Agendo de sekvaj eventoj

  • 2017-apr-05 09 : Korusa renkonto de Interkant’ kun Zdravka Lenepveu

  • 2017-apr-14 22 : PRINTEMPaS, intensivaj kursoj kun Zsofia Korody, Ch. Chazarein, Marion Quenut
  • 2017-apr-21 22 : PRINTEMPaS, internaciaj KER-ekzamenoj (B1, B2, C1)
  • 2017-apr-16 20 : AMO, seminario pri aktivula maturigo kun Stefan MacGill, Sara Spanò

  • 2017-jul-28 aŭg-04 : Junula renkonto FESTO ...
  • 2017-aŭg-07 14 : Festa Semajno : infanoj, familioj, dancado (provizore)
  • 2017-aŭg-14 21 : Naskiĝtagdatrevenfesto de Bart kaj Thomas, kun Jomo, Christoph Frank.
  • 2017-aŭg-21 28 : Pupteatro kaj teatrumi por praktiki Esperanton (provizore)