Membrokunvenoj

Ĝenerala Ordinara MEMBROKUNSIDO, sabaton, la 10an de junio 2016
(por legi dokumenton, klaku al ĝia blua ligilo)

 • protokolo de la ordinara membrokunsido de la 4a de junio 2016 (franclingve)


ĈEESTANTOJ - anoncintaj sian ĉeeston en la membrojarkunveno je la 10a de junio 2017

 • Komitatanoj : Bert Schumann, Nathalie Kesler
 • Kunlaborantoj : François Lo Jacomo
 • Societanoj : Ugo dM
 • Gastoj : ...

Ĝenerala Ordinara MEMBROKUNSIDO, sabaton, la 4an de junio 2016
(por legi dokumenton, klaku al ĝia blua ligilo)

 • kunvokilo al la ordinara kunsido kun financa kaj agado-raportoj 2015, prezento de la kandidatoj kaj agendo de la sekvaj eventoj en 2016
 • tabeloj financaj kun spezokonto, bilanco, buĝeto
 • protokolo de la ordinara membrokunsido de la 4a de julio 2015 (franclingve)
 • protokolo de la ordinara membrokunsido de la 4a de junio 2016 (franclingve)


((( multi> PRÉSENTS - ayant annoncé leur présence à l’AG du 4 juin eo ĈEESTANTOJ - anoncintaj sian ĉeeston en la membrojarkunveno je la 4a de junio multi 2016 )))
x-* multi>Administrateurs : [eo] Komitatanoj : ...
x-* multi>Personnes ressource : [eo]Kunlaborantoj : ...
x-* multi>Sociétaires : [eo]Societanoj : ...
x-* multi>Invitées : [eo]Gastoj : ...


Listo de la KANDIDATOJ por la nova komitato ekde junio 2016

La kandidatoj estas ordigitaj laŭ la nombro de atingitaj voĉoj validigitaj dum la Ĝenerala Membrokunsido de 2016-jun-04 :

 • René Jelenc, 71 voĉoj, elektita
 • Alfred Schubert, 69 voĉoj, elektita
 • Xavier Godivier, 67 voĉoj, elektita
 • Nathalie Kesler, 66 voĉoj, elektita
 • Bert Schumann, 64 voĉoj, elektita

 • Alvoko al kandidatiĝo. La kandidatoj estas tiuj konfirmitaj post la elekta preparado. La limdato por deklari kandidatiĝon estas la 15a de aprilo 2016. La limdato por deponi kandidatiĝon kun sinprezento kaj aldonaj deklaroj estas la 30a de aprilo 2016.
 • Sinprezento estu verkata de kandidato kaj en la franca kaj en Esperanto, la enhavo povas varii inter la lingvoj. Sinprezento en unu lingvo enhavu maksimume 1.200 signojn (t.e. ĉirkaŭ 1.000 literoj, ĉ. 160 vortoj).
 • Tekstoj prefere ne menciu aŭ aludu aliajn homojn negative. Senditaj tekstoj estu definitivaj, postaj ŝanĝoj ne eblas. Tekstoj ricevitaj post la limdatoj ne akceptiĝas. Ĉiu kandidato sendu siajn tekstojn en informadika formo, per retmesaĝo, en alkroĉita dosiero kun sufikso DOC, ODT aŭ TXT. Teksto-formatoj (linisaltoj, tipar-grando, substreko, majuskleco, grasa, oblikva tiparo ktp.) estos uniformigataj dum la enpaĝigo, sed restas senŝanĝa en la reta versio.
 • Deklaron de ne-kondamno plenigu kaj kopion de legitimilo liveru ĉiu kandidato ; tiuj necesas por la deklaro ĉe la Tribunalo de Komerco.
 • La elekto-komisiono konsistas el societanoj. Por kontakti ĝin, deklari kandidatiĝon aŭ deponi kandidatiĝon kun sinprezento, sendu retmesaĝon al : elections@gresillon.org mailto:elections@gresillon.org