Somera programo 2010

La Kulturdomo proponas restadojn en la kastelo de la 17a de julio ĝis la 14a de aŭgusto 2010. Vi povas elekti la daŭron de via restado (laŭtaga tarifo) aŭ resti tutan semajnon (ĉioinkluziva prezo), partopreni semajnan kurson por plulerni Esperanton (60 €) aŭ ĉeesti nur kulturan aktivaĵon (30 €). Elektu vian propran formulon.
Por ĉiu semajno afiŝatas unue la 1a, 2a, 3a niveloj de la Esperanto-kursoj kaj sekve la aliaj aktivaĵoj. Ĝeneralajn informojn pri la taga horaro legu en la rubriko Disvolviĝo de restado.
Klaku por rete aliĝi, por printi la aliĝilon kaj programon de la someraj kursoj kaj varbafiŝon por via klubo.

2010-jul-1724
Semajno de astronomio, dancoj/kantoj kaj Tajĝiĉjŭano (Jeanne-Marie Cash, M.D, K.A, L.E)
 1. Daniel Biro-Walker (Francujo) Vizito en Esperantio por scivolemaj komencantoj, dubemaj ne-esperantistoj
 2. Jean-Luc Kristos (Francujo) Ludu ni por paroli iomete, multe, pasie !
 3. Tomasz Chmielnik (Polujo) Ateliero de tradukado el la franca al E-o de verkoj de E. Privat (eblas daŭrigi en la sekva semajno)
   

2010-jul-2431
Semajno de muziko, spektaklo, kantoj/dancoj kaj tradukoj (Jeanne-Marie Cash, M.D, F.C, L.E)
 1. Christophe Chazarein (Francujo) Baza kurso laŭ komunika kaj rekta metodo
 2. Jean-Luc Kristos (Francujo) Ludu ni por paroli iomete, multe, pasie !
 3. Aurora Bute (Rumanujo) Komentado de tekstoj, gramatiko, paroligado
   
 • Georgo Handzlik (Polujo) Spektaklo Ludoviko Lazaro (2010-jul-30, 20h30)
 • Tomasz Chmielnik (Polujo) Tradukado el la franca al E-o de verkoj de E. Privat (eblas daŭrigi en la sekva semajno)
 • Jean-Luc Kristos (Francujo) Kantu ni ! Dancu ni !

2010-jul-31aŭg-07
Semajno de teatro, muziko, bindado kaj brazilaj dancoj (Xavier Godivier, L.E, F.C, A.L)
 1. Thierry Saladin (Francujo) Rekta metodo laŭ A. Cseh por veraj komencantoj kaj por plibonigi siajn esprim-manierojn
 2. Georgo Handzlik (Polujo) Trejni konversaciadon pri diversaj temoj, lerni kantojn, legi aforismojn
 3. Tomasz Chmielnik (Polujo) Ateliero de tradukado el la franca al E-o de verkoj de E. Privat
   

2010-aŭg-0714
Semajno de muziko, spektaklo kaj lingva ludo (Jannick Huet, B.A, G.A, L.E)
 1. Evgeni Georgiev (Bulgarujo) Cseh-metodo, kurso rekte en Esperanto sen uzo de nacia lingvo
 2. Nina Korĵenevskaja (Rusujo) Paroliga kurso por tiuj, kiuj havas elementan bazon kaj deziras ekparoli
 3. François Lo Jacomo (Francujo) Ekzamenoj : de la iama Kapableco ĝis la Eŭropa ReferencaKadro, kiel taksi la lingvonivelon ?
   
 • Georgo Handzlik (Polujo) Muzika prezento (2010-aŭg-09, 20h30)
 • François Lo Jacomo (Francujo)
  Konsciigo pri lingva diverseco : realigado de nova ludo simila al Dollmätsch
 • Georgo Handzlik (Polujo) Spektaklo Ludoviko Lazaro (2010-aŭg-08, 20h30)
 • Lorenzo Tomezzoli (Italujo) Verki poezion por poemo aŭ por kanto kun gitaro
 • sabate antaŭtagmeze (2010-aŭg-14) Ekzamena sesio de la Francia Esperanto-Instituto por la unua grado
Klaku por rete aliĝi, por printi la aliĝilon kaj programon de la someraj kursoj kaj varbafiŝon por via klubo.