Grupoj 1951-2009

Fine de renkontiĝoj, oni kutime faras grupan foton sur la granda ŝtuparo. Eble vi rekonos malnovan amikon. Por grandigi foton, klaku sur ĝin. Por poste reveni, premu la klavoj "Eskap". Salti rekte al jaro
1951 1955 1957 1961 1965 1966 1967 1973 1974 1978 1981 1983 1987 1990 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2003 2006 2007 2008 2009. Jen fotoj de 2010 ĝis 2019, jen ekde 2020.

1951/1952 1955


La kooperativo fondiĝis la 20an de septembro 1951.
La kooperativo aĉetis Greziljonon en januaro 1952


En 1955 kaj 1956 oni fosis kaj konstruis la banejon

1957


S-ro Jelenc fotis infanojn sabloludantajn, meze sidas liaj filoj Pierre kaj René, live staras Claude Trésorier


S-ro Jelenc fotis grupon kun sia edzino kaj instruisto, s-ro Benistant. Meze kuŝas s-ro De Lang Evertson

1961


1961-apr-02, lagon el kastelo fotis Colin Beckford el Britujo1961-apr-03, fotis Colin Beckford, kvavate Leslie Hartridge, inter 10 britoj

1965


la 24an de julio 1965 fotis Roland Rotsaert


en aŭgusto 1965 fotis Claude Trésorier

1966


Nicole Else, 7-jara en 1966, venis al Grésillon 3-foje inter 1966 kaj 1969, ŝia patro Lucien Giloteaux instruis la komencantojn en 1966 aŭ 1967. En 1966 vizitis Greziljonon s-ino Florence Cool-Côté el Aŭstrujo

1966/67 1967


Nicole Else genusidas live sur tero


Dekstre sidas Nicole Else kun siaj gepatroj

1967


dum verŝajne pasko 1967, fotis Pierre Jelenc


en somero 1967 inter Pierre kaj Dominique Babin, fotis Pierre Jelenc

1973
La 16an de aprilo 1973, sian 30-jariĝon festis Renée Triolle : « Ni aranĝis kabaredece la salonon, Hervé Gonin ludis gitaron, kantis, teatrumis, mi regalis per ĉampano kaj kukoj. Rilate kukojn, jen anekdoto : la tiama kukvendistino estis lernanta Esperanton, ŝi nepre volis verdan stelon sur la kukojn, kaj metis ... sespintan ! »


fotoj donitaj de Zofia Kossela Loiseau ...


... kaj faritaj en somero 1973

1974/84


iam inter 1974 kaj 1984 fotis Jeanne Rigal


Frédéric Le Magadure instruis en Greziljono inter 1965 kaj 1984

1978 1981


Internacia printempa infanrenkontiĝo je 1978-apr-11
kun infanoj el franca Hennebont kaj itala Cesena


foto de Joan Inglada Roig el 1981-08-10/17

1983 1987


foto de David Curtis antaŭ Babin-filino je 1983-07-25


SAT-Postkongreso 1987-08-29/09-05

1990 1991


dekstre ges-roj Robineau kun Estelle Loiseau 1990


foto farita de Bodo Ehrlich en 1991, donita en 2016

1992 1994


infanrenkonto en aprilo 1992 kun Paulette Naulet


Kimie Markarian instruas sorobanon, ĉirkaŭ 1994, fotis japana ĵurnalisto

1995


2a infanrenkonto en 1995, foto de Marc Noulin


tendofajro en somero 1995, foto de Marc Noulin


BEK 1, BEK 2 kaj Pedagogia Kurso 1995-08-06/19


lernantoj de la dua klaso de Ewa Bondar, fotoj de Sanpei Keiko

1996


Pierre Tel Bouvier kaj Maciek Hojlicki kun la polaj infanoj en Pasko 1996.


Danielle aranĝis plenaeran manĝon en 1996, fotis Marc Noulin

1997


Bérangère Cheverry prezidas en membrokunveno


membrokunveno kun Jeannine Vincent kaj Pierre Metivier

1999


ĝenerala jarkunveno 1999-okt-31, fotis Marc Noulin

2000 2001


Staĝo 2000-jul-24/29, sendis Mitou Lloancy


Infanrenkonto - Pasko 2001-apr-17

2003


Renkonto de Esp.-Familioj 2003-aŭg-05/12 - retejo


Komuna kantado dum REF

2006


1a FRINGOJ en aprilo 2006 - foto

2007


2a FRINGOJ 2007-apr-07/14


somera staĝo 2007-jul-21/28


somera staĝo 2007-aŭg-11/18, instruis Stéphane Robert


ĥorstaĝo gvidata de Franjo 2007-dec-01/02

2008


somera staĝo 2008-jul-05/12


Renkonto de Esp.-Familioj 2008-jul-26/aŭg-02

2009


somera universitato de EDE 2009-08-29


antaŭ pikniko 2009-09-12

---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Salti rekte al jaro 2010