Aliĝilo reta

Por aligi familion, aligu ĉiun aparte — Jen papera aliĝilo printebla — Kaze de ŝanĝo post via aliĝo, bv. retmesaĝi — Ne hezitu kontakti ninRead in English

PERSONAJ INFORMOJ

Familia nomo *
Personaj nomoj *
Sekso ina,    vira,    alia
Naskiĝ-dato (jjjj-mm-tt), -loko
Aĝ-kategorio plenkreskulo,    bebo ,    infano kaj adoleskanto,
homo kun modestaj rimedoj : studento, junulo, senlaborulo ... ½-tarifo
Adreso (strato...)
Adreso (2a linio)
Poŝtkodo kaj urbo (municipo)
Lando
Telefonoj hejma fiksa, poŝa * kun landokodo
Retpoŝta adreso *

 
INFORMOJ PRI LA PROGRAMO

Elektu disponeblan periodon.
Eblas foje alveni 1 tagon pli frue kaj foriri 1 tagon poste.
2021-okt-18/25 : Biciklado, E-kurso (6-7 tagoj)
2021-okt-19/24 : Interkant, ĥora kantado (5 tagoj)
2021-okt-25 / nov-03 : AŬTUNE (7-9 tagoj)
2022-apr-22/30 : PRINTEMPaS (7-8 tagoj)
2022-apr-29/30 : nur KER-ekzameno (1-2 tagoj)

++++++++++TOP++++++++++
2021-maj-25/30 : Interkant (5 tagoj)
2020-apr-30/maj-04 : Interkant, LandArto, Migrado (4-5 tagoj)
2018-maj-09/13 : Renkontiĝo Vegana (4-5 tagoj)
2015-maj-01/jun-31 : ne-esp-aĵo
2018-jul-15/21 : Turismaj Vizitoj (6 tagoj) kun specifa prezo
2021-jul-05/09 : Verda Naturisma Semajno (4-5 noktoj)
2021-jul-12/19/22 : Interŝanĝoj reciprokaj de scioj (7-10 noktoj)
2021-jul-23/aŭg-02 : Maratona Esperanto-kurso, IEK, AMO (7-10 noktoj)
2021-aŭg-02/12 : Semajno por infanoj, familioj (7-10 noktoj)
2021-aŭg-13/20 : FESTetO venas (7 noktoj)
2021-aŭg-27/30 : Somera Universitato
+++NUN+++
2020-dec-28/2021-jan-02 : Jarfina FESTego (2-5 tagoj)
2020-dec-31 : Novjara Festeno (1 vespero)

++++++++++END++++++++++
Aliĝo al programo Kurso, ekzameno (10 € tage, reduktite ½)   
Aktivaĵoj, kurso, kongreso (10 € tage, reduktite ½)
Unu specifa aktivaĵo dum 1-2 horoj (5 € tage)
Mi partoprenas neniun programeron aŭ la semajnon Échanges
Kurso elektita
Notu nomon de instruisto aŭ vian deziratan kurs-nivelon
Aliĝo al ekzameno Mi deziras partopreni ekzamenon, mi aliĝos en edukado.net
Mi ne partoprenas ekzamenon
Mi ne jam scias, mi eble aliĝos (antaŭ la limdato)
Aktivaĵoj elektitaj (notu nomon)
Mia kontribuo por programo

 
INFORMOJ PRI LA RESTADO

Mi ŝatus loĝi en :
 
Baza tarifo por 1 tago kaj persono, beboj senpage.
Littukoj inkluzivaj se plurtaga restado. Kunportu bantukojn

 
Aldoniĝas vintra krompago de 20 %.
ĉambro granda por 1 persono aŭ rulseĝula ĉambro (38 €)
ĉambro por 1 persono (27 €)
ĉambro por 2 personoj (19 €)
ĉambro por 3 ĝis 4 personoj (14 €)
ĉambro laŭ tarifo fleksebleco (dormejo aŭ ajna) (9 €)
kampadejo (4 €), kun elektrokonekto (6 €)

neniu tranokto
NB : Laŭ la nunaj sanitaraj reguloj, en specifa ĉambro povas dormi nur personoj de la sama familio, paro aŭ hejmo.

