Bv. respondi kelkajn demandojn por orienti nian agadon.

Ĉu vi ŝatus veni al kastelo Greziljono, kiel gasto, por iu el la sekvaj aranĝoj  ?

Jarfina feriado kun silvestra festeno
      ne       eble jes ⇒
Se jes, dum tagoj proksimume.
Taŭgus datoj de ĝis
Printempa staĝo kun Esperanto-kursoj kaj ekzameno
      ne       eble jes ⇒
Se jes, dum tagoj proksimume.
Preferata periodo/semajno
Somera programo kun E-kursoj, ekzameno, aliaj aktivaĵoj
      ne       eble jes ⇒
Se jes, dum semajno/j.
Preferata periodo/semajno
Aŭtuna renkonto kun kursoj kaj aktivaĵoj ankaŭ por infanoj
      ne       eble jes ⇒
Se jes, dum tagoj proksimume.
Preferata periodo/semajno
Speciala temo, ekz. infanoj, ludoj, turismo, radio-amatoroj,
ekologio, naturistoj, kurso de franca lingvo ktp.
Mi interesiĝas pri ⇒       
Tiu temo prefere okazu  :
ene de la kutima somera programo
kiel aparta aranĝo pri tiu temo.
Mia familio aŭ asocio ŝatus lui la kastelon kelkajn tagojn.
      ne eble jes ⇒
Luo ankaŭ por ne-societanoj. Via peto

Kian Esperanto-kurson vi deziras  ?

Nivelo  : komencanto       progresanto       supera       alia ⇒
Enhavo  : paroligo       gramatiko       kulturo-literaturo       tradukado-verkado       alia ⇒
Facileco  : intensa kurso       modera kurso       alia ⇒
Daŭro  : 3 horoj matene       4-5 h. matene kaj posttagmeze       tuttage       alia ⇒
Ekzameno  : KER Komuna Eŭropa Referenckadro ⇒    KER B1 baza    KER B2 meza    KER C1 supera
ILEI lingvo kaj kulturo       FEI franca       neniu

Ĉu vi ŝatus helpi en Greziljono, kiel volontulo, en iu el la sekvaj agadkampoj  ?

Instruanto de Esperanto dum iu staĝo ⇒  Metodo, nivelo, spertoj
Animanto de aktivaĵo (eksterkursa) dum iu staĝo ⇒  Temo, eta priskribo
Kuirejo kaj mastrumado dum iu staĝo ⇒  Kompetento, spertoj
Riparado, ĝardenumado dum labora semajnfino ⇒  Kompetento, spertoj
Administrado de Greziljono kaj de ĝiaj agadoj ⇒ Kompetento, spertoj

Kiu vi estas  ?           Bonvolu plenigu viajn kontaktinformojn.

Nomo
Retpoŝtadreso
Telefono
Loĝadreso
Kromaj komentoj
Kontrolo kontraŭ spamo : En kiu jaro Zam. publikigis nian lingvon ?

Se ĉio pretas alklaku la suban bildon por sendi al ni viajn respondojn.

Laŭ via respondo, ni eble kontaktos vin. Vi povas skribi al ni per retmesaĝo al ⇒ kastelo@gresillon.org