Maratona E-kurso, IEK, ILEI-ekzameno

7-a Maratona Esperanto-kurso
35-a Internacia E-Konferenco IEK
de vendredo, 7-a de julio ĉ. 18h, ĝis lundo, 17-a de julio 2023 tagmeze

 
 • KURSOJ
  • Andrea Bertrand (Francujo) : Kurso por komencantoj kaj komencintoj (A1-A1)
  • Szilva Szabolcs (Polujo) « El akveroj fariĝas riveroj » (B1-B2)
  • Radojica Petrović (Serbujo) « Per perloj al astroj » (B2-C1)
  • Mikaelo Bronŝtejn (Rusujo) « Impulso » (C1-C2)
  • IEK-35 : Internacia E-Konferenco pri variaj temoj
  • Ekzamensesio de ILEI staĝofine en 3 niveloj : 1a (A2), 2a (B2), 3a (C1) konfirmenda
 • AKTIVAĴOJ
  • Turismaj vizitoj laŭ nia komuna interesiĝo, ekz. al la kasteloj de Azay-le-Rideau, Langeais
  • Jannick Huet : Promenado en le parko por malkovri la lokan flaŭron kaj faŭnon
  • Bert Schumann : Libroservo surloke, vidi la liston

Kurso de supera nivelo C1-C2
 • La kurso « Impulso » bonvenigas kursanojn kiuj hava alvenante minimume la nivelon B2. La kurso celas akiri la nivelon C1 ĝis C2 laŭ tiu difino por povi sukcese trapasi C1-nivelan ekzamenon.
 • Helpe de sia fabelo Pri Diko, Dinjo kaj aliaj estaĵoj kaj kelkaj kantoj Mikaelo aliros gramatikaĵojn, bezonatajn por la nivelo C1. Ni legu kaj parolu. Ni diskutu pri la principo de sufiĉo kaj neceso, difinita artikolo, akuzativo, participoj, aspektoj de la verbo ktp. Ni kantu kune. Ni provu verki. Ĉio-ĉi donu al vi impulson por profundiĝo en Esperanton.
 • Mikaelo BRONŜTEJN el la rusa urbo Tiĥvin estas esperantisto ekde 1962, mondfama tradukisto, verkisto, poeto, bardo, kantisto. Li verkis kaj tradukis dudekon da libroj, kelkcent poemojn kaj kantojn. Li estis iam prezidanto de Sovetia Esperantista Junulara Movado kaj gvidis la artajn programojn en UK-oj. La lastajn jarojn Mikaelo regule turneas en Eŭropo kun kultur-historiaj prelegoj kaj koncertoj. Li havas grandan sperton pri instruado de Esperanto, speciale por lingvaj perfektemuloj kaj tradukistaj kursoj kun diverslingva partoprenantaro.

Kurso de meza nivelo B2-C1
 • La kurso « Per perloj al astroj » bonvenigas ĉiujn, aparte kursgvidontojn, kiuj deziras firmigi sian lingvo-uzon kaj alproprigi valorojn de Esperanta kulturo. La kursanoj havu alvenante minimume la nivelon B1. La kurso celas akiri la nivelon B2 ĝis C1 laŭ tiu difino por povi sukcese trapasi B2-nivelan ekzamenon.
 • Per aspera ad astra - proverbis la antikvaj romanoj pri la malfacila vojo al gloraj altoj de sukceso. Tio aplikeblas al la lernado kiel pena laboro survoje al scio kaj kompetento. Ĉu ankaŭ la lernado de Esperanto devas esti dornoplena kiel en la romana proverbo ? Ne nepre. Aŭ : nepre ne. En ĉi tiu kurso ni strebos al B2-nivelaj altoj de lingva kompetento laŭ agrabla kaj ĝua vojo tra la magia mondo de Esperantaj literaturo kaj muziko. Elektitaj perloj de Esperanta kulturo - poemo, novelo, kanto, filmeto, gazeta raporto, faka artikolo - estos la baza materialo per kiu la kursanoj konatiĝos kun kulturaj valoroj de Esperanto kaj samtempe progresigos siajn lingvajn konojn kaj komunikajn kapablojn.
  La kursanoj lernos kunlabore kaj interage. Ni renkontiĝos kun diversaj kulturaj spertoj el propraj vivoj kaj el la Esperantaj beletraĵoj tra leksika, gramatika kaj enhava analizo de la verkoj, lingvaj kaj interkulturaj ludoj, debato pri elektitaj temoj kaj verkado de eseoj. Abundo da interkulturaj temoj kaj situacioj en Esperantaj verkoj motivigos nin ankaŭ pridiskuti, testi kaj kreskigi nian interkulturan komunikkompetenton.
 • Radojica Petrović, serbo loĝanta en Ĉaĉak, centra Serbujo, estrarano de ILEI, universitata instruisto pri datumbazoj kaj komputika instrumetodiko, aŭtoro de prelegoj i.a. pri komputika pedagogio kaj interkultura edukado per Esperanto. Li instruis Esperanton en lernejaj kaj eksterlernejaj kursoj kaj E-metodikon en seminarioj por E-instruantoj.
 • Kurslibroj estas elektitaj verkoj de Esperanta kulturo (beletro, muziko, ĵurnalistiko, faka literaturo) kaj eseoj de la kursanoj mem.

