Maratona E-kurso kaj IEK

4-a Maratona Esperanto-kurso
de lundo, 6-a de julio posttagmeze, ĝis ĵaŭdo, 16-a de julio 2020 matene
 
Paralele : 5-a Interŝanĝoj de scioj kaj de faroj, vidu detale
2020-jul-13/17 : 32-a Internacia E-Konferenco IEK post OSIEK

ENHAVO kompletigota
 • KURSOJ
  • Jean-Luc Kristos : Babilu ni ludante kaj kleriĝante pri Eo ! (2020-jul-06/16)
  • Ilona Koutny (Poznano, Polujo, C1-C2) : Lingvo kaj kulturo ; Tiklaj problemoj de E-a gramatiko, E-a vortoprovizo, vortaroj kaj tekstaroj ; Instruado de E-o (2020-jul-06/13)
  • IEK : Internacia E-Konferenco : Naturo, Medio, Klimato, Scienco, Arto (2020-jul-13/17)
 • ALIAJ AKTIVAĴOJ
  • Interŝanĝoj de scioj kaj faroj en la franca lingvo, vidu pli
  • Jean-Luc Kristos : Kantu ni - francajn popkantojn en Esperanto !
  • Caroline Mauboussin : Libro-bindado
  • Dori Gromaz-Armenteros : Barcelono kaj Gaudí per filmetoj
  • Jordi Perera-Faura : Babilado pri solidara ekonomio kaj tempobankoj
  • Lorenzo Tomezzoli : Distra vespero karaoke-stila ??
  • Promenado en le parko por malkovri la lokan flaŭron kaj faŭnon
  • Elisabeth Barbay : Projekcio de filmo pri alternativa temo vespere ??
  • Komuna vespera programo kun la alia grupo
  • Libroservo surloke, vidi la liston.
Kurso : C1-C2
 • Universitatnivela kurso por lernantoj kaj instruistoj, kies nivelo de Esperanto estas C1 aŭ C2 en la KER-sistemo, kiuj sufiĉe bone parolas kaj flue legas Esperanton por priparoli interesajn temojn. Laŭ la interesiĝo de la studantoj, la kurso kombiniĝos el la sekvaj 13 temoj en 3 temaroj :
  • INSTRUADO : Ĉu facila lingvo facile lerneblas ? - Instruado de vortoprovizo. - Instruvaloro de Esperanto en la eduka sistemo. - Instruado de Esperanto en Universitato kaj la Interlingvistikaj Studoj de UAM.
  • LINGVO kaj KULTURO : Interkultura komunikado per Esperanto. - Mondo, vortoprovizo kaj vortaro. - Esperantlingva bildo de la mondo. - Eŭropa komunikado kaj Esperanto.
  • LINGVISTIKO : Etapoj de la evoluo de Esperanto. - Esperanto inter la naturaj lingvoj. - Esperanta vortoprovizo kaj ĝia evoluo. - Verboj en la centro. - La obstinaj radikoj.
 • KOUTNY Ilona naskiĝis kaj edukiĝis en Hungario, ekde 1997 ŝi vivas en Pollando. Ŝi doktoriĝis pri lingvistiko en la Budapeŝta Eötvös-Universitato (HU), kie ŝi instruis dum jardeko ĉe la Esperanto-fako. Ŝi habilitiĝis ĉe la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano (UAM, PL), kie nun ŝi gvidas la Hungaran Katedron kaj ankaŭ la internaciajn postdiplomajn Interlingvistikajn Studojn. Esplorterenoj : internacia kaj interkultura komunikado, lingvo kaj kulturo, esperanta gramatiko kaj leksikografio.
Konferenco IEK
 • La Organiza Societo de Intenaciaj Esperanto-Konferencoj (OSIEK) okazigis Intenaciajn Esperanto-Konferencojn (IEK) ĝis 2019. En 2020, Greziljono daŭrigas tiun tradicion okazigante la 32-an IEK kun la temo « Naturo, Medio, Klimato, Scienco, Arto ». La partoprenantoj mem prelegos pri tiuj kaj similaj temoj :
  • NATURO : Kiel protekti kaj kunvivi.
  • MEDIO : Kiel teni ekvilibron.
  • KLIMATO : Kiel agi por la estonteco.
  • SCIENCO : Kiuj novaj eltrovaĵoj.
  • ARTO : Kiu artaĵo estas bela.
  • Plastaĵoj en la akvo-sfero - videblaj kaj ne-videblaj sekvoj (MW ?)

