Festa semajno por infanoj kaj familioj

10-a Festa Semajno por infanoj, adoleskantoj, junuloj, familioj kaj geavoj
de lundo 17-a de aŭgusto ĉ. 18h ĝis ĵaŭdo 27-a de aŭgusto 2020 tagmeze
Ludoj, banado, manlaboroj, sporto, muziko, kantado kaj E-kursoj

ENHAVO
 
 • AKTIVAĴOJ POR INFANOJ
  • Larisa Osadĉuk : Origamio kaj kreado de filmetoj
  • Nicky Janssen : Farado de manpupoj kaj variaj manlaboroj
  • Anastasia Ermakova : Fari marionetojn kun la infanoj
  • Bert Schumann : Amuzaj aktivaĵoj diversaj
  • Nicky, Bert, Xavier : Piĵamorakontoj por infanoj, projekcio de porinfanaj libroj kaj filmoj

 • KURSOJ
  • Jean-Luc Kristos : Babilu ni ludante kaj kleriĝante pri Eo !
  • Bert Schumann : Ekzercoj por individuaj malfacilaĵoj pri gramatiko aŭ libera parolo
  • Alain Delmotte : Sorobano, japana abako, magia kalkulilo en via kapo
  • Nicky Janssen : Mazi en Gondolando, kurso per desegnofilmo por infanetoj
 • AKTIVAĴOJ POR ĈIUJ
  • Jean-Luc Kristos : Kantu ni - francajn popkantojn en Esperanto !
  • Alain Delmotte : La sekreta vivo de la plantoj, rakonto pri la nekredeblaj ebloj de la plantoj, laŭ la lastaj sciencaj esploroj
  • Xavier Godivier : Meditad-ateliero kaj hipnot-seanco por scivolemuloj
  • Catherine Kremer : Malkovro de la regiono, turisma vizito ĉirkaŭ Baugé : Vizito de la Apotekejo de Baugé. Vizito de la kasteloj de Langeais kaj Azay-le-Rideau. Vizito de la kastelo de Le Lude kaj la abatejo de Solesmes
  • Por bicikla promeno sur la verda vojo, kunportu vian biciklon
  • Libroservo surloke, vidi la liston.
 • DISTRAĴOJ vespere
  • Alain Delmotte : Profesiaj desegnofilmoj laŭ tekniko de origamio ; komentado, prezentado kaj diskutado
  • Libroprezenta vespero, ĉiu laŭtlegu paĝon de ŝatata libro

Infanoj : ORIGAMIO kaj FILMETOJ
 • Origamio estas malnova japana arto faldi paperon por krei belegajn malgrandajn figurojn. Ni lernos la bazojn de tiu arto kaj faros diversajn modelojn. Ni kreos ankaŭ manpupojn el papero kaj ni preparos pupteatrajn scenetojn. Taŭga por homoj inter 6 kaj 99 jaroj.
 • Tiu kurso okazos en luda formo, kun origamiaj fabeloj, moviĝantaj modeloj, enigmoj, trukoj, fingra pupteatro ktp. Per niaj faritaj modeloj ni eble kreos filmetojn laŭ la tekniko de origamio.
 • Larisa studis molekulan genetikon en Kievo, poste pupteatron kaj origamion en Moskvo. De pli ol 20 jaroj ŝi okupiĝas pri origamio kaj pupteatro kaj pri edukaj ludoj por infanoj. En la ateliero ŝi laboras kun Alain Delmotte, kiu doktoriĝis pri botaniko kaj ekologio en Loveno kaj poste diplomiĝis pri interlingvistiko en Poznano.

Infanoj : MANLABOROJ kaj PUPFARADO
 • Farado de diversaj pupoj el diversaj materialoj, nome fingropupoj, manpupoj, bastonpupoj, indoneziaj vajangoj, tirpupetoj kaj eĉ perlaj feliĉ-pupetoj kun juveletoj.
 • Nicky ŝatas labori, ludi kaj manlabori kun la infanoj - ili tion ŝategas kaj ne nur la temo pupoj donas multe da eblecoj.
 • Matene ŝi pretas fari Mazi-kurson kun la etuloj, vespere ŝi laŭlegos piĵamo-rakontojn, kun sia japana kamiŝibaj-kesteto.
 • Nicky kunportas multe da materialo, por tiun bone uzi, ŝi petas helpon de gepatroj.

