Fervojo kaj Daŭripova Moviĝeblo


 • Tagoj de Fervojo kaj Daŭripova Moviĝeblo JPEG - taille ko bi
 • datoj : de ĵaŭdo 31an de marto vespere, ĝis mardo la 5a de aprilo 2022
 • loko : en kastelo Greziljono, 49150 Baugé-en-Anjou, Francujo
 • organizantoj : Rodica Todor IFEF - Christian Dardenne AFCE - Bert Schumann Grésillon
 • aliĝo al la kunvenoj VERDEN/AMO kaj kursoj per reta aliĝilo
 • kunsidoj de ’VERDEN’, projekto financata de Eŭropa Unio kaj kunordigata de UEA (IFEF UEA) JPEG - taille ko bi
 • Erasmus+-prelegaro pri ’Daŭripovo kaj Transporto’ :
  • Sara Spanò k Francesko Maurelli (IT-DE) : Pri la programo Erasmus+ kaj la projekto Verden
  • prof. Jaroslav Matuška (Ĉeĥujo) : Universitato Pardubice kaj daŭripova transporto en partnera kunlaboro kadre de projekto Verden
  • stud. Matěj Berka (Ĉeĥujo) : Kial mi aliĝis al la projekto Verden ? - mallonge
  • Bert Schumann : Biciklovojoj sur iamaj fervojaj linioj ’verdaj vojoj’ - NaturAmikaro - EuroVelo7
  • BEMI-grupo : 1. Survoje al formorto (1h½) - 2. Efiko de trafiko al la klimato (¾h) - 3. Plano por evoluigo de retejo pri biciklotransporto en trajnoj (¾h) sabate aŭ dimanĉe - 4. Bicikloj en trajnoj - stato en diversaj landoj kaj vizio por la estonteco
 • AMO-seminario pri ’Fervojo por daŭripova transporto’ : PNG - taille ko bi
  • Distanca partopreno en nia zoomejo (enirkodo = nomo de nia lingvo tutminuskle) aŭ telefone laŭ via lando (post alvoko indiku numeron 9762167620)
  • Stefan MacGill (NZ-HU) : Fervojoj kaj iliaj roloj por pli ekologia mondo - reta prelego
  • Rodica Todor, (RO) : La politiko de Eŭropa Unio pri fervojo kiel daŭripova, klimat-protekta, kaj ekologia transportrimedo (¾-1h)
  • Ladislav Hakl (CZ) : Internaj kaj eksteraj kondiĉoj por daŭripovo de fervojtransporto
  • Michael Boris Mandirola (IT-FR) : La Eŭropa Verda Pakto
  • Franco Bressanin (IT) 1. Se ne ekzistus plantoj ... - 2. La klimato kiu estas ŝanĝanta : adaptiĝi aŭ komforte sidi sen fari ion ajn ? (La verda fervojo)
  • Vito Tornillo (IT) : Hibridaj trajnoj.
 • turismaj ekskursoj en la regiono Anĵuo ĉe rivero Luaro kaj en urbo Baugé
 • bicikla karavano de BEMI : Lars Sözüer (CH), Christine Brücker (DE), Maxime Thiébaut (FR) PNG - taille ko bi
 • NaturArto, ĝardenumado  :- Nathalie Rigault, Frédéric Neyret
 • aliaj partoprenantoj  : Monique Gerbay, Marilou Cochard, Jean Ripoche, Laurent Vignaud, Liba & Floréal Gabalda, Elias Seidowsky

 

PROVIZORA PROGRAMO de VERDEN-AMO PROGRAMME du STAGE
Ĵaŭdon, 31.marto Jeudi le 31er mars
19h Akcepto de fruaj alvenantoj, vespermanĝo Accueil des permiers participants, diner
Vendredon, 01.aprilo Vendredi le 1er avril
09h-12h Akcepto de la grupo Verden Accueil des participants
12h30 Tagmanĝo Repas du midi
14h-17h Kunveno Verden - diskutoj pri la projekto Détermination des niveaux, puis cours
19h Vespermanĝo Repas du soir
20h30 Interkonatiĝa vespero Soirée de bienvenue
Sabaton, 02.aprilo Samedi le 2 avril
08h Matenmanĝo Repas du matin
09h-12h Erasmus+ - laŭtemaj prelegoj Cours
12h30 Tagmanĝo Repas du midi
14h-17h AMO-seminario - laŭtemaj prelegoj Cours
19h Vespermanĝo Repas du soir
20h30 Distra vespero Soirée récréative
Dimanĉon, 03.aprilo Dimanche le 3 avril
09h-12h Kunveno Verden - diskutoj pri la projekto Cours
12h30 Tagmanĝo Repas du midi
14h-17h Ekskurso Cours
20h30 Festa Vespero Soirée festive
Lundon, 04.aprilo Lundi le 4 avril
09h-12h Kunveno Verden - diskutoj pri la projekto Cours
12h30 Tagmanĝo Repas du midi
14h Foriro de la partoprenantoj Verden
14h-17h (Malkovro de la urbo Baugé) Découverte de Baugé-en-Anjou
19h (Vespermanĝo) Repas du soir
20h30 (Luda vespero) Soirée jeux
Mardon, 05.aprilo Mardi le 5 avril
09h-12h (Kursoj) Cours, puis évaluation du stage
13h (Tagmanĝo) Repas du midi
posttagmeze Foriro de la partoprenantoj Départ des participants