Lernolibro : Por la praktikantoj

 • Titolo : POR LA PRAKTIKANTOJ
 • Subtitolo : Pluaj paŝoj al vivanta lingvo
 • Aŭtoro : Pierre Babin
 • Ilustraĵoj : G. Mussier, Laurence Poueymarie
 • Kategorio : Lernilo taŭga por paroligi progresantojn
 • Nivelo laŭ KER : B2 (laŭ edukado.net)
 • Formato : 85 paĝoj, 21 x 27 cm
 • Prezo en 2024 : 8.70 € ĉe UEA, 6,71 € ĉe FEL (ne haveblaj)
 • Eldonoj (fonto) :
  • 1a eldono en 1957 per Franca Asocio de Esperantistaj Edukistoj (G.E.E.) en Sablé
  • 2a eldono en 1967 per Kulturdomo de franclandaj esperantistoj en Baugé
  • Brajla eldono en 1971 per Danuja Blindula Biblioteko (nota.dk)
  • 3a eldono en 1980 per Kulturdomo de franclandaj esperantistoj en Baugé
  • 4a eldono en 1983 per Kulturdomo de franclandaj esperantistoj en Baugé
  • 5a eldono en 1991 per Kulturdomo de franclandaj esperantistoj en Baugé
  • 6a eldono planata en 2024 per Irana Esperanto-Asocio
 • La 20 lecionoj laŭ ikso.net
  • Ellitiĝo. Matenmanĝo. En la Lernejo. En la Vilaĝo. En la Kamparo.
  • Akvoj. Infanaj Ludoj. En la Arbaro. Pri bestoj. Sur la Vendoplaco.
  • Korespondado. Vojaĝado. Sur la montaro. Enla granda urbo. La Ĉirkaŭurbo.
  • Sur la marbordo. Pri ŝipoj. Eksterlande. La Kongreso. D-ro Zamenhof.
2a eldono 1967 3a eldono 1980 4a eldono 1983 5a eldono 1991