Kurso de meza nivelo B1-B2
 • La kurso « El akveroj fariĝas riveroj » koncentriĝos je ĉiuj lingvokapabloj : parolado, aŭda kompreno, skribado, kaj lega kompreno. Ĝi traktos gramatikaĵojn kaj temojn de la ekzamena temaro. La kursanoj havu alvenante la nivelon A2. La kurso celas akiri la nivelon B1 ĝis B2 laŭ tiu difino por povi sukcese trapasi B1-nivelan ekzamenon.
 • SZILVA Szabolcs estas hungaro loĝanta en Varsovio, instruisto de Esperanto jam de 10 jaroj. Liajn kompetencojn pruvas liaj bakalaŭraj studoj, Instruista Trejnado kaj Esperantologiaj studoj finitaj en Poznano, Pollando kaj studoj de finnugra filologio en la Varsovia Universitato. Li ofte partoprenas Esperanto-aranĝojn kiel instruisto, li instruis en pluraj landoj de kvar kontinentoj. Li partoprenis la trejnadon “Iĝu trejnisto de TEJO” kaj gvidis porinstruistajn sesiojn en pluraj landoj. Li estas ankaŭ tradukisto, ĉefe de la pola kaj la hungara lingvoj.
 • Kurslibro ne estas postulata, la materialojn liveros la instruisto. Dum la kurso utilas havi la sekvajn librojn aŭ iliajn retajn formojn : Plena Ilustrita Vortaro vortaro.net ; Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko bertilow.com kaj nacilingva vortaro.
Kurso de baza nivelo A1-A2
 • Dum sia kariero en la franca institucio, Andrea instruis al laboristoj la leĝaron pri sociala asekuro.
 • Malkovrinte la lingvon Esperanto en ekologia revuo en 2005, ŝi diligente lernis ĝin kaj rapide trapasis la du unuajn ekzamenojn ĉe FEI. En 2009 ŝi sukcesis la KER-ekzamenon je nivelo B2 kaj en 2011 la nivelon C1.
 • ​ Iam ŝi aŭdis esperantiston ŝercantan pri la kresko de E-movado, kiu okazus malrapide se oni fidus nur je geedziĝoj inter e-istoj ! ​Tiam ŝi decidis gvidi kursojn de Esperanto.
  • Dum la jaroj 2012 kaj 2013 ŝi partoprenis en seminarioj por instruistoj de Esperanto, sub la regado de Katalin Kovats.
  • En Francio ŝi gvidis tuttagajn staĝojn kaj semajnajn kursojn en sia loka societo Esperanto Lyon kaj en 2019 semajnan staĝon en Kvinpetalo.
  • En 2011 en Kinŝaso (DR Kongo) ŝi instruis tutan semajnon al 45 komencantoj.
  • Nuntempe ŝi kunlaboras en ikurso.esperanto-france.org kiel korektanto kaj gvidas individuan kurson per Zoom.
 • Andrea uzas miksan metodon por instrui. Kolektinte materialojn el la retejo edukado.net, el libraj metodoj kaj el revuoj, ŝi elektas laŭ la bezono de lernantoj kaj ekde la komenco ŝi instigas uzi Esperanton por demandi, eĉ al veraj komencantoj.
 • En la movado, Andrea ankaŭ agadas kiel prezidantino de Esperanto Lyon.
Konferenco IEK
 • Bliss, logika ideograma skribsistemo - Bert Schumann

