Agendo 2011

 • 2011-mar-12 sabate 14h
 • 2011-mar-26 27
 • 2011-apr-09 10 (formado sa. 9/12h)
 • 2011-jun-02 05
  • Semajnfino por laboremaj volontuloj. Ni preparas la kastelon kaj parkon por la printempaj kaj someraj aranĝoj.
  • Kiel funkcias ? Partoprenantoj. Kontaktu nin !
 • 2011-apr-14/16 23/24
  • Festa Renkonto INternacia de GeknabOJ "FRINGOJ" por infanoj kaj gejunuloj 10/18-jaraj, esperanto-lernantoj kaj iliaj instruistoj (italaj, portugalaj, ĉeĥaj, rusaj kaj francaj)
  • Prezento de publika spektaklo, vendredon, 22an de aprilo (18h), en la kastela Zamenhof-salono
  • Informoj kaj aliĝo ĉe
   Elisabeth Barbay : eliz.barbay wanadoo.fr
 • 2011-apr-30 maj-07
  • Printempaj intensaj kursoj kun ILEI, finiĝantaj per KER-ekzamenoj (fakultative)
  • Kurso 1 : « Elanu... saltu ! » gvidata de Christophe Chazarein — por esprimi sin en bona Esperanto (A2-B1)
  • Kurso 2 : « Verve pri verboj » gvidata de Stefan MacGill — por progresintoj, kursgvidantoj kaj kursgvidontoj (B1-B2)
 • 2011-maj-07 08
 • Somera programo 2011 - legi detale
  Elektu vian formulon :
  loĝu kelkajn tagojn, tutan semajnon aŭ pli longe en la kastelo,
  vizitu (aŭ ne) semajnan kurson aŭ kulturan aktivaĵon.
 • 2011-jul-17 23
  • Pedagogia semajno. Seminario “Esperanto en la oficiala edukadsistemo”. Intensaj E-kursoj kaj FEI-ekzamenoj. Bonveniga aperitivo dimanĉon 11h30
 • 2011-jul-23 30
  • Alternativa semajno (ekologio, kuracmetodoj, verda turismo). E-kursoj matene. Vegetaraj manĝoj
 • 2011-jul-30 aŭg-06
 • 2011-aŭg-08 15
  • FESTO, junulara internacia renkonto kun muzika festivalo (Vinilkosmo), organizita de JEFO
 • 2011-aŭg 15 24
  • Festa semajno por infanoj, junuloj, familioj. Post-FESTO tuj post FESTO. Muziko, gitaro, sporto, ludoj, artumado kaj E-kurso
 • 2010-jul-22 vendrede vespere, 20h30
 • 2010-jul-25 lunde vespere, 20h30
 • 2010-jul-31 dimanĉe vespere, 20h30
 • 2011-sep-02 04
  • Somera Universitato de la aktivuloj kaj simpatiantoj de EDE kaj de iliaj familioj, organizata de EDE
 • 2011-sept 23 25
 • 2011-okt-28 nov-01
 • 2011-nov-11 13
 • 2011-nov-25 27
  • Semajnfino por laboremaj volontuloj. Legi plu.
 • 2011-dec-27 2012-jan-02
  • Jarfina FESTego dum 6 tagoj, inter Jul-festo kaj lernej-komenco, kun ...
  • Silvestra (Novjara) FESTeno laŭ franca maniero kun masko-balo
  • Jen detalaj informoj — Aliĝilo kun prezoj