Infanoj : PUP-TEATRO
 • Anastasia kreos kun la infanoj marionetojn en diversaj teknikoj kaj en diversaj grandecoj.
 • Pri materialo ŝi uzos teksaĵojn, fadenojn, fajnajn ferajn fadenojn, paperojn, gluon, plastajn botelojn, tondilojn, krajonojn, paperajn pokaletojn, feltajn skribilojn, plastan fiŝfadenon.
 • Je la fino, la infanoj kune preparos teatraĵetojn.

Infanoj : AMUZAJ aktivaĵoj
Laŭ la vetero kaj viaj preferoj, Bert organizas aktivaĵon :
 • banado en urba naĝejo kaj 2 proksimaj banlagoj
 • vizito de zoo La Flèche aŭ amuzparko kun la infanoj (per aŭto)
 • tablotenisa turniro sub la hangaro (kunportu rakedojn)
 • volejbalo sur la flugpilkejo (inter arboj)
 • piedpilko sur granda herbejo (sen randmarkiloj)
 • pieda vizito al dolmeno (2-5 km) kaj glob-ludejo Boule de fort (1,3 km)
 • ekskurso al iu fama Luar-kastelo (per via aŭto)
 • societaj tabloludoj (kelkaj ĉeestas, kunportu viajn)

Kurso : BABILU ni LUDANTE kaj kleriĝante pri Eo !
 • Kiel kutime la ĝenerala etoso estos ĝoja kaj fruktodona. Dank’al tre diversaj ludoj. Sed, ne nur ! Okaze de ludoj, aù post peto, gramatikaj punktoj estos pritraktataj. Ludoj estos ankaù okazo por riĉigi la vorttrezoron.
 • Nova temo : esperantoparolantaro.
  • Kion gravan scii pri ties pasinteco ?
  • Kiel taksi ĝian nunan staton ?
  • El kio imagi ĝian futuron ?
 • Se vi, pli malpli, uzas skribe la bazajn regulojn kaj deziras progresi, tiu grupo kun Jean-Luc taŭgos por vi !

Dancoj kaj muziko : KANTU ni !
 • Jean-Luc celas valorigi la francan popkantaron al francaj kaj eksterlandaj esperantistoj. Akompanante sin per propra piano, li proponas al vi kanti simple por la plezuro, uzi la lingvon en gaja kaj neordinara etoso.
 • Temas pri unuvoĉaj kanzonoj similaj al tiuj, kiujn vi kantas en via banĉambro. Kion kanti ? Kanzonojn kantatajn en Esperanto, popajn kaj tradiciajn, francajn famaĵojn kaj movade konatajn kantojn el diversaj landoj.

PREZO kaj ALIĜO al restado en Greziljono
 • La prezo de via restado kalkuliĝas aŭtomate dum via reta aliĝo. Por taksi la prezon, sufiĉas indiki la aĝkategorion, ĉambron kaj nombron de noktoj.
 • Prezo ekde 9 € tage (kurso kaj aktivaĵoj, tendejo, memzorganto). Reduktita prezo pri manĝoj, kursoj kaj aktivaĵoj por infano, adoleskanto aŭ homo kun modestaj rimedoj.
 • Ĉioinkluziva prezo por la restado du plenkreskulo dum 7 tagnoktoj, inkluzivante la tranoktojn, manĝojn, kursojn, aktivaĵojn : inter 279 kaj 472 € (tendejo 246 €).
 • Redukto de 5% je la ĉioinkluziva prezo validas por aliĝo kun antaŭpago de 100 € almenaŭ 2 monatojn antaŭ la komenco.
 • Klaku ĉi tien por aliĝi. Ĉiuj niaj tarifoj tie. Por alia tarifo, bv. kontakti nin.

Teamo : Bert Schumann, Thierry Charles ...


Aliĝintoj : Anastasia, Bert, Catherine, Georg, Jean-Luc, Larisa & Alain, Nicky & Ivo, Xavier ...

Infanoj/junuloj kun aĝo : Mathilde 8 ...

- Ni planas dormejon por knabinoj kaj dormejon por knaboj.

Loĝlokoj de la partoprenantoj : BE-2160 Wommelgem, DE-35683 Dillenburg ; FR : 34090 Montpellier, 35510 Cesson-Sévigné, 35720 Pleugueneuc, 55100 Verdun, 63120 Sainte Agathe, ...

Afiŝi mapon kun la loĝlokoj de la partoprenantoj.
Kontaktu nin pri kun-veturadokonsultu tie


Foto el 2019

vidi televidan filmeton