Membrokunvenoj 2012/2013


Ĝenerala Ordinara MEMBROKUNSIDO, dimanĉon, la 30an de junio 2013, matene

 • kunvokilo kun financa kaj agado-raportoj 2012.
 • kontoj : spezokonto kaj bilanco 2012.
 • buĝeto (antaŭvida spezokonto) 2013.
 • programo de someraj kursoj-staĝoj 2013.
 • protokolo de la membrokunsido de la 1a de julio 2012 (franclingve)
 • protokolo de la membrokunsido de la 30a de junio 2013 (franclingve)

Ĝenerala Ordinara MEMBROKUNSIDO, dimanĉon, la 1an de julio 2012, matene

 • kunvokilo kun financa kaj agado-raportoj 2011.
 • kontoj (spezokonto kaj bilanco) 2011.
 • buĝeto (antaŭvida spezokonto) 2012.
 • sinprezentoj de la kandidatoj por la nova komitato (vidu pliajn detalojn malsupre).
 • projektoj (A B) de kandidatoj por la nova komitato (vidu pliajn detalojn malsupre).
 • kultura projekto pri ĝeneraligita informado prezentita de Claude Bensimon
 • programo de someraj kursoj-staĝoj 2012.
 • protokolo de la eksterordinara membrokunsido de la 10a de marto 2012 (franclingve)
 • protokolo de la membrokunsido de la 1a de julio 2012 (franclingve)

Listo de la PROJEKTOJ por la nova komitato ekde julio 2012

Listo de la KANDIDATOJ por la nova komitato ekde julio 2012

La kandidatoj estas ordigitaj laŭ la nombro de atingitaj voĉoj validigitaj dum la Ĝenerala Membrokunsido de 2012-jul-01 : 5 elektitoj, 1 ne-elektito :


Informoj por la kandidatoj et 2012 :

 • Alvoko al kandidatiĝo. La projektoj kaj kandidatoj estas tiuj konfirmitaj post la elekta preparado. Ili estas ordigitaj laŭ dato de alveno.
 • Projekto estu verkita kaj en la franca kaj en Esperanto, la enhavo povas varii inter la lingvoj. Projekto en ambaŭ lingvoj kune enhavu maksimume 5.000 signojn (ĉ. 4.500 literoj, ĉ. 800 vortoj) kaj ne okupu pli ol 1 paĝo A4. Tiu projekto estos sendita papere al la societanoj. La limdato por deponi kandidatiĝon kun projekto estas la 8a de majo 2012.
 • Aldone, reta projekto povas esti verkata en ajnaj longeco kaj liter-formato, en franca aŭ Esperanto aŭ ambaŭ lingvoj, tiu estos senŝanĝe enretigata ĉi supre. Sendu ĝin ne pli peza ol 1 Mb kaj prefere kiel PDF.
 • Sinprezento estu verkata de kandidato kaj en la franca kaj en Esperanto, la enhavo povas varii inter la lingvoj. Sinprezento en unu lingvo enhavu maksimume 1.200 signojn (t.e. ĉirkaŭ 1.000 literoj, ĉ. 160 vortoj). La limdato por deponi kandidatiĝon kun sinprezento estas la 22a de majo 2012.
 • Tekstoj prefere ne menciu aŭ aludu aliajn homojn en negativa senco. Senditaj tekstoj estu definitivaj, postaj ŝanĝoj ne eblas. Tekstoj ricevitaj post la limdatoj ne akceptiĝas. Ĉiu kandidato sendu siajn tekstojn en informadika formo, per retmesaĝo, en alkroĉita dosiero kun sufikso DOC, ODT aŭ TXT. Teksto-formatoj (linisaltoj, tipar-grando, substreko, majuskleco, grasa, oblikva tiparo ktp.) estos uniformigataj dum la enpaĝigo, sed restas senŝanĝa en la reta projekto.
 • La elekto-komisiono konsistas el Henri BOYET kaj Elisabeth Libnjo DUBOT. Por kontakti ĝin aŭ deponi kandidatiĝon kun projekto aŭ sinprezento, sendu retmesaĝon al : baloto@gresillon.org
 • La novaj komitatanoj plenigos deklaron por la registro de komerco kaj societoj kaj deklaron de ne-kondamno kaj liveros kopion de sia legitimilo.