SOMERaS        (2017-aŭg-21/28)

                internacia danco-semajno, pupteatro kaj Esperanto-kurso
de lundo, 21-a de aŭgusto, 18h ĝis lundo, 28-a de aŭgusto, tagmeze
read in English

ENHAVO
 
 • E-KURSOJ
  • Jean-Luc Kristos (Aŭvernjo) Ludu ni por paroli iomete, multe, pasie !
  • Elisabeth Barbay (Francilio) Kurso por komencantoj, blinduloj aŭ vidantoj
  • Bert Schumann (Bretonujo) Ekzercoj por individuaj malfacilaĵoj pri gramatiko aŭ libera parolo
  • Françoise Noireau (Okcitanujo) Aktivigi progresantojn per fulmteatro, ekverkado, tradukado de kanzonoj, vortproviza riĉigo per ludoj
 • POR INFANOJ
  • Elisabeth Barbay (Francilio) Manlaboretoj (origamio, desegno, eltondado, brakringoj...)
  • Bert Schumann (Bretonujo) Piĵamorakontoj por infanoj, projekcio de ĉinaj infanlibroj
  • Elisabeth Barbay (Francilio) Lerni Esperanton per ludoj kaj kantoj
  • Françoise Noireau (Okcitanujo) Popoldancoj por infanoj (eĉ aŭtistaj) kaj muzika inico por novaj instrumentistoj (muzikkurso sen notinstruo, lerni facile laŭ orelo, ĉiuj kordinstrumentoj)

Dancoj kaj muziko : POPOLDANCOJ
 • Tradiciaj popoldancoj estas tre amuzaj kaj amasigas po centojn da dancemuloj ! Kompreneble danci por sia propra plezuro, sen montri sin al publiko, alportas al ĉiu sanigan korpan ekzercon, mensan streĉiĝon por lerni la movojn kaj ĉefe plezuran manieron konatiĝi kun la aliaj. Popoldanci eblas por ĉiuj ! Ĝi kreas fratecan amikan etoson !
 • Marcelle gvidas atelieron de tradiciaj dancoj. Ŝi montros al vi la aranĝojn (paro, cirklo, linio, kvaropo...), la paŝojn kaj movojn de la tradiciaj dancoj plej oftaj en la baloj en Francujo.
 • Françoise estas popolviolonistino pri popoldancoj de diversaj regionoj de Francio kaj de Eŭropo. Dédé estas popolviolonisto kaj akordionisto pri bretonaj dancoj. Ili dancigos al vi polkojn, skotiŝojn, valsojn, mazurkojn, androojn, gavotojn, rondoojn de franca Sudokcidento, cirkecajn cirklojn, ŝapelŭazojn, bureojn de Centra Francujo, eŭskajn/bearnajn saltojn...
 • Danka estas pola dancinstruistino kiu konatigos vin kun folkloraj dancoj – ĉefe en rondo sed ankaŭ en ĉeno aŭ paroj – de Eŭropo kaj eĉ de Israelo ! Krome prelego pri cirklodancoj kaj maniero noti paŝojn.
 • Martin estas popolkant- kaj -muzikulo sveda. Li proponos al vi en Esperanto feroajn ĉendancojn per baladoj – pri kio li ankaŭ prelegos – kaj violone popolmuzikon svedan por pardancoj tradiciaj. Lia retejo.
 • Tradukado okazos laŭbezone inter la franca kaj Esperanto. Agendatrad.org

Dancoj kaj muziko : KANTU NI !
 • Jean-Luc celas valorigi la francan popkantaron al francaj kaj eksterlandaj esperantistoj. Akompanante sin per propra piano, li proponas al vi kanti simple por la plezuro, uzi la lingvon en gaja kaj neordinara etoso.
 • Temas pri unuvoĉaj kanzonoj similaj al tiuj, kiujn vi kantas en via banĉambro. Kion kanti ? Kanzonojn kantatajn en Esperanto, popajn kaj tradiciajn, francajn famaĵojn kaj movade konatajn kantojn el diversaj landoj.

