Aliĝilo 2012-04-13/21

RETA ALIĜILO por PRINTEMPA SEMAJNO kun KER-EKZAMENOJ ( 2012-apr-13/21 )

Reiri al la informa paĝoJen papera aliĝilo printeblaNe hezitu kontakti nin


Personaj informoj
Familia nomo
Personaj nomoj
Sekso ina vira
Naskiĝdato (jjjj-mm-tt)
Aĝ-kategorio plenkreskulo, infano ĝis 16 jaroj, bebo ĝis 3 jaroj
Adreso (strato...) <input
name="Strato" size="50" maxlength="100">
Adreso (2a linio)
Poŝtkodo kaj urbo, komunumo
Lando
Telefonoj (hejma fiksa, poŝa, kun landokodo)
Retpoŝta adreso
Informoj pri la restado 2012-apr-13/21
Aliĝo al kurso

70 € semajne, infanoj ½ 

Kurso 0 : por komencantoj (A1-A2) Miguel Ángel González Alfonso
Kurso 1 : « Elanu... saltu ! » (A2-B1) Christope Chazarein
Kurso 2 : « Venu, vidu, spertu ! » (B1-B2) Zsofia Korody
Mi ne partoprenas kurson
Aliĝo al ekzameno
farenda en edukado.net
Mi partoprenas ekzamenon
Mi ne partoprenas ekzamenon
Mi ŝatus loĝi en

baza tarifo por 1 tago kaj persono
beboj senpage

ĉambro granda por 1 persono 36 €
ĉambro por 1 persono 25 €
ĉambro por 2 personoj 18 €
ĉambro por 3 aŭ 4 personoj 14 €
ĉambro por 5 ĝis 6 personoj 9 €
kampadejo 3 €
neniu tranokto
Se la dezirata ĉambro
ne disponeblas, tiam ...
... mi preferas pagi pli multe por konservi la komforton
... mi preferas loĝi kun pliaj homoj por pagi malpli
... mi instistas pri mia elekto
Alvena dato, horo (mm-tt, hh)
Forira dato, horo (mm-tt, hh)
Nombro da noktoj inter 0 kaj 8
Mi manĝas 3 manĝojn tage 23 € - infanoj ½, beboj senkoste
neniun manĝon
Unua manĝo post alveno matenmanĝo, tagmanĝo, verspermanĝo
Lasta manĝo antaŭ foriro matenmanĝo, tagmanĝo, verspermanĝo
Tipo de nutraĵo kun ĉiuj nutraĵoj, vegetara (laŭeble)
Mi interesiĝas helpi en mastrumado ne . . . . .  jes, por pagi malpli
Mi alvenas en Greziljono per... ... per privata veturilo kaj akceptas kunveturigi aliajn personojn
... per privata veturilo, sed ne kunportas aliajn personojn
... per publika transporto kaj precizigas ĉi sube daton, horon, lokon
Mi petas sugeston pri trajno/buso kaj pri ebleco kunveturi
Mi ne scias nun, mi zorgos iam poste
Detaloj pri mia alveno trajn-busa
(dato, horo, loko de alveno kaj foriro)
Rimarkoj, demandoj, petoj
Mia kontribuo por vespera programo

 
Prezo laŭ viaj elektoj
Prezo laŭ la taga tarifo  :
Ĉio-inkluziva prezo  : -5% por kompleta 6-8-taga restado
Ĉio-inkluziva prezo+  : -10 % se antaŭpago ĝis fino de februaro por 6-8-taga restado
Mi pagas per :
Internacia ĝiro (senkosta inter iuj eŭrolandoj)
nomo : “Maison Culturelle”
BIC : PSSTFRPPNTE (Banque Postale)
IBAN : FR16 2004 1010 1101 4853 9P03 213

(Kiel pagocelo notu “kurso” kaj vian nomon)

UEA-konto “gres-y” kun indiko “kurso”
Paypal-konto “kastelo@gresillon.org” (loĝantoj en la eŭro-zono
devas plialtigi la pagotan sumon je 4 % pro administraj kostoj)
Pageblecoj en Francujo :
franca banka ĝiro al : nomo “Maison Culturelle”,
banko 20041, giĉeto 01011, konto 0148539P032, RIB-kodo 13
(Kiel pagocelo notu “kurso” kaj vian nomon)
franca banka ĉeko je ordono de “Maison Culturelle de l’Espéranto”
feria ĉeko per franca ANCV
kleriĝo de dungitoj per franca DIF
Neniu pago aŭ alia pagmaniero
Sumo nun pagita :
Minimuma antaŭpago por aliĝo : 100 €
Bonvolu sendi ĉekojn al :
Maison Culturelle de l’Espéranto
Grésillon
49150 SAINT MARTIN D’ARCE
France
Se ĉio ĝustas alklaku la suban bildon por sendi al ni la informojn pri via aliĝo  

Se post 3 tagoj vi ne ricevas konfirman retmesaĝon pri via reta aliĝo
(pro informadika problemo dum tiu reta aliĝo),
tiam bonvolu telefoni aŭ averti per retmesaĝo
kastelo@gresillon.org
+33-2.41.89.10.34