Tarifoj de staĝoj

Iri rekte al : programo - loĝado - manĝoj - ĉio-inkluziva prezo - pagomanieroj - luado

 
PROGRAMO - kotizo de unusemajna restado (7 tagoj)

partopreno en kursoj, ekzamenoj, ekskursoj, kulturaj aktivaĵoj ktp. ** 70 €
** duona prezo por infano, adoleskanto aŭ homo kun modestaj rimedoj : studento, junulo, senlaborulo ... 35 €
partopreno en unu specifa aktivaĵo (duona prezo) 35 €
alio transportservo de/ĝis bus/trajn-stacio (laŭ disponeblo) 0,20 €/km
libroservo dum staĝoj  : konsulti la liston

 
LOĜADO - prezo por 1 nokto / 1 persono

fotoj ĉambro granda por 1 persono 38 €
ĉambro por 1 persono 27 €
ĉambro por 2 personoj ** 19 €
ĉambro por 3 ĝis 4 personoj ** 14 €
ĉambro laŭ tarifo fleksebleco ** 9 €
kampado kampadejo por unu persono sen elektro ** 5 €
kampadejo por unu persono kun elektro ** 7 €
**duona prezo por infano kaj adoleskanto (kun gepatroj) ... ½
alio littukoj (por unu persono) 7 €
krompago vintro 20 %

 
MANĜOJ

pakaĵo de 3 manĝoj ** 25 €
matenmanĝo 5 €
tagmanĝo 12 €
vespermanĝo 11 €
**duona prezo por infano, adoleskanto aŭ homo kun modestaj rimedoj : studento, junulo, senlaborulo ... ½
vino (por la manĝoj) ruĝa, roza, blanka ; seka, duon-seka, duon-dolĉa, dolĉa 1-13 €

 
ĈIO-INKLUZIVA PREZO - ekzemplo por 7-taga restado kaj 1 plenkreskulo

se restado ekde 6 tagoj  : detala prezo de programo + loĝado + manĝoj minus 5 %  
ĉambro granda por 1 persono 485 (460) €
ĉambro por 1 persono 412 (391) €
ĉambro por 2 personoj 359 (340) €
ĉambro por 3 aŭ 4 personoj 326 (3009) €
ĉambro laŭ tarifo fleksebleco 293 (277) €
kampadejo por unu persono kun elektro 279 (265) €
kampadejo por unu persono sen elektro 266 (252) €
favora prezo por aliĝo kun antaŭpago de 100 € almenaŭ 2 monatojn
antaŭ komenco de la restado : prezo inter krampoj (- 5 %)
infanoj, adoleskanto ktp. : duono de la ĉio-inkluziva prezo ½
reduktoj
(ne kumuleblaj)
aliĝo dum asocia kongreso dum printempo aŭ al Pluezek
kun antaŭpago de 100 €, subtrahi
-20 €
restado dum pluraj semajnoj, subtrahi -20 €

 
PAGOMANIEROJ

el ĉiuj landoj interbanka ĝiro (senkosta en la Eŭrozono, transferwise.com)
kontonomo : Maison Culturelle Esperanto
I.B.A.N : FR16 2004 1010 1101 4853 9P03 213
B.I.C : PSSTFRPPNTE
bankadreso  : La Banque Postale, centre financier, 44900 NANTES cedex 9
Kiel pagocelo notu “stagho” kaj vian nomon. (RIB)
UEA-konto “gres-y” kun indiko “kurso”
Paypal-konto (Vi devas aŭ aldone pagi la paypal-komision aŭ plialtigi la pagotan sumon je 4 %.)
nur en Francujo franca banka ĉeko je ordono de “MCE Gresillon”, ekspedenda al :
MCE / Schumann, 9 rue du Couradin, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, France
feria ĉeko (papera aŭ Connect) per la franca ANCV
helpo por familia feriado de la franca Familikaso en departemento Maine-et-Loire VACAF
NB. Ĉiu afiŝitaj prezoj incluzivas AVI (AldonValoran Imposton).