Someraj kursoj 2008

2008-jul-0512
 1. Steve Wagenseller (Usono) filmo-serio "Pasporto al la Tuta Mondo", vi ludos, studos, aktoros kaj ridos
 2. Michel Dechy (Francujo) Tinĉjo kiel lerno-libro + kanzonoj + rolludoj
 3. Serge Sire (Francujo) farado de bild-rakontoj
   
 • Franjo Lévèque-Provost (Francujo) kantado : nuntempaj kantoj + eblaj individuaj kursetoj pri voĉ-laboro (eĉ por komencantoj)
2008-jul-1219
 1. Steve Wagenseller (Usono) filmo-serio "Pasporto al la Tuta Mondo", vi ludos, studos, aktoros kaj ridos
 2. Jean-Luc Kristos (Francujo) simpla, parola komunikado ĉiutaga en etoso ĝoja, ludema kaj feriema
 3. Renée Triolle (Francujo) preparado al la Ekzameno de Tria Nivelo (eksa Kapableco)
   
 • Franjo Lévèque-Provost, Jean-Luc Kristos (Francujo) kantu dancu !
 • Elizabeth Gury-Oberthur (Francujo) malstreĉiga pied-masaĝado !!
2008-jul-1926
 1. Gunter Neue, Danka Leyk (Germanujo, Polujo) lernado de Esperanto kaj cirklodancoj kune
 2. Jean-Luc Kristos (Francujo) simpla, parola komunikado ĉiutaga en etoso ĝoja, ludema kaj feriema
 3. André Cherpillod (Francujo) supera gramatiko kaj literatura tradukado
   
 • Marie-France Ménanteau (Francujo) pentrado kaj desegnado (+25€/persono)
 • Danka Leyk (Polujo) cirklodancoj
2008-aŭg-0209
 1. Bertrand Gilet (Francujo) duonrekta metodo
 2. Grazina Opulskiene (Litovujo) fabeloj diversspecaj por paroligi vin !
 3. Aurora Bute (Rumanujo) komentado de tekstoj, gramatiko, paroligado
   
 • Nina Korjenevskaïa (Francujo) teatro
 • Brigitte Bourdet (Francujo) pentrado sur objektoj
2008-aŭg-0916
 1. Rafael Mateos (Hispanujo) lernu esperanton per ludoj !
 2. Sorin Porupca (Rumanujo) paroliga kurso per vigla metodo
 3. Christian Rivière (Francujo) tradukado, verkado, lingva analizo
   
 • Doina Greavu, Sorin Porupca (Rumanujo) malkovru malnovajn aziajn sanmetodojn
 • Christian Rivière (Francujo) Go-Ludo