Pupteatro : FARADO kaj LUDADO de PUPOJ
 • (A) Farado de manpupoj kaj bastonaj pupoj el argilsimila materialo. Dum 4 antaŭtagoj, ĉ. 3 horojn tage, ĉiu pretigas unu pupon. Legu kiel funkcias ĉi tie.
 • Ines faras bastonajn pupojn kun la pli junaj infanoj. Samtempe kaj samloke, Christoph faras manpupojn kun la infanoj ekde 8 jaroj kaj plenkreskuloj. La materialojn por sia pupo aparte pagas ĉiu partoprenanto (10€).
 • (B) Seminario por ĉiuj infanoj kaj plenkreskuloj, por lerni kiel uzi pupon, okazas dum 4 posttagmezoj, 2-3 horojn tage. La kurso utilas ankaŭ al tiuj plenkreskuloj, kiuj aŭ profesie agas kun infanoj aŭ havas proprajn infanojn.
 • Christoph pritraktos tiujn temojn : diversaj metodoj teni figuron ; bazaj movoj ; diversaj tipoj/karakteroj de pupoj ; trovi la ĝustan voĉon ; kion pripensi pri la scenejoj, rekvizitoj ; kulisoj ; lumo ; kiel ludi por infanoj ; kiuj kriterioj validas, se infanoj ludas per pupoj.
 • (C) Per la faritaj pupoj, ĉiuj elpensas etajn pupteatraĵojn kaj montros la rezulton dum la adiaŭa vespero. Sabate kaj dimanĉe, Elisabeth helpas prepari la adiaŭan vesperon.

Pupteatro : SPEKTAKLOJ
 • En 2 vesperoj okazas 2 profesiaj spektakloj en pupa kastelo : ’ElefanTonoj’ mardon 22an kaj ’Kokino Henjo’’Magiaĵoj kun Bello kaj Bella’ ĵaŭdon 24an de aŭgusto ĉirkaŭ la 20a horo.
 • Se vi tro scivolemas, kaŝrigardu jam nun ĉie tie, sed nepre ne malkaŝu tion al la artisto.
 • Christoph estis gvidanto de infanĝardeno dum multaj jaroj. En 1983 li kreis magiistan kaj pupteatron ’Zauberbühne’. Hodiaŭ li laboras kiel memkrea artisto kaj seminariestro.
 • NB : La spektado aparte pagendas : 5 € por 1 persono kaj spektaklo. Ekstera publiko bonvenas.

Kurso : LUDI por PAROLI
 • LUDU ni por PAROLI iomete, multe, pasie ! Simpla, parola komunikado ĉiutaga en etoso ĝoja, ludema kaj feriema.
 • Jean-Luc proponos al vi ludojn tre diversajn por instigi vin paroli pli kaj pli : rakontoj ; divenoj ; puzloj ; poezio ; enigmoj ; tabuaj vortoj ; priskribo de bildoj, krei rakonton. Okaze de ludoj, aŭ post peto, li pritraktos gramatikajn punktojn. Ĉiu ludo estos ankaŭ okazo por lerni novajn vortojn.
 • Se vi, pli malpli, uzas skribe la bazajn regulojn kaj ankoraŭ ne kuraĝas paroli, tiu "paroliga kurso" estas por vi !

PREZO kaj ALIĜO al restado en Greziljono
 • La prezo de via restado kalkuliĝas aŭtomate dum via reta aliĝo. Por taksi la prezon, sufiĉas indiki la aĝkategorion, ĉambron kaj nombron de noktoj.
 • Prezo ekde 8 € tage (kurso kaj aktivaĵoj, tendejo, memzorganto). Reduktita prezo pri manĝoj, kursoj kaj aktivaĵoj por infano, adoleskanto aŭ homo kun modestaj rimedoj.
 • Ĉioinkluziva prezo por la restado du plenkreskulo dum 7 tagnoktoj, inkluzivante la tranoktojn, manĝojn, kursojn, aktivaĵojn : inter 279 kaj 472 € (tendejo 239 €).
 • Redukto de 5% je la ĉioinkluziva prezo validas por aliĝo kun antaŭpago de 100 € almenaŭ 2 monatojn antaŭ la komenco.
 • Klaku ĉi tien por aliĝi. Ĉiuj niaj tarifoj tie. Por alia tarifo, bv. kontakti nin.

Teamo : Bert Schumann, Jannick Huet, Frédéric/Amélie Sourice


Aliĝintoj : Bert & Jannick, Christoph & Ines, Danka, Elisabeth, Françoise & Dédé, Gerd, Jean-Luc, Marcelle, Martin ...

Loĝlokoj de la partoprenantoj : BE-2018 Antwerpen ; DE-78628 Rottweil ; SE-78473 Borlänge ; FR : 29310 Querrien, 35510 Cesson-Sévigné, 44470 Thouaré-sur-Loire, 63120 Ste Agathe, 81630 Tauriac, 93140 Bondy ...

Afiŝi mapon kun la loĝlokoj de la partoprenantoj.
Kontaktu nin pri kun-veturadokonsultu tievidi televidan filmeton