Fervojo kaj Daŭripova Moviĝeblo

 • Tagoj de ’Fervojo kaj Daŭripova Moviĝeblo JPEG - 2.2 kb
 • datoj : de vendredo, la 1an de aprilo, ĝis mardo la 5a de aprilo 2022
 • loko : en kastelo Greziljono, Esperanto-Kulturdomo, 49150 Baugé-en-Anjou, Francujo
 • organizanto : Franca Fervojista Esperanto-Asocio FFEA (Christian Dardenne)
 • kunorganizanto : Internacia Fervojista Esperanto-Federacio IFEF (Rodica Todor)
 • oficiala anonco - oficiala afiŝo
 • Prezoj : 300 € en individua ĉambro, 250 € en dupersona ĉambro
 • Aliĝu ĉe Sylviane Lafargue <sylviane.lafargue@outlook.fr> , 01.48.53.05.52
 • Esperanto-kursoj por komencantoj kaj progresantoj, instruistoj konfirmendaj :
  • Luigia Oberrauch el Italujo - per rekta metodo
  • Kristin Tytgat el Belgujo - por progresantoj
 • kunsido de ’VERDEN’, projekto financata de Eŭropa Unio kaj kunordigata de Universala E-Asocio (UEA)
 • Erasmus+-prelegaro pri ’Daŭripovo kaj Transporto’ : PNG - 2.4 kb
  • biciklotransporto en trajnoj
  • biciklovojoj sur iamaj fervojaj linioj ’verdaj vojoj’ - NaturAmikaro - EuroVelo7
  • Francesko Maurelli : pri la projekto
 • AMO-seminario pri ’Fervojo por daŭripova transporto’ :
  • Stefan MacGill : Fervojoj kaj iliaj roloj por pli ekologia mondo
 • turismaj ekskursoj en la regiono Anĵuo ĉe rivero Luaro
 • bicikla karavano de BEMI - Lars Sözüer PNG - 3.6 kb