 • Lingviko : "La nova modo : -ujo", far Anna Löwenstein, p. 65.
 • Historio : "Esperantistoj proksime al Baugé en junio 1940", far Jean Amouroux, p. 69.
 • Literaturo : "Tri historiaj romanoj", far Jacqueline Lépeix, p. 75.
 • Gimnastiko : "Matena korpa vekiĝado", far François Dhersignerie, p. 81.
 • Biografio : "Eŭropa aŭtomobilisto", far Klod Martins, p. 83.
 • Ludo : "Pri la enigmoj de Tutokajmono", far Lorenzo Tomezzoli, p. 87.
 • Sperto esperantista : "Vigla dialogo", far Lucien Giloteaux, p. 89.
 • Tango kun partituro : "Ne forgesu min", far Lorenzo Tomezzoli, p. 90.
Kromnumero  :
"Vivo de Henri Micard (1897-1966)", kun 28 paĝoj, ilustrita per malnovaj fotoj.

Temas pri reeldono revizita de biografio aperinta en Kulturaj Kajeroj en 1966. Tiu belega teksto, plena je konkretaj faktoj kaj detaloj, tre helpas kompreni la nekompareblan grandecon de Henri Micard. Dum sia tuta vivo li laboregis kaj bataladis, kontraŭ malsano, favore al edukado kaj emancipo de infanoj, favore al laboristoj, favore al Esperanto ; li direktoris plurajn revuojn, organizis multajn renkontojn, kun-fondis G.E.E.-on, fondis vilaĝan kulturdomon, fondis esperantistan kulturdomon, ktp. Nepre legu kaj relegu tiun edifan biografion !
Bindita volumo 2009  :
En plej bonaj bibliotekoj
vi trovos ankaŭ la volumon binditan,
laŭ blua-blanka Bradelo duontola.
Reen al Kulturaj Kajeroj .........................................................