Membrokunvenoj 2020/2021Ĝenerala Ordinara MEMBROKUNSIDO, sabaton, la 20an de junio 2020


Listo de la KANDIDATOJ por la nova komitato ekde junio 2020

  • Esperanto-France
  • SAT-Amikaro
  • René JELENC
  • Xavier GODIVIER
  • Pierre SOUBOUROU

Informoj por la kandidatoj en 2020 :

  • Alvoko al kandidatiĝo. La kandidatoj estas tiuj konfirmitaj post la elekta preparado. La limdato por deklari kandidatiĝon estas la 13a de marto 2020. La limdato por deponi kandidatiĝon kun sinprezento kaj aldonaj deklaroj estas la 28a de marto 2020. NB : La respondoj alvenantaj tro malfrue pro la mondepidemio estos konsiderataj de la komitato.
  • Sinprezento estu verkata de kandidato kaj en la franca kaj en Esperanto, la enhavo povas varii inter la lingvoj. Sinprezento en unu lingvo enhavu maksimume 1.200 signojn (t.e. ĉirkaŭ 1.000 literoj, ĉ. 160 vortoj). La komitatanoj de la Kulturdomo estras Esperanto-staĝojn kaj rilatas kun nefranclingvanoj pri aferoj de la Kulturdomo, sekve ili bezonas paroli Esperanton. Kandidatoj precizigu sian E-lingvonivelon en sia sinprezento.
  • Tekstoj senditaj estu definitivaj, postaj ŝanĝoj ne eblas. Tekstoj ricevitaj post la limdatoj ne akceptiĝas. Ĉiu kandidato sendu siajn tekstojn en informadika formo, per retmesaĝo, en alkroĉita dosiero kun sufikso DOC, ODT aŭ TXT. Teksto-formatoj estos uniformigataj dum la enpaĝigo.
  • Deklaron de ne-kondamno plenigu kaj kopion de legitimilo liveru ĉiu kandidato ; tiuj necesas por la deklaro ĉe la Tribunalo de Komerco.
  • La elekto-komisiono konsistas el societanoj. Por kontakti ĝin, deklari kandidatiĝon aŭ deponi kandidatiĝon kun sinprezento, sendu retmesaĝon al : kastelo@gresillon.org kaj elections@gresillon.org

Vidi la Membrokunvenojn de  2020/20212018/20192016/20172014/20152012/20132010/2012