Esperanto en Artoj (2018-jul-21/27)

30-a Internacia Esperanto-Konferenco de OSIEK
laŭ la temo Esperanto en Artoj
de sabate 21-a de julio ĉ. 18h ĝis vendrede 27-a de julio 2018 tagmeze
Prelegoj, diskutoj, atelieroj
 
Paralele : 3-a parto de la Maratona Esperanto-kurso (ĉ. 7-12-18 tagoj)
de lundo, 9-a de julio, posttagmeze ĝis vendredo, 27-a de julio 2018, tagmeze

ENHAVO  
 
 • IEK de OSIEK
  • Sabate : Alveno, instaliĝo, interkona vespero
  • Dimanĉe matene : Malfermo. Prezento de kandidatoj por premio. Prezento de le Ejo
  • Lunde ĝis ĵaŭde matene : Prelegoj
  •  Vendrede matene : Asembleo de OSIEK
  • Dimanĉe ĝis ĵaŭde posttagmeze : Ekskursoj, promenoj, libera programo, ekstertemaj prelegoj
  • Sabate ĝis ĵaŭde vespere : Libera programo, eble koncerto, filmo, projekciado
 • KURSOJ
  • Perla Mielo (Hungarujo) Paroli Esperanton bele kaj elegante, uzante ĝustan gramatikon : dua periodo de la maratona Esperanto-kurso
  • ...
 • AKTIVAĴOJ
  • ...
  • Perla Mielo (Hungarujo) Muziki komune
  • Eko-turismo : individuaj aŭ gvidataj promenoj en la ĉirkaŭaĵo
  • Libroservo surloke, vidi la liston

PRELEGOJ de la IEK
 
 • Horst Vogt : TRADUKARTO. Multaj literaturaj artverkoj tradukiĝis en Esperanton. Se traduko bonas, ankaŭ la esperanta versio de la tradukita verko kreis artaĵon. Mi volas esplori, ĉu la traduklaboro mem estas speco de arto.
 • Maria Butan : LA PEJZAĜO KAJ ĜIA INFLUO SUR NIN. Kial la homoj “konstruis” pejzaĝojn ? Kiu estas la funkcio de ĝardenoj ? Kiel ni reagas antaŭ pejzaĝo ? Kial kaj kiel ĝi influas nian animstaton ?

Kurso : ESPERANTO
 • Paroli Esperanton bele kaj elegante, uzante ĝustan gramatikon
 • Se oni asertas, ke Esperanto estas bela kaj facila - almenaŭ relative facile alproprigebla - lingvo, oni pruvu tion per modela prononco kaj ĝusta uzo de la gramatikaj reguloj. Tiucele la instruisto faros parolekzercojn kaj diverstemajn prelegetojn, post kiuj oni rajtos korekti la erarojn de la parolinto. Nia instruisto emfazas la gravecon de la akuzativo, ja ĝi ebligas la liberan vortordon. Sed ne timu, tamen literaturo kaj humuro ne mankos en ŝiaj lecionoj. Nia instruisto adaptiĝas al la nivelo de siaj lernantoj.
 • Perla eklernis Esperanton en 1980, diplomiĝis pri ĝi en la budapeŝta universitato ELTE kiel mezlerneja instruisto pri Esperanto. Tiu estas ankaŭ ŝia hejma lingvo kun sia edzo el Kubo. Krom ŝia laboro en muziklernejo, ŝi preparas plenkreskulojn por akiri diplomon en ŝtata lingvoekzameno pri Esperanto en meza nivelo.

Aktivaĵo : MUZIKI
 • Ni formas etan muzikgrupon. Kelkaj el vi kunportos siajn muzikinstrumentojn. Oni povas uzi diversajn objektojn, eĉ la propran korpon kaj ne nur la manojn.
 • Perla proponos certajn muzikaĵojn. Ni certe havos emon kaj talenton pri improvizado. Eble ni povos ankaŭ ludi kun la kantemuloj.
 • Perla Mielo, hungarlingve Mézes Gyöngyi, jam 5-jara evidentiĝis muzika talento kaj kantis sur podio, poste komencis pianludi. Ŝi diplomiĝis en Budapeŝto kiel artmuzikisto pri perkutinstrumentoj kaj ĉiuj postaj postenoj ŝiaj rilatis al muziko.