Alvena dato, horo (mm-tt hh) *
Forira dato, horo (mm-tt hh) *
Nombro da noktoj  0, 1, 2, ...
Mi manĝas 3 manĝojn tage vegetare (23 €, reduktite ½, beboj senkoste)
kun viando kaj ĉiuj nutraĵoj (23 €, reduktite ½, beboj senkoste) - inkl. silvestra festeno (+30 €)
nur la silvestran festenon (45 €)

neniun manĝon
Unua manĝo post alveno tagmanĝo,    verspermanĝo,    matenmanĝo,    mi ne scias
Lasta manĝo antaŭ foriro verspermanĝo,    matenmanĝo,    tagmanĝo,    mi ne scias
Mi pretas helpi en mastrumado ne       jes, por pagi malpli por la kurso kaj aktivaĵoj
Mi alvenas en Greziljono per... ... per privata veturilo kaj akceptas kunveturigi aliajn personojn
... per privata veturilo, sed ne kunportas aliajn personojn
... per publika transporto kaj precizigas ĉi sube daton, horon, lokon
Mi petas sugeston pri trajno/buso kaj pri ebleco kunveturi
Mi ne scias nun, mi zorgos iam poste
Detaloj pri mia alveno trajn-busa
Noti daton, horon, lokon de alveno kaj foriro
Rimarkoj, demandoj, petoj
ronkanto, EHS, kuracista recepto de manĝreĝimo ...

 
PREZO laŭ viaj elektoj --- *

Prezo laŭ la taga tarifo
Ĉio-inkluziva prezo (-5%) € por kompleta restado kun kursoj dum almenaŭ  ? noktoj
Ĉio-inkluziva prezo+ (-10 %) € se antaŭpago almenaŭ  ? tagojn antaŭ kompleta restado
Notu bone : Via pago servas al Greziljono por okazigi staĝojn kaj flegi la kastelon. Greziljono estas sen-profitcela organizo kaj funkcias ĉefe per laboro de volontuloj. Por konservi la prezojn oportunaj, ĉiu staĝano devas iom helpi por la manĝoj kaj la pureco. Per via aliĝo, vi engaĝiĝas foje partopreni en la ĉiutagaj taskoj.
Notu bone : Personoj kun financa problemo bv. kontakti nin por trovi solvon.

Mi pagas per
interbanka ĝiro (senkosta en la Eŭrozono, transferwise.com)
kontonomo : Maison Culturelle Esperanto
I.B.A.N : FR16 2004 1010 1101 4853 9P03 213
B.I.C : PSSTFRPPNTE
bankadreso : La Banque Postale, centre financier, 44900 NANTES cedex 9
Kiel pagocelo notu “stagho” kaj vian nomon. (RIB)
UEA-konto “gres-y” kun indiko “stagho”
Paypal-konto (Vi devas aŭ aldone pagi la paypal-komision aŭ plialtigi la pagotan sumon je 4 %.)
Pageblecoj nur en Francujo :
franca banka ĉeko je ordono de : “MCE” (aŭ : “Maison Culturelle Espéranto”), ekspedenda al :
MCE / Schumann, 9 rue du Couradin, 35510 Cesson-Sévigné, France
feria ĉeko (papera aŭ Connect) de la franca ANCV
helpo por familia feriado de la franca Familikaso en departemento Maine-et-Loire VACAF-AVEL
Neniu pago aŭ alia pagmaniero
Sumo nun pagita : € *
Minimuma antaŭpago por aliĝo : 100 €
Bonvolu post konfirmo pagi laŭeble la tutan sumon de via restado, tio faciligas la laboron de la staĝestro kaj kasisto. Se vi deziras, vian ĉekon ni enkasigos tiukaze nur post la staĝo.
 
Pro nunaj sanitaraj reguloj pri Covid-19, bv. informi ĉu je via alveno en Greziljono, vi povos montri sanitaran pasporton aŭ negativan teston freŝan je 72h aŭ pruvilon pri kompleta vakcinado aŭ pri medicina kontraŭindiko al vakcinado, en papera aŭ elektronika formo.
Kontrolo kontraŭ spamo : Bv. tajpi la kvar ciferojn de la nuna jaro !
Se ĉio ĝustas, alklaku la suban butonon aŭ log-bildon aŭ premu la Enigo-klavon, tio sendos al ni la informojn pri via aliĝo kaj fermas tiun ĉi formularon. ---

Se post 3 tagoj vi ne ricevas konfirman retmesaĝon pri via reta aliĝo (pro informadika problemo dum tiu reta aliĝo), tiam bonvolu telefoni aŭ averti per retmesaĝo kastelo@gresillon.org, +33-2.41.89.10.34
Aliĝante mi engaĝiĝas respekti la sanitaran protokolon, fumi nur ekstere, uzi interretaliron laŭ la franca leĝo Hadopi.