Semajno por Infanoj kaj familioj (2014-aŭg-09/17)

4a Festa Semajno por infanoj, adoleskantoj, junuloj, familioj eĉ kun beboj kaj geavoj
de sabato, 9-a ĝis dimanĉo, 17-a de aŭgusto 2014 - SAT-Infankongreseto
Farado de pupoj, ludoj, banado, manlaboroj, sporto, muziko kaj E-kursoj

ENHAVO

 • KURSOJ
  • Luz Vazquez (Katalunujo) Cseh-metodo por komencantoj
  • Jean-Luc Kristos (Aŭvernjo) Ludu ni por paroli iomete, multe, pasie !
  • Bert Schumann (Bretonujo) Ekzercoj por individuaj malfacilaĵoj pri gramatiko aŭ libera parolo
 • DISTRAĴOJ vespere .. ..
  • Folk-balo de Kapriol’ kun dancinstruado, la 14an de aŭgusto vespere en la krespejo de Pontigné
  • Koncerto de Kapriol’ kun Esperanto-repertuaro, la 15an de aŭgusto je 21h en Greziljono
  • Nathalie Dubrulle (Indrio) Prezento de kvinmonata vojaĝo tra Brazilo
  • Buster Keaton (Usono) Projekcio de liaj mutaj filmoj
  • Giti Ferdosnia (Irano) Fotoj pri vidindaĵoj kaj kulturo de Irano.
  • Emmanuelle Maalouf (Franĉkonteo) Diapozitivoj pri Jerusalemo antaŭ 20 jaroj
  • Zofia Śmistek (Polujo) Fotoj pri Valo de Palacoj en Malsupra Silezio kaj pri mia urbo Lodzo.
  • Claude Martins (Nordo franca) Rakontitaj aventuroj tra la mondo kiel inĝeniero pri teksaĵoj Jacquard

Distraĵo : KONCERTO KAJ FOLK-BALO

 • La nederland-frisa grupo Kapriol’ ! prezentas svingan muzikon kiu devenas de la nederlanda kaj frisa tradicio aŭ estas memfarita. Kapriol’ sursceniĝos dufoje :
 • FOLK-BALO la 14an de aŭgusto vespere en la festosalono de la apuda komunumo Pontigné. Folkbala dancprogramo ; festa balo kun emfazo pri kuna festado kaj ne pri ĝustaj paŝoj. Tradiciaj dancoj, ŝatataj dum jarcentoj, kiel pardancoj (skotiŝo, polko, mazurko), vicdancoj (bureo, andro, hanterdro) kaj ronddancoj (ĉerkesa cirklo kaj ĵigo). Laŭdezire komenca mallonga danc-ateliero. Vendo de krespoj kaj trinkaĵoj
 • KONCERTO la 15an de aŭgusto 21h en Greziljona. Varia koncertprogramo kun mar-kantoj, kantoj por kunkanti la refrenojn kaj kanonoj el la kanonlibro de Kajto. Laŭdezira prezento de Esperanto-repertuaro miksita kun kantoj en la nederlanda kaj frisa lingvoj.
 • Pli da informoj kaj aŭskultado en la retejo de Kapriol’ !. La luditaj verkoj estas publika havaĵo sen aŭtorrajto.

Aktivaĵo : PUPFARADO

 • Farado de diversaj pupoj el diversaj materialoj, nome fingropupoj, manpupoj, bastonpupoj, indoneziaj vajangoj, tirpupetoj kaj eĉ perlaj feliĉ-pupetoj kun juveletoj.
 • Per la faritaj pupoj la infanoj elpensas etajn pupteatraĵojn kaj montros la rezulton dum la adiaŭa vespero.
 • Plenkreskuloj faru vivgrandan pupon el bastonoj ligitaj per ŝnuroj, kun malnovaj vestaĵoj kaj kun sako aŭ korbo en kiun oni ĵetas pilkon. Gajnas la plej stabila kaj "bela" pupo.
 • Nicky ŝatas labori kaj ludi kun infanoj kaj eksinfanoj.

