Infanoj kaj familioj (2017-aŭg-05/13)

7a Festa Semajno por infanoj, adoleskantoj, junuloj,
familioj, eĉ kun beboj, gekuzoj kaj geavoj
de sabate 5-a de aŭgusto ĉ. 18h ĝis dimanĉe 13-a de aŭgusto 2017 tagmeze
Ludoj, banado, manlaboroj, sporto, muziko kaj E-kursoj

ENHAVO
 • AKTIVAĴOJ POR INFANOJ
  • Larisa Osadĉuk (Ukrainujo) Origamio kaj manpupoj
  • Nicky Janssen (Flandrujo) Farado de manpupoj kaj variaj manlaboroj
  • Bert Schumann (Bretonujo) Amuzaj aktivaĵoj diversaj
  • Marie Savary (Vaskujo) programo ’ESTI’ por pli bone koncentriĝi, moviĝi
  • Pli da aktivaĵoj aperos poste
 • KURSOJ
  • Jean-Luc Kristos (Aŭvernjo) Ludu ni por paroli !
  • Ansofi Markov (Francilio) Ludoj kaj instruado kun la infanoj
  • Bert Schumann (Bretonujo) Individuaj ekzercoj laŭ via bezono
 • AKTIVAĴOJ PLIAJ
  • Jean-Luc Kristos (Aŭvernjo) Kantu ni ! — Dancu ni !
  • Caroline Mauboussin (Luarvalo) Libro-bindado
  • Marie Savary (Vaskujo) Veki-jogo, okcidenta jogo por senstreĉiĝo
  • Alain Delmotte (Belgujo) Ateliero pri astrolabo (sekstanto) kaj sunhorloĝoj
  • Libroservo surloke, vidi la liston.
 • DISTRAĴOJ vespere
  • Alain Delmotte (Belgujo) Laborvojaĝo por UN en Kurdujo en 2002 ĵus antaŭ la iraka milito
  • Libroprezenta vespero, ĉiu laŭtlegu paĝon de ŝatata libro
  • Alain Delmotte (Belgujo) Komunikado ĉe abeloj (laboro por la interlingvistikaj studoj en Poznano)
  • Plia aktivaĵoj aperos poste

Infanoj : PUPFARADO kaj MANLABOROJ
 • Farado de diversaj pupoj el diversaj materialoj, nome fingropupoj, manpupoj, bastonpupoj, indoneziaj vajangoj, tirpupetoj kaj eĉ perlaj feliĉ-pupetoj kun juveletoj.
 • Per la faritaj pupoj ni elpensas etajn pupteatraĵojn kaj montros la rezulton dum la adiaŭa vespero.
 • Ni preparas rekvizitojn por teatraĵo. Ni ellaboras ali-vestaĵojn por la teatraĵo. Ni desegnos sur papero per koloraj krajonoj por prepari dekoron por la teatraĵo.
 • Nicky ŝatas labori, ludi kaj manlabori kun la infanoj - ili tion ŝategas kaj ne nur la temo pupoj donas multe da eblecoj.
 • Matene ŝi pretas fari Mazi-kurson kun la etuloj, vespere ŝi laŭlegos piĵamo-rakontojn, kun sia japana kamiŝibaj-kesteto.
 • Nicky kunportas multe da materialo, por tiun bone uzi, ŝi petas helpon de gepatroj.

Infanoj : ORIGAMIO kaj PUPOJ
 • Origamio estas malnova japana arto faldi paperon por krei belegajn malgrandajn figurojn. Ni lernos la bazojn de tiu arto kaj faros diversajn modelojn. Por partoprenantoj inter 5 kaj 99 jaroj.
 • Ni kreos ankaŭ manpupojn el origami-papero kaj ŝtofo. Kun ili ni preparos pupteatran spektaklon. Taŭga por homoj de 6 kaj 99 jaroj.
 • Tiun atelieron ni faros en luda formo, kun origamiaj fabeloj, moviĝantaj modeloj, enigmoj, trukoj, fingra pupteatro ktp.
 • Prelego Origamio kaj sciencoj pri la nuntempa apliko de origamio en scienco, teknikoj, arkitekturo kaj dezajno montras fragmentojn de la filmo Mondo en faldoj.
 • Larisa studis molekulan genetikon en Kievo, poste pupteatron kaj origamion en Moskvo. De pli ol 20 jaroj ŝi okupiĝas pri origamio kaj pupteatro kaj pri edukaj ludoj por infanoj. Ŝi kreis la origamiklubon de Kievo. En la ateliero ŝin asistas Alain Delmotte, kiu doktoriĝis pri botaniko kaj ekologio en Loveno kaj poste studis interlingvistikon en Poznano. Li interesiĝas pri la matematika aspekto de origamio.

