Grupoj 1951-2009

Fine de renkontiĝoj, oni kutime faras grupan foton sur la granda ŝtuparo. Eble vi rekonos malnovan amikon. Por grandigi foton, klaku sur ĝin. Por poste reveni, premu la klavoj "Eskap". Salti rekte al jaro 1951 1955 1957 1961 1965 1966 1967 1973 1974 1978 1981 1983 1987 1990 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2003 2006 2007 2008 2009. Jen fotoj de 2010 ĝis 2019, jen ekde 2020.

1951/1952 1955

La kooperativo fondiĝis la 20an de septembro 1951.
La kooperativo aĉetis Greziljonon en januaro 1952

En 1955 kaj 1956 oni fosis kaj konstruis la banejon
1957

S-ro Jelenc fotis infanojn sabloludantajn, meze sidas liaj filoj Pierre kaj René, live staras Claude Trésorier

S-ro Jelenc fotis grupon kun sia edzino kaj instruisto, s-ro Benistant. Meze kuŝas s-ro De Lang Evertson
1961

1961-apr-02, lagon el kastelo fotis Colin Beckford el Britujo


1961-apr-03, fotis Colin Beckford, kvavate Leslie Hartridge, inter 10 britoj
1965

la 24an de julio 1965 fotis Roland Rotsaert

en aŭgusto 1965 fotis Claude Trésorier
1966

Nicole Else, 7-jara en 1966, venis al Grésillon 3-foje inter 1966 kaj 1969, ŝia patro Lucien Giloteaux instruis la komencantojn en 1966 aŭ 1967. En 1966 vizitis Greziljonon s-ino Florence Cool-Côté el Aŭstrujo
1966/67 1967

Nicole Else genusidas live sur tero

Dekstre sidas Nicole Else kun siaj gepatroj
1967

dum verŝajne pasko 1967, fotis Pierre Jelenc

en somero 1967 inter Pierre kaj Dominique Babin, fotis Pierre Jelenc
1973
La 16an de aprilo 1973, sian 30-jariĝon festis Renée Triolle : « Ni aranĝis kabaredece la salonon, Hervé Gonin ludis gitaron, kantis, teatrumis, mi regalis per ĉampano kaj kukoj. Rilate kukojn, jen anekdoto : la tiama kukvendistino estis lernanta Esperanton, ŝi nepre volis verdan stelon sur la kukojn, kaj metis ... sespintan ! »

fotoj donitaj de Zofia Kossela Loiseau ...

... kaj faritaj en somero 1973
1974/84

iam inter 1974 kaj 1984 fotis Jeanne Rigal

Frédéric Le Magadure instruis en Greziljono inter 1965 kaj 1984
1978 1981

Internacia printempa infanrenkontiĝo je 1978-apr-11
kun infanoj el franca Hennebont kaj itala Cesena

foto de Joan Inglada Roig el 1981-08-10/17
1983 1987

foto de David Curtis antaŭ Babin-filino je 1983-07-25

SAT-Postkongreso 1987-08-29/09-05
1990 1991

dekstre ges-roj Robineau kun Estelle Loiseau 1990

foto farita de Bodo Ehrlich en 1991, donita en 2016
1992 1994

infanrenkonto en aprilo 1992 kun Paulette Naulet

Kimie Markarian instruas sorobanon, ĉirkaŭ 1994, fotis japana ĵurnalisto
1995

2a infanrenkonto en 1995, foto de Marc Noulin

tendofajro en somero 1995, foto de Marc Noulin

BEK 1, BEK 2 kaj Pedagogia Kurso 1995-08-06/19

lernantoj de la dua klaso de Ewa Bondar, fotoj de Sanpei Keiko
1996

Pierre Tel Bouvier kaj Maciek Hojlicki kun la polaj infanoj en Pasko 1996.

Danielle aranĝis plenaeran manĝon en 1996, fotis Marc Noulin
1997

Bérangère Cheverry prezidas en membrokunveno

membrokunveno kun Jeannine Vincent kaj Pierre Metivier
1999

ĝenerala jarkunveno 1999-okt-31, fotis Marc Noulin
2000 2001

Staĝo 2000-jul-24/29, sendis Mitou Lloancy

Infanrenkonto - Pasko 2001-apr-17
2003

Renkonto de Esp.-Familioj 2003-aŭg-05/12 - retejo

Komuna kantado dum REF
2006

1a FRINGOJ en aprilo 2006 - foto
2007

2a FRINGOJ 2007-apr-07/14

somera staĝo 2007-jul-21/28

somera staĝo 2007-aŭg-11/18, instruis Stéphane Robert

ĥorstaĝo gvidata de Franjo 2007-dec-01/02
2008

somera staĝo 2008-jul-05/12

Renkonto de Esp.-Familioj 2008-jul-26/aŭg-02
2009

somera universitato de EDE 2009-08-29

antaŭ pikniko 2009-09-12
---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Salti rekte al jaro 2010