NB : La Organiza Societo de Intenaciaj Esperanto-Konferencoj (OSIEK) okazigis Intenaciajn Esperanto-Konferencojn (IEK) de 1988 ĝis 2019, poste malfondiĝis. IEK 2018 okazis en Greziljono. Ekde 2020, Greziljono daŭrigas tiun tradicion okazigante IEK-ojn pri variaj temoj. La partoprenantoj mem prelegos.

PREZO kaj ALIĜO al restado en Greziljono
 • La prezo de via restado kalkuliĝas aŭtomate dum via reta aliĝo. Por taksi la prezon, sufiĉas indiki la aĝkategorion, ĉambron kaj nombron de noktoj.
 • Prezo ekde 10 € tage (kurso kaj aktivaĵoj, tendejo, memzorganto). Reduktita prezo pri manĝoj, kursoj kaj aktivaĵoj por infano, adoleskanto aŭ homo kun modestaj rimedoj.
 • Ĉioinkluziva prezo por la restado de plenkreskulo dum 7 tagnoktoj, inkluzivante la tranoktojn, manĝojn, kursojn, aktivaĵojn : inter 279 kaj 472 € (tendejo 253 €).
 • Redukto de 5% je la ĉioinkluziva prezo validas por aliĝo kun antaŭpago de 100 € almenaŭ 2 monatojn antaŭ la komenco.
 • Klaku ĉi tien por aliĝi. Ĉiuj niaj tarifoj tie. Por alia tarifo, bv. kontakti nin.

Teamo : Jannick Huet, Bert Schumann, François Lo Jacomo


Aliĝintoj 2022 : Alex & Ite, Alexandre k Léandre, Andrea, Anne-Marie, Barbara, Daniel & Charline, Deneza, Didier, François, Hélène, Jannick & Bert, Jean-Yves, Manfred, Marie-Dominique, Paul & Nicole, Pako, Paweł, Richard, Roberto, Santiago & Homeira ...

Loĝlokoj de la partoprenantoj 2022 : BE-2600 Berchem, DE-65719 Hofheim am Taunus ; ES-02600 Villarrobledo, 28680 San Martín de Valdeiglesias, GB-IP241 Thetford, GR-11471 Athina, IT-14100 Asti AT, PL-02-778 Warszawa, FR-22400 Coetmieux, 25220 Vaire, 35510 Cesson-Sévigné, 44100 Nantes, 44630 Plessé, 51400 Les Petites-Loges, 56000 Vannes, 61100 Flers, 62120 Aire sur la Lys, 69003 Lyon, 69100 Villeurbanne, 75019 Paris

Afiŝi mapon kun la loĝlokoj de la partoprenantoj.
Kontaktu nin pri kun-veturadokonsultu tie


Foto el 2022

Foto el 2021


Opinio el 2021
- Estis agrabla renkonto, intensa pro abundaj kursoj, samtempe intensa pro la multaj homaj interŝanĝoj, kiel ofte en Esperantujo. Brakumadon. Katrin
- Mi faris belajn renkontojn dum la staĝo. Ankaŭ la kurso de Ilona tre plaĉas al mi. Mi estas tre kontenta. Lucette
- Mi dankas pro la agrabla, eĉ se maratona, semajno . Mi havis tre agrablan kaj laboreman grupon kaj estis plezuro labori kun la lernantoj. Sed la sukceso de la semajno certe ŝuldiĝas al la bonvolemo de respondeculoj kaj bonvolemuloj kaj la engaĝiĝo de ĉiuj por pluvivigi la spiriton de
Grezijono. Renée
- ​Ni pasigis agrablan tempon en Greziljono danke al vi ambaŭ kaj al la afableco de la partoprenantoj. Ĝuu la ceteron de la somero ! Martine kaj Max
- Regis agrabla etoso kaj ni estis kontentaj, ke ni povis renkontiĝi kun konatoj kaj praktiki Esperanton. Liba. Jen la plena teksto