Agendo 2015

 • 2015-jan-31 feb-01
 • 2015-mar-07 08
 • 2015-mar-13 22
 • 2015-apr-09 16 - kun Isabelle
 • 2015-apr-26 30 - ĝardenumado kun Nathalie
 • 2015-maj-18 29 - kun Isabelle (ĉirkaŭ Pentekosto)
  • Semajnfino por laboremaj volontuloj. Ni konstruas, riparas kaj plibeligas en la kastelo, zorgas pri arbustoj, en legomĝardeno, parko, ĉe lageto ... Kiel funkcias ?

 • 2015-apr-03 08 : Renkonto de Interkant’ kaj surstrata kunkantado kun La Kompanoj
 • 2015-apr-17 25 : PRINTEMPaS, intensivaj kursoj kun Zsofia Korody, Christophe Chazarein, Marion Quenut
 • 2015-apr-25 26 : PRINTEMPaS, internaciaj KER-ekzamenoj (B1, B2, C1)

 • 2015-jul-4  : 20-22h : Festa vespero, balo, variaj muzikoj, kooperaj ludoj, malfermita sceno,
  5 €
 • 2015-jul-11  : 18-21h : 3 atelieroj de cirkarto, spektaklo de ĵonglado metafora, teatro interaga
 • 2015-jul-06 13 : Ferioj - Familioj - Interŝanĝoj reciprokaj de scioj kaj scipovoj, por familioj kun infanoj, por homoj kun spirito RERS kaj SEL, variaj aktivaĵoj por ĉiuj aĝoj kaj Esperanto-kurso

 • 2015-aŭg-01 02 : FESTIVALISE. Partnera Festivalo kun la urbo Kelsterbach kaj loka publiko.
 • 2015-aŭg-02 10- 18h : Lingvofestivalo en Kulturcentro René d’Anjou.

 • 2015-aŭg-08 16 : Festa Semajno por infanoj kaj familioj - postkongreso de la 44-a IIK ĉe Lilo
 • 2015-aŭg-13 31 : Ekspozicio pri Anĝelo Branduardi. Fotoj, pentraĵoj. Eniro senkosta.
 • 2015-aŭg-28 31 : Somera Universitato de la aktivuloj kaj simpatiantoj de EDE kaj de iliaj familioj

 • 2015-okt-16 20 : Korusa renkonto de Interkant’ (okazis dum AŬTUNE)

 • 2015-okt-24 nov-01 : AŬTUNE, lingva seminario kun Christian Rivière kaj Janine Dumoulin, AMO-seminario ’Grimpi la monton granitan’ kun Stefan MacGill, rekta metodo kun Zsófia Pataki, speciala programo por infanoj