Infanoj : AMUZAJ aktivaĵoj
Laŭ la vetero kaj viaj preferoj, Bert organizas aktivaĵon :
 • banado en urba naĝejo aŭ 2 proksimaj banlagoj
 • vizito de zoo aŭ amuzparko kun la infanoj (per aŭto)
 • tablotenisa turniro sub la hangaro (kunportu rakedojn)
 • volejbalo sur la flugpilkejo (inter arboj)
 • piedpilko sur granda herbejo (sen randmarkiloj)
 • pieda vizito al dolmeno (2-5 km) kaj glob-ludejo Boule de fort (1,3 km)
 • ekskurso al iu fama Luar-kastelo (per via aŭto)
 • societaj tabloludoj (kelkaj ĉeestas, kunportu viajn)

Kurso : Ludante lerni
 • Animado de la infanoj per ludoj kaj iom da instruado. Ĉu veraj komencantoj, ĉu denaskaj esperantistoj, ĉiuj infanoj povas ludi kaj amuziĝi per aŭ ĉirkaŭ Esperanto, uzante kaj lernante la lingvon ... aŭ ne. Plej grave estas ĝui kune agrablajn momentojn, prefere kun kaj per Esperanto, sed se necese ankaŭ sen.
 • Ansofi estas denaska esperantisto kaj patrino de denaskuloj, profesie instruisto por liceanoj pri historio kaj geografio, sed ŝi ankaŭ instruis muzikon kaj Esperanton kadre de eksterlernejaj aktivaĵoj al diversaĝaj kaj diversnivelaj infanoj. NB : Infanoj kunportu sian bekfluton aŭ alian instrumenton, per kiu ili scias ludi !

Kurso : LUDU ni por PAROLI iomete, multe, pasie !
 • Simpla, parola komunikado ĉiutaga en etoso ĝoja, ludema kaj feriema
 • Jean-Luc proponos al vi ludojn tre diversajn por instigi vin paroli pli kaj pli : rakontoj ; divenoj ; puzloj ; poezio ; enigmoj ; tabuaj vortoj ; priskribo de bildoj, krei rakonton. Li celas simplan, ĉiutagan komunikadon ; krome la etoso estos ĝoja, ludema kaj feriema. Okaze de ludoj, aŭ post peto, li pritraktos gramatikajn punktojn. Ĉiu ludo estos ankaŭ okazo por lerni novajn vortojn. Se vi, pli malpli, uzas skribe la bazajn regulojn kaj ankoraŭ ne kuraĝas paroli, tiu "paroliga kurso" estas por vi !

Aktivaĵo : JOGO 2017-08-07/13
 • Lernu la fundamenton de la teknikoj de Veki-Jogo, spertu iliajn efikojn por poste praktiki en ĉiutaga vivo kontraŭ streso : konscia spirado, konscio pri sia korpo kaj ties gravitocentro ; mensaj vigleco, atento kaj dispono ; ankriĝo en la tero kaj konscio pri la gravito.
 • Marie praktikas Veki-Jogon de 30 jaroj kaj instruas ĝin de 25 jaroj, ŝi gvidas kursojn en sia Jogo-lernejo. Krom Veki-Jogo (spirado, malstreĉiĝo, movoj), ŝi proponas al vi Veko’n (1 h da sida pozo, malrapida paŝo, rapida paŝo) kaj/aŭ Veksido’n (½ h da meditado).
 • Ŝia lerneja programo ESTI por infanoj konsistas el ekzercoj por pli bone koncentriĝi, atenti, moviĝi laŭ naturaj leĝoj t.e. plibonigi la funkciadon de nia korpo, lerni kