ĥoro Interkant, migrado kaj LandArt

Migrado kun lingva bano
Ĥora kantado kun Interkant
Natur-Art-aktivaĵoj
de ĵaŭdo, 30a de aprilo 2020 ĉ. 18h, ĝis lundo, 4a de majo posttagmeze

ENHAVO  
 
 • AKTIVAĴOJ
  • Olivier Buisson : Migrado esperantlingva
  • Nathalie Dubrulle : LandArt, Arto kaj Naturo en Greziljono
  • Interkant : Ĥora (korusa) kantado tuttage
  • René Jelenc : Laboroj en la ĉambro por rulseĝuloj (PMR)
  • Membrojarkunveno de la Kulturdomo 2020-maj-02
  • Ekskursoj (en via aŭto) al regionaj vidindaĵoj, jen eblecoj
  • Olivier Buisson : Fotoj de vojaĝo en Sudameriko per Pasporta Servo
  • Nathalie Rigault : Fotoprelego pri ŝia franca libro "En tuta libereco. Familio vagabonda"
  • Olivier Buisson : Prelego pri ekonomia malkresko kaj memvola simpleco
  • Libroservo surloke, vidi la liston.

Aktivaĵo : ARTO kaj NATURO
 • Arto kaj Naturo en Greziljono, nia versio de Landarto
 • Nathalie proponas al vi beligi la rektan ĉirkaŭaĵon de la kastelo kaj kampadejo per verketoj kiaj : pentrado sur stumpo (laŭ modeloj proponitaj por reprodukto) ; mobiloj ; panelo dekorativa (laŭ la ekzemplo sur la apuda foto) ; benkoj naturaj ; etikedoj per brulgravurilo por la nomo de la plantoj en la bedoj ; strukturoj el vimeno ... pli da ideoj ne mankas !
 • Post la unua mateno pasigita por elekti la laborlokojn kaj kolekti materialojn en la parko, la atelieroj establiĝos laŭ la emoj de ĉiu. Ekster la atelieroj, vi povas ĝardenumi kun Nathalie. Infanoj aparte bonvenas.
 • Venu kun materialoj se vi povas (bambuo, vimeno, ligno el paletroj, lano, pendaĵoj por la mobiloj), sed precipe, kontaktu min por ke ni diskutu antaŭe pri la planitaj verkoj : rigault.nathalie ĉe lilo.org

Aktivaĵo : MIGRADO
 • Travoji arbaron aŭskulte al la naturo, surprizi kapreolon surpade, trairi valetojn, laŭiri riverojn, admiri panoramojn al la burgonja kaj anĵua kamparo, alsupri montetojn ... tiom da okupiĝoj por partopreni kune !
 • Ni migrados laŭ la verda vojo kaj laŭ iuj el 31 eblaj migradpadoj ĉirkaŭ Baugé, tra kampoj kaj arbaroj, laŭ riveroj kaj lagetoj. Ni ekiros foje rekte de la kastelo, foje veturus per niaj aŭtoj la start-loko. Ni marŝos meze 15 km ĉiutage.
 • De vendredo ĝis dimanĉo ni migros dum la tuta tago, tagmeze ni piknikos. Planita horaro : 8h matenmanĝo, 9h foriro, 17h-18h reveno, 19h vespermanĝo, 20h30 vespera programo. Lundon ni faros duontagan promenon.
 • La grupo ideale konsistu inter 6 kaj 12 homoj. Lia celo estas praktiki la lingvon. Tial li atendas nur esperantistojn, eĉ se temas pri komencantoj. Lingva bano tre efikas por lingvolernantoj, ĉar kutime oni senĉese babiladas dum la tuta migrado kaj ĉar tiuj konversacioj estas pli vivaj ol en klasĉambro. Laŭ via peto, Olivier povas konsili kaj korekti por pli efikaj progresoj.
 • Olivier estas kampogardisto laŭprofesie, li pasie ŝatas migradon kaj Esperanton kaj tial fondis Esperanto-Migrad-Asocion.

Aktivaĵo : ĤORA (KORUSA) KANTADO
 • La ĥoro Interkant daŭrigas sian novan projekton, kiu celas prezenti spektaklon post proksimume unu-du jaroj. Se vi volas kanti, teatrumi, danci, ludi muzikilon kaj ĝoji varman etoson, ni bonvenigas vin por kuniĝi kun ni ekde dum tiu kanta studperiodo. Provi neniel devigas vin engaĝiĝi.
 • Ekzercado matene kaj posttagmeze, de la 30a de aprilo ĝis 3a de majo, (alvenu la 29an de aprilo ĉ. 18h).
 • Ĥorestrino : Zdravka Bojĉeva el Luksemburgo
 • Kantoj en Esperanto laŭ la kutima repertuaro.
 • Je via aliĝo, marku la radio-butonon "Aliĝo al : Aktivaĵoj, kurso".

PREZO kaj ALIĜO al restado en Greziljono
 • La prezo de via restado kalkuliĝas aŭtomate dum via reta aliĝo. Por taksi la prezon, sufiĉas indiki la aĝkategorion, ĉambron kaj nombron de noktoj. Klaku ĉi tien por aliĝi.
 • Ĉiuj niaj tarifoj tie. Ekstrakto : ĉambro 9-38 €, kampadejo 4 € ; tri manĝoj 23 €, kurso kaj programo 10 €, tage.

Teamo : Jannick Huet, Bert Schumann, Nathalie Dubrulle, Olivier Buisson, Zdravka Bojĉeva, Thierry Charles


Aliĝintoj :
Jannick & Bert, Maja & Hubert, Manjo, Nathalie, Olivier, Zdravka & Jimmy...

Loĝlokoj de la partoprenantoj : LU-2516 Luxembourg ; FR : 21000 Dijon, 22140 Bégard, 35510 Cesson Sévigné, 36200 Mosnay, 56450 Theix ...

Afiŝi mapon kun la loĝlokoj de la partoprenantoj.
Kontaktu nin pri kun-veturadokonsultu tieOpinioj de partoprenantoj 2018
Mi pasigis belajn tagojn, mi kantis bone, mi ridis multe. Vere bele. Mi ĝojis kaj ni havis sunon, iomete pluvon. Riĉaj renkontoj. Patricia Kiel kutime, mi plezure partoprenis la staĝon de Interkant’. Mi multe ŝatas la kadron de vivo en la kastelo kaj ĝian belan kaj kvietan parkon. Mi estimas nian ĥorestrinon Zdravka pro ŝia konstanta bonhumoro, kaj ankaŭ la bonan etoson inter la korusanoj. Plie, dum tiu staĝo, ni renkontis aliajn personojn venintajn por la vegana staĝo ReVe. Ŝanco esti kune ! Tutkore, Geneviève
La staĝon gvidis profesinivele Zdravka el Luksemburgio. Antaŭ kelkaj jaroj ŝi kantis la rolon de Karmen dum 5 spektakloj en Francio. Tial estis agrabla revidiĝo por mi, kaj ankaŭ renkonti ĥoranojn de Interkant. — Por la vegana manĝaĵo mi alportis keksojn faritan el griloj, kaj viandobulojn el farunvermoj. Kuraĝuloj gustumis ĝin. — Malgraŭ furora kanzono de Jonni M, mi plu manĝos bestan viandon, fromaĝon, kaj mielon. — Aparte min ĝojigis renkonti nigrulon - kvankam blanka kiel indiĝena norda skandinaviano. — Ni kune kantis entuziasme : frate marŝas ni al verda venko. Ruĝ-gefrate, Dieter Rooke