Agendo 2017

 • 2017-apr-14 22 : PRINTEMPaS, intensivaj kursoj kun
  Zsofia Korody, Christophe, Marion
 • 2017-apr-21 22 : PRINTEMPaS, internaciaj ILEI-ekzamenoj
 • 2017-apr-15 20 : AMO, seminario pri aktivula maturigo kun
  Stefan MacGill, Sara Spanò, Mireille Grosjean
 • 2017-jun-10 14h : Membrojarkunveno ĝenerala (kaj komitatkunveno dimanĉe)
 • 2017-jul-22 18h : stando en Movada Foiro en Seula UK kun
  René, Didier, Nathalie, François, Jannick
 • Somera programo
 • 2017-jul-10 17 : 3a Interŝanĝoj de scioj kaj faroj kaj Esperanto-kurso
 • 2017-jul-10 27 : 1a Maratona Esperanto-kurso kun
  Perla Mielo, Louis Jeuland (A)+(B)
 • 2017-jul-17 27 : Renkonto de Alternativoj de ĉiuj specoj kaj koloroj
 • 2017-jul-28 aŭg-04 : 17a junula E-renkonto FESTO nuligita
 • 2017-aŭg-05 13 : 7a Festa Semajno por infanoj kaj familioj
 • 2017-aŭg-14 21 : Naskiĝtagdatrevenfesto de du e-istoj
 • 2017-aŭg-21 28 : SOMERaS, internacia danco-semajno, manlaboroj, Esperanto-kursoj
 • 2017-aŭg-26 27 : Somera Universitato de EDE
 • 2017-sept-11 15 : Migrada semajno (en Esperanto) kun
  Olivier Buisson
 • 2017-sep-16 17 : Eŭropaj tagoj de kulturheredaĵo : komentita teatreca vizito
  ...
 • 2017-sept-18 22 : Turisma semajno (franclingva) kun
  Catherine Kremer nuligita

 • 2017-okt-27 31 : Korusa renkonto de Interkant’ kun
  Zdravka Lenepveu. Koncerto okt-29