Aktivaĵo : GRUPAJ LUDOJ KAJ SPORTO

 • Nathalie proponas alterne kaj laŭ la vetero :
  • ludojn subĉielajn kiel trezor-serĉado aŭ paperet-ĉasado, kiuj igas junulojn de 6 ĝis 16 jaroj remalkovri la parkon kaj la kastelon de Greziljono ; ĉiam per ludaj testoj kaj sportaj provoj, per enigmoj kaj demandoj de ĉiu speco.
  • kursojn de gimnastiko sur planko, por komencantoj kaj progresintoj. Por infanetoj de 3 ĝis 6 jaroj, akompanatoj laŭeble de gepatro okazas kurso de ĉ. 45 minutoj kun varmiĝo kaj akrobataĵoj. Por infanoj de 7 ĝis 16 jaroj, kurso de ĉ. 1 horo 30 kun varmiĝo, poste realigo de gimnastikaj elementoj kiel rul-adoj, ekvilibr-aĵoj, rad-umoj, dors-inversigo, ter-akrobat-aĵoj kiel piramid-etoj...
 • Nathalie estas volontula instruanto en aparat-gimnastiko ekde 10 jaroj kun infanoj 2- ĝis 17-jaraj. Krome ŝi regule organizas en familia kaj asocia kadro raliojn, paperĉason kaj trezorserĉon. Ŝi venas al Greziljono je la dua sisekva jaro. Antaŭe ŝi vojaĝis dum 5 monatoj tra Brazilo, kun siaj infanoj, danke al Pasporta Servo.

Aktivaĵo : MANLABOROJ

 • Nicky manlaboras kun la infanoj - ili tion ŝategas kaj ne nur la temo pupoj donas multe da eblecoj.
 • Matene ŝi pretas fari Mazi-kurson kun la etuloj.
 • Ni segas el ligno rekvizitojn por teatraĵo.
 • Ni ellaboras ali-vestaĵojn por la teatraĵo - kunportu malnovajn vestaĵoj,n ŝtofpecojnojn, tondilon, fadenon, kudrilon.
 • Ni desegnos sur papero per koloraj krajonoj, ekzemple por prepari dekoron por la teatraĵo.
 • Vespere ŝi laŭlegos piĵamo-rakontojn, kun kaj sen sia japana kamiŝibaj-kesteto.
 • Nicky kunportas multe da materialo, por tiun bone uzi, ŝi petas helpon de gepatroj.

Aktivaĵoj AMUZAJ

 • Laŭ la vetero kaj viaj preferoj, Bert organizas ludojn, sporton, ekskursojn :
  • farado de grupaj ludoj el ligno kaj kartono
  • societaj tabloludoj (kelkaj ĉeestas, kunportu viajn)
  • tablotenisa turniro sub la hangaro (kunportu rakedojn)
  • volejbalo sur la flugpilkejo (inter arboj)
  • piedpilko sur granda herbejo (sen randmarkiloj)
  • pieda vizito al dolmeno (2-5 km) kaj boateca glob-ludejo Boule de fort (1,3 km)
  • ekskurso al iu fama Luar-kastelo (per via aŭto)
  • vizito de proksima amuzparko por infanoj (per aŭto)
  • banado al naĝejoj aŭ banlagoj

Aktivaĵo : KANTU ni - DANCU ni !

 • Jean-Luc proponas du apartajn aktivaĵojn : kanti kaj danci :
 • Li celas valorigi la francan popkantaron al francaj kaj eksterlandaj esperantistoj. Akompanante sin per propra piano, li proponas al vi kanti simple por la plezuro, uzi la lingvon en gaja kaj neordinara etoso. Temas pri unuvoĉaj kanzonoj similaj al tiuj, kiujn vi kantas en via banĉambro. Kion kanti ? Kanzonojn kantatajn en Esperanto, popajn kaj tradiciajn, francajn famaĵojn kaj movade konatajn kantojn el diversaj landoj.
 • Se anonciĝas almenaŭ dek dancemuloj, tiam Jean-Luc povas proponi linidancojn. Oni dancas ilin unuope, en vico, kaj samtempe ĉiu same paŝas. Linidancoj devenas el Usono laŭ kamparana, bovista stilo ; aliaj estas modernaj, popstilaj kaj danceblaj en dancejoj. Laŭ la ĉeestantoj, la ritmo estos pli aŭ malpli rapida. Linidancoj estas tre facile lerneblaj kaj post iom da trejnado venas plezuro danci grupe laŭ la ritmo.

