Someraj kursoj 2007

2007-jul-0714
 1. Carlo Bourlot (Italujo) baza Esperanto per duonrekta metodo + Mazi en Gondolando
 2. Jean-Luc Kristos (Francujo) simpla, parola komunikado ĉiutaga en etoso ĝoja, ludema kaj feriema
 3. Steve Wagenseller (Usono) legado, diskutado, eseoj pri teatro aŭ seminario pri historio de teatro
   
 • Franjo Lévèque-Provost (Francujo) kantado de nuntempaj kantoj + eblaj individuaj kursetoj pri voĉ-laboro (eĉ por komencantoj)
2007-jul-1421
 1. Justine "Lala" Ralalarisoa (Malagasio) rekteta metodo
 2. Rodica Todor (Rumanujo) cours
 3. Romano Bolognesi (Italujo) seminario pri interlingvistiko
   
 • Franjo Lévèque-Provost / Jean-Luc Kristos (Francujo) kantu dancu !
2007-jul-2128
 1. Bertrand Gilet (Francujo) duon-rekta metodo
 2. Steve Wagenseller (Usono) legado kaj teatra aktorado
 3. Aurora Bute (Rumanujo) komentado de tekstoj, gramatiko, paroligado
   
 • Elizabeth Gury-Oberthur (Francujo) malstreĉiga pied-masaĝado fotoraporto
 • Marie-France Ménanteau (Francujo) pentrado kaj desegnado (+25 €/persono)
2007-jul-28aŭg-04
 1. Carlo Bourlot (Italujo) baza Esperanto per duonrekta metodo + Mazi en Gondolando
 2. Svetlana Smetanina (Rusujo) kurso
 3. Renée Triolle (Francujo) preparado al la Ekzameno de Tria Nivelo (eksa Kapableco)
   
 • Steve Wagenseller (Usono) aktorado kaj rolkreado
2007-aŭg-0411
 1. Sabine Trenner (Germanjo) kurso
 2. Svetlana Smetanina (Rusujo) kurso
 3. Nina Korĵenevskaja (Rusujo) paroliga kurso
   
 • Marie Savary (Francujo) jogo + rilataj kolektivaj aŭ individuaj kursetoj pri masaĝoj, malstreĉiĝo...
2007-aŭg-1118
 1. Rafael Mateos (Hispanujo) lernu esperanton per ludoj !
 2. Dominique Bertrand (Francujo) seminario praktika pri enpaĝigo kaj Linukso, eĉ por komencantoj
 3. Nina Korĵenevskaja (Rusujo) paroliga kurso
   
 • Nina Korĵenevskaja (Francujo) teatro (ni surscenigas la verkon "La Kalva Kantistino" de Eugène Ionesco kaj eble skeĉojn