Membrokunvenoj 2014/2015

Ĝenerala Ordinara MEMBROKUNSIDO, sabaton, la 4an de julio 2015

 • kunvokilo al la ordinara kunsido kun financa kaj agado-raportoj 2014.
 • spezokonto, bilanco 2014, buĝeto 2015 kaj financa analizo
 • konvencio de partnereco kun Isabelle Nicolas, paĝo 1 kaj paĝo 2 (franclingve)
 • luo longdaŭra por la Verda Vojo (malneto franclingva)
 • agendo de la sekvaj evontoj en 2015.
 • protokolo de la ordinara membrokunsido de la 15a de majo 2014 (franclingve)
 • protokolo de la ekstraordinara membrokunsido de la 15a de majo 2014 (franclingve)
 • protokolo de la ordinara membrokunsido de la 4a de julio 2015 (franclingve)
 • La kunsid-registra listo, notas 27 ĉeestantojn, 29 reprezentitojn par rajtigilo kun prokuro, kaj 26 reprezentitojn par rajtigilo sen prokuro. Par poŝto kaj retmesaĝo, akurate aŭ malfrue, alvenis 81 rajtigiloj. Sume 109 societanoj partoprenis.


Ĝeneralaj Ordinara kaj Eksterordinara MEMBROKUNSIDOJ, dimanĉon, la 18an de majo 2014

 • dua kunvokilo al la eksterordinara kunsido kun rezolucioj (unua kunvokilo al la eksterordinara kunsido).
 • kunvokilo al la ordinara kunsido kun financa kaj agado-raportoj 2013.
 • spezokonto, bilanco 2013 kaj buĝeto 2014.
 • konvencio de partnereco kun Isabelle Nicolas, paĝo 1 kaj paĝo 2 (franclingve)
 • sume voĉdonis 110 societanoj, inter tiuj : 31 ĉeestantoj, 43 reprezentitoj, 36 nereprezentitaj voĉdonintoj. Per poŝto alvenis 92 voĉdonoj por la kandidatoj.
 • invito al la renkontoj kaj staĝoj en 2014.
 • protokolo de la ordinara membrokunsido de la 30a de junio 2013 (franclingve)
 • protokolo de la ekstraordinara membrokunsido de la 15a de majo 2014 (franclingve)
 • protokolo de la ordinara membrokunsido de la 15a de majo 2014 (franclingve)

Listo de la KANDIDATOJ por la nova komitato ekde majo 2014

La kandidatoj estas ordigitaj laŭ la nombro de atingitaj voĉoj validigitaj dum la Ĝenerala Membrokunsido de 2014-maj-18 : 6 elektitoj, 1 ne-elektito :

 • 83 (105) : Jean-Luc KRISTOS
 • 77 (95) : Frederic DAMBREVILLE
 • 74 (96) : Espéranto-France
 • 74 (96) : Isabelle NICOLAS
 • 73 (97) : Elisabeth BARBAY
 • 72 (91) : SAT-Amikaro
 • 70 (94) : Jannick HUET
  La nombro inter parentezoj inkluzivas la voĉojn ricevitajn post la Membrokunveno.


Informoj por la kandidatoj et 2014 :

 • Alvoko al kandidatiĝo. La kandidatoj estas tiuj konfirmitaj post la elekta preparado. Ili estas ordigitaj laŭ dato de alveno. La limdato por deklari kandidatiĝon estas la 10a de aprilo 2014. La limdato por deponi kandidatiĝon kun sinprezento kaj aldonaj deklaroj estas la 17a de aprilo 2014.
 • Sinprezento estu verkata de kandidato kaj en la franca kaj en Esperanto, la enhavo povas varii inter la lingvoj. Sinprezento en unu lingvo enhavu maksimume 1.200 signojn (t.e. ĉirkaŭ 1.000 literoj, ĉ. 160 vortoj).
 • Tekstoj prefere ne menciu aŭ aludu aliajn homojn en negativa senco. Senditaj tekstoj estu definitivaj, postaj ŝanĝoj ne eblas. Tekstoj ricevitaj post la limdatoj ne akceptiĝas. Ĉiu kandidato sendu siajn tekstojn en informadika formo, per retmesaĝo, en alkroĉita dosiero kun sufikso DOC, ODT aŭ TXT. Teksto-formatoj (linisaltoj, tipar-grando, substreko, majuskleco, grasa, oblikva tiparo ktp.) estos uniformigataj dum la enpaĝigo, sed restas senŝanĝa en la reta projekto.
 • Deklaron de ne-kondamno plenigu kaj kopion de legitimilo liveru ĉiu kandidato ; tiuj necesas por la deklaro ĉe la Tribunalo de Komerco.
 • La elekto-komisiono konsistas el societanoj. Por kontakti ĝin, deklari kandidatiĝon aŭ deponi kandidatiĝon kun sinprezento, sendu retmesaĝon al : elections@gresillon.org