Omaĝoj, memoraĵoj, rakontoj


Josiane Moirand - forpasinta en decembro 2023

 Kiam unuafoje mi renkontiĝis, en Grezijono, kun la nedisigebla triopo Josiane - Daniel - Sylviane ? mi ne povas precize diri ; sed kion mi scias, estas la plurjara kunĝuado de someraj restadoj kun Daniel kiel staĝestro, kaj la du fratinoj tiom diskrete kiom efike prizorgantaj la ĝeneralan mastrumadon, i.a. la organizon de ĉiam bongustegaj manĝoj... el kiuj elstare memorindas ilia ĉefverka kuskuso ! Ĉio en bonhumoriga etoso, ekvilibre inter la humuro de Daniel, la ĝoje ŝercema vigleco de Sylviane, kaj la zeneca, ankaŭ humurema mildeco de Josiane, kun tiel forta ligo inter ambaŭ pli aĝa kaj pli juna fratinoj.
 Mi volas ĉi tie insisti, ke tiu sindoneme efika triopo forte kontribuis, inter julio 1998 kaj aŭgusto 2000, al re- kaj plu-funkciigo de la Kulturdomo spite la gravan krizon de 98. Ekzemple, kiam en julio 99 ni relanĉis someran programon invitante la faman lingvistinon Henriette Walter, deĵoris la triopo, kaj bonegan tagmanĝon por la tuta partoprenantaro aranĝis la du fratinoj.
 Tiuj tri estis el tiuj esperantistoj, kiuj amegis Grezijonon, kiu tiom ŝuldas al ili ; mi memoras, ke post iu stagxo, kiun ili prizorgis, Daniel kaj Josiane preparad-ad-is la reveturon al Aix, kaj tio daŭradis... tiom longe, ke Josiane konfesis al mi : "Ni ne sukcesas foriri"...
 Post Daniel kaj Sylviane, nun ankaŭ Josiane nin forlasis, sed ilia memoro nepre plu ŝvebu super Grezijono.
 Kaj niaj plej sincere kondolencaj pensoj iru al Nicolas kaj Isabelle, memore pri la belaj travivaĵoj kun aliaj "infanoj de Grezijono".

Marie-Thérèse Lloancy - Paù - Francio - 2023-dec-11

foto farita de Przemek Grzybowski en la butiko de Grésillon somere 2001, aperas Josiane Moirand, Marie-Thérèse Lloancy (Mitou) kaj Sylviane Guibert