Agendo de sekvaj eventoj

 • 2017-apr-05 09 : Korusa renkonto de Interkant’ kun Zdravka Lenepveu. Verkadateliero
 • 2017-apr-14 22 : PRINTEMPaS, intensivaj kursoj kun Zsofia Korody, Christope, Marion
 • 2017-apr-21 22 : PRINTEMPaS, internaciaj ILEI-ekzamenoj
 • 2017-apr-15 20 : AMO, seminario pri aktivula maturigo kun Stefan MacGill, Sara Spanò
 • 2017-apr-15 ptm : Poezioj de l’Mondo kun Arto Kulturo Villages en Poésie
 • 2017-apr-22 24 : Budhisma meditado (franclingva) kun Kuenzang Rinpoché
 • 2017-jun-10 14h : Membrojarkunveno ĝenerala (kaj komitatkunveno dimanĉe)
 • 2017-jul-22 18h : stando en Movada Foiro en Seula UK kun René, Didier, Nathalie, François
 • 2017-jul-10 17 : 3a Interŝanĝoj de scioj kaj faroj (franclingva) kaj Esperanto-kurso
 • 2017-jul-10 27 : Maratona Esperanto-kurso
 • 2017-jul-17 27 : Renkonto de Alternativoj de ĉiuj specoj kaj koloroj
 • 2017-jul-28 aŭg-04 : 17a junula E-renkonto FESTO
 • 2017-aŭg-05 13 : 8a Festa Semajno por infanoj kaj familioj
 • 2017-aŭg-14 21 : Naskiĝtagdatrevenfesto de du e-istoj .
 • 2017-aŭg-21 28 : SOMERAS, internacia danco-semajno, pupteatro, Esperanto-kursoj
 • 2017-sept-11 15 : Migrada semajno (en Esperanto) kun Olivier Buisson
 • 2017-sep-16 17 : Eŭropaj tagoj de kulturheredaĵo : komentita teatreca vizito
 • 2017-sept-17 22 : Turisma semajno (franclingva) kun Catherine Kremer.
 • 2017-okt-25 29 : Korusa renkonto de Interkant’ kun Zdravka Lenepveu. Koncerto okt-28
 • 2017-okt-25 nov-01 : AŬTUNE la ferioj - kun halovena festo provizore