Aktivaĵo : EKO-TURISMO
 • Gvidata promeno tra la kastela parko kaj arbaro laŭ nia gvidlibreto pri la loka flaŭro kaj faŭno de Greziljono.
 • Individua promeno, piede aŭ bicikle, sur la nova Verda Vojo kiu laŭas Greziljonon aŭ laŭ tiuj cirkvitoj regionaj.
 • Vizito de proksima dolmeno de la Kovrita Ŝtono.
 • Trovo de proksimaj trezoroj laŭ geo-kaŝejoj per via birilo.
 • Turismaj ekskursoj duontagaj ĉirkaŭ Baugé per via ekologia veturilo

PREZO kaj ALIĜO al restado en Greziljono
 • La prezo de via restado kalkuliĝas aŭtomate dum via reta aliĝo. Por taksi la prezon, sufiĉas indiki la aĝkategorion, ĉambron kaj nombron de noktoj.
 • Prezo ekde 8 € tage (kurso kaj aktivaĵoj, tendejo, memzorganto). Reduktita prezo pri manĝoj, kursoj kaj aktivaĵoj por infano, adoleskanto aŭ homo kun modestaj rimedoj.
 • Ĉioinkluziva prezo por la restado du plenkreskulo dum 7 tagnoktoj, inkluzivante la tranoktojn, manĝojn, kursojn, aktivaĵojn : inter 279 kaj 472 € (tendejo 239 €).
 • Redukto de 5% je la ĉioinkluziva prezo validas por aliĝo kun antaŭpago de 100 € almenaŭ 2 monatojn antaŭ la komenco.
 • Klaku ĉi tien por aliĝi. Ĉiuj niaj tarifoj tie. Por alia tarifo, bv. kontakti nin.

Teamo : Xavier Godivier, Thierry Charles


Aliĝintoj : Horst, Maria, Paŭlo, Perla, Xavier ...

Infanoj/junuloj kun aĝo : Mathilde 6

Loĝlokoj de la partoprenantoj : DE:74523 Schwäbisch Hall ; HU:2030 Érd, 5553 Kondoros ; RO:300585 Timisoara ; FR : 35720 Pleugueneuc, 75020 Paris ...

Afiŝi mapon kun la loĝlokoj de la partoprenantoj.
Kontaktu nin pri kun-veturadokonsultu tie.


Foto el 2017

Opinioj de partoprenantoj 2017
Ege mi ĝuis la restadon en Grésillon dum ambaŭ partoj. Precipe ĝojigis min la partopreno ankaŭ de ne-esperantistoj en mia muzika ateliero ! Mi estas tre kontenta pri la laboremo de la esperanto-lernantoj, estis bone rimarkebla ilia progreso. Kaj tre plaĉis al mi la kromaj programeroj : tai-ĉi, rid-jogo, meditado, jogo kun Marie ; kaj la semajnfina spektaklo, al kiu ankaŭ mi povis kontribui. Perla el Hungario J’ai été ravie de participer à cette semaine d’échanges ! J’ai apprécié l’accueil chaleureux et l’hébergement en camping dans un lieu plaisant, ainsi que l’unité du groupe. Le programme était captivant, les animatrices/teurs agréables et compétent(e)s ! Bien qu’ayant eu quelques difficultés au départ pour m’adapter au rythme marathon des cours d’Espéranto, je suis heureuse d’en avoir acquis les bases ... que je révise presque chaque jour, depuis ! Henriette
Mi venis nur la duan semajnon kaj komence ne klare komprenis kiel funkciis la staĝo maratona kurso. Perla Mielo estis tre efika kaj agrabla instruistino. Tamen ŝi ne povas respondi al komencantoj kaj progresantoj. Tre afabla Alfred Schubert parte riparis mankon de alia instruisto sed la nivelo estis pli alta ol nivelo por progresantoj kaj temoj tre teknikaj. La manĝaĵo estis tre bongusta (dank’al la kuiristo) kaj manĝado bone organizita (dank’al Isabelle). La etoso estis agrabla, tamen por mi ne sufiĉis la nombro de horoj por labori pri la lingvo. Deneza