Kurso : CSEH-METODO

 • Kuraĝu paroli kaj ridi ! Parola kurso de Esperanto por veraj komencantoj de ĉiu aĝo.
 • La instruantino parolas nur en Esperanto, ne uzas naciajn lingvojn. La lernantoj devus ĉeesti ĉiun lecionon kaj havi kajeron aŭ paperaron por noti la tipajn strukturojn kaj frazojn kiujn la instruanto skribas sur la tabulon kaj laŭeble fiksas sur la muroj. La instruanto demandas facile respondeblajn demandojn, kiujn la lernantoj respondas ĥore, samtempe, komune. La lecionetoj de la Cseh-metodo estas tiel strukturitaj, ke nova vorto estas klarigata per la jam instruitaj kaj tuj ekzercata per demandoj kaj respondoj. La instruanto uzas bildojn kaj komunajn objektojn kunportitajn kaj surloke troveblajn, ankaŭ kantojn kaj dancojn.
 • Luz dum 40 jaroj estis instruisto en baza lernejo. Antaŭ ĉ. 15 jaroj, ŝi lernis tiun rektan metodon precipe de Atilio Orellana Rojas kaj aplikis ĝin en kursetoj en sia kataluna urbo Reus. Laŭlonge de kelkaj jaroj ŝi pretigis multajn fotaĵojn ordigitajn laŭ difinita instrubezono.

Kurso : LUDI por PAROLI

 • LUDU ni por PAROLI iomete, multe, pasie ! Simpla, parola komunikado ĉiutaga en etoso ĝoja, ludema kaj feriema
 • Jean-Luc proponos al vi ludojn tre diversajn por instigi vin paroli pli kaj pli : rakontoj ; divenoj ; puzloj ; poezio ; enigmoj ; tabuaj vortoj ; priskribo de bildoj, krei rakonton. Mi celas simplan, ĉiutagan komunikadon ; krome la etoso estos ĝoja, ludema kaj feriema. Okaze de ludoj, aŭ post peto, gramatikaj punktoj estos pritraktataj. Ĉiu ludo estos ankaŭ okazo por lerni novajn vortojn.
 • Se vi, pli malpli, uzas skribe la bazajn regulojn kaj ankoraŭ ne kuraĝas paroli, tiu "paroliga kurso" estas por vi !


PREZO kaj ALIĜO al restado en Greziljono

 • La prezo de via restado kalkuliĝas aŭtomate dum via reta aliĝo.
 • Por taksi la prezon, klaku sur le butonon "RE-KALKULI" post nura elekto de ĉambro, indiko de aĝo kaj nombro de noktoj. Klaku ĉi tien por aliĝi.
  • Ĉioinkluziva prezo por kompleta restado de sabato (vespermanĝo) ĝis sekva sabato (tagmanĝo) : inter 279 kaj 472 € (tendejo 239 €)
  • Redukto de 5% validas por aliĝo kun antaŭpago de 100 € almenaŭ 2 monatojn antaŭ komenco.
  • Ĉiuj niaj tarifoj tie. Ekstrakto : ĉambro 9-38 €, kampadejo 3 € ; matenmanĝo 4 €, tagmanĝo 10 €, vespermanĝo 9 €, kurso kaj programo 70 € semajne.

Responsulo kaj teamo  : Bert Schumann, Isabelle Nicolas, Frédéric Lahier

Aliĝis  : Bert, Claude, Elisabeth & Patrick, Emmanuel, Emmanuelle, Giti, Jean-Luc, Lucette & Alphonse, Luz, Mansoureh, Marina & Florent, Marita-Marian-Rutger-Ad, Marius-Olivier, Michel, Nadine, Nathalie, Nicky & Ivo, Paulette & Robert, Viviane & Jean, Xavier, uZhi, Zofia.

Infanoj-junuloj kun aĝo  : Salomé 14, Noémie 12, Gabriel 12, Zofia 12, Louis 12, Solène 11, Nora 11, Zacharie 9, Lucie 9, Marie 9, Hélène 9, Tallia 8, Raphaël 6, Nanou 5, Amaury 4, Mathilde 4, Timothé 3, Mathilde 1, Lina 1
(Ni planas ĉambron por knabinoj kaj ĉambron por knaboj. )

Loĝlokoj de la partoprenantoj  : BE-2160 Wommelgem ; ES-43201 Reus ; IR-Karaj, IR-Tehran ; NL-8433LJ Haulerwijk ; PL-95020 Andrespol, 90046 Łódź ; CAF-Bangui ; FR : 35510 Cesson-Sévigné, 37230 Fondettes, 39100 Dole, 39800 Besain, 44300 Nantes, 49000 Angers, 49250 La Ménitré, 49490 Breil, 52300 Autigny le Grand, 59100 Roubaix, 63120 Sainte Agathe, 85190 Beaulieu-sous-la-Roche, 95100 Argenteuil ...
Kontaktu nin pri kun-veturadokonsultu tie)

vidi televidan filmeton