Agendo de sekvaj eventoj

 • 2017-apr-05 09 : Korusa renkonto de Interkant’ kun Zdravka Lenepveu. Verkadateliero

 • 2017-apr-14 22 : PRINTEMPaS, intensivaj kursoj kun Zsofia Korody, Ch. Chazarein, Marion Quenut
 • 2017-apr-21 22 : PRINTEMPaS, internaciaj KER-ekzamenoj (B1, B2, C1)
 • 2017-apr-16 20 : AMO, seminario pri aktivula maturigo kun Stefan MacGill, Sara Spanò
 • 2017-jun-10 ĉ. 14h : Membrojarkunveno ĝenerala (kaj komitatkunveno de Greziljono dimanĉe)

 • 2017-jul-10 17 : semajno Interŝanĝoj (provizore)
 • 2017-jul-17 27 : altenativa renkonto (provizore)
 • 2017-jul-28 aŭg-04 : 17a Junula E-renkonto FESTO
 • 2017-aŭg-05 13 : 8a Festa Semajno por infanoj kaj familioj
 • 2017-aŭg-14 21 : Naskiĝtagdatrevenfesto de Bart kaj Thomas, kun Jomo, Christoph Frank.
 • 2017-aŭg-21 26/28 : Arta Semajno : infanoj, familioj, pupteatro, tradiciaj dancoj ktp.