Kurso : BABILU ni LUDANTE kaj kleriĝante pri Eo !
 • Kiel kutime la ĝenerala etoso estos ĝoja kaj fruktodona. Dank’al tre diversaj ludoj. Sed, ne nur ! Okaze de ludoj, aù post peto, gramatikaj punktoj estos pritraktataj. Ludoj estos ankaù okazo por riĉigi la vorttrezoron.
 • Nova temo : esperantoparolantaro.
  • Kion gravan scii pri ties pasinteco ?
  • Kiel taksi ĝian nunan staton ?
  • El kio imagi ĝian futuron ?
 • Se vi, pli malpli, uzas skribe la bazajn regulojn kaj deziras progresi, tiu grupo kun Jean-Luc taŭgos por vi !

Aktivaĵo : LIBRO-BINDADO
 • Venu bindi vian propran esperantan libron en nia ateliero de libro-bindado. Pluraj jam lernis bindadon kaj estis tre fieraj kaj agrable mirigitaj ! Vidu belan rezulton.
 • Nia bindistino Caroline ree bonvenigas vin en 2020. Por tiu laboro necesas kontroli sin, lertajn agi kaj forte koncentriĝi dum du horoj, do partoprenanto estu almenaŭ 8- ĝis 10-jara.

Dancoj kaj muziko : KANTU ni !
 • Jean-Luc celas valorigi la francan popkantaron al francaj kaj eksterlandaj esperantistoj. Akompanante sin per propra piano, li proponas al vi kanti simple por la plezuro, uzi la lingvon en gaja kaj neordinara etoso.
 • Temas pri unuvoĉaj kanzonoj similaj al tiuj, kiujn vi kantas en via banĉambro. Kion kanti ? Kanzonojn kantatajn en Esperanto, popajn kaj tradiciajn, francajn famaĵojn kaj movade konatajn kantojn el diversaj landoj.

PREZO kaj ALIĜO al restado en Greziljono
 • La prezo de via restado kalkuliĝas aŭtomate dum via reta aliĝo. Por taksi la prezon, sufiĉas indiki la aĝkategorion, ĉambron kaj nombron de noktoj.
 • Prezo ekde 9 € tage (kurso kaj aktivaĵoj, tendejo, memzorganto). Reduktita prezo pri manĝoj, kursoj kaj aktivaĵoj por infano, adoleskanto aŭ homo kun modestaj rimedoj.
 • Ĉioinkluziva prezo por la restado du plenkreskulo dum 7 tagnoktoj, inkluzivante la tranoktojn, manĝojn, kursojn, aktivaĵojn : inter 279 kaj 472 € (tendejo 246 €).
 • Redukto de 5% je la ĉioinkluziva prezo validas por aliĝo kun antaŭpago de 100 € almenaŭ 2 monatojn antaŭ la komenco.
 • NB : Se vi aliĝas al la semajno de Interŝanĝoj, tiam en la aliĝilo al la programo, marku la butonon "Mi partoprenas neniun programeron", ja la aktivaĵoj senkostas ĉar la interŝanĝoj estas reciprokaj kaj senmonaj.
 • Baza prezo por Interŝanĝa restado dum 7 tagoj : inter 224 kaj 427 € (tendejo 189 €)
 • Klaku ĉi tien por aliĝi. Ĉiuj niaj tarifoj tie. Por alia tarifo, bv. kontakti nin.

Teamo : Catherine, Kremer, Isabelle Nicolas, Thierry Charles


Aliĝintoj : Caroline, Catherine, Dori, Elisabeth, Ilona, Isabelle, Jean-Luc, Jordi ... kaj la alia grupo

Loĝlokoj de la partoprenantoj : ES-08032 Barcelona, 08180 Moià, PL-61-875 Poznań, FR-37190 Vallères, 55100 Verdun, 63120 Sainte Agathe, 75020 Paris, 93140 Bondy

Afiŝi mapon kun la loĝlokoj de la partoprenantoj.
Kontaktu nin pri kun-veturadokonsultu tie


Foto el 2019. (Filmeto de AŬTUNE 2017 danke al Andy Horrocks.)