Aliĝilo 2012-12-28/2012-02-02

RETA ALIĜILO por Jarfina FESTego kun Silvestra FESTeno ( 2012-dec-28 / 2013-jan-02 )

Reiri al la informa paĝoJen papera aliĝilo printeblaNe hezitu kontakti nin


Personaj informoj
Familia Nomo
Persona Nomo
Sekso ina vira
Naskiĝdato (jjjj-mm-tt)
Aĝ-kategorio plenkreskulo, infano ĝis 16 jaroj, bebo ĝis 3 jaroj
Adreso (strato...) <input
name="Strato" size="50" maxlength="100" value =" ">
Adreso (2a linio) <input
name="Strato2" size="50" maxlength="100" value =" ">
Poŝtkodo kaj urbo, komunumo
Lando
Telefonoj (hejma fiksa, poŝa, kun landokodo)
Retpoŝta adreso
Informoj pri la restado
Mi ŝatus loĝi en Baza taga persona tarifo, aldoniĝas vintra krompago de 20 %.
Beboj ĝis 3 jaroj senpage.

ĉambro granda por 1 persono 36 €
ĉambro por 1 persono 25 €
ĉambro por 2 personoj 18 €
ĉambro por 3 aŭ 4 personoj 14 €
ĉambro por 5 ĝis 6 personoj 9 €
neniu tranokto
Alvena dato, horo (mm-tt, hh)
Forira dato, horo (mm-tt, hh)
Nombro da noktoj inter 0 kaj 5
Mi manĝas 3 manĝojn tage 23 €, inkl. silvestra festeno +25 €
neniun manĝon,
nur la silvestran festenon 40 €
Unua manĝo post alveno tagmanĝo, verspermanĝo, matenmanĝo,

mi ne scias
Lasta manĝo antaŭ foriro verspermanĝo, matenmanĝo, tagmanĝo,
mi ne scias
Tipo de nutraĵo kun ĉiuj nutraĵoj, veg(etar)ana (laŭeble)
Mi interesiĝas helpi en mastrumado ne . . . . .  jes, por pagi malpli
Mia kontribuo por la programo
Mi ŝatus ĉeesti Esperanto-kurson,
tial indikas la kurs-nivelon. 10 €/tage
Mi alvenas en Greziljono per... ... per privata veturilo kaj akceptas kunveturigi aliajn personojn
... per privata veturilo, sed ne kunportas aliajn personojn
... per publika transporto kaj precizigas ĉi sube daton, horon, lokon
Mi petas sugeston pri trajno/buso kaj pri ebleco kunveturi
Mi ne scias nun, mi zorgos iam poste
Detaloj pri mia alveno trajn-busa
(dato, horo, loko de alveno kaj foriro)
Prezo laŭ viaj elektoj
Prezo laŭ la taga tarifo  :
Ĉio-inkluziva prezo  : -5% por kompleta 5-6-taga restado
Ĉio-inkluziva prezo+  : -10 % se antaŭpago ĝis 27a de novembro por 5-6-taga restado
Mi pagas per :
Internacia ĝiro (senkosta inter iuj eŭrolandoj)
nomo : “Maison Culturelle”
BIC : PSSTFRPPNTE (Banque Postale)
IBAN : FR16 2004 1010 1101 4853 9P03 213

(Kiel pagocelo notu “kurso” kaj vian nomon.)

UEA-konto “gres-y” kun indiko “kurso”
Paypal-konto “kastelo@gresillon.org” (loĝantoj en la eŭro-zono
devas plialtigi la pagotan sumon je 4 % pro administraj kostoj)
Pageblecoj en Francujo :
franca banka ĝiro al : nomo “Maison Culturelle”,
banko 20041, giĉeto 01011, konto 0148539P032, RIB-kodo 13
(Kiel pagocelo notu “kurso” kaj vian nomon.)
franca ĉeko je ordono de “Maison Culturelle de l’Espéranto”
feria ĉeko per franca ANCV
kleriĝo de dungitoj per franca DIF
Neniu pago aŭ alia pagmaniero
Sumo nun pagita :
Minimuma antaŭpago por aliĝo : 100 €
Bonvolu sendi ĉekojn al :
Maison Culturelle de l’Espéranto
Grésillon
49150 SAINT MARTIN D’ARCE
France
Se ĉio ĝustas alklaku la suban bildon por sendi al ni la informojn pri via aliĝo.  

Se post 3 tagoj vi ne ricevas konfirman retmesaĝon pri via reta aliĝo
(pro informadika problemo dum tiu reta aliĝo),
tiam bonvolu telefoni aŭ averti per retmesaĝo
kastelo@gresillon.org
+33-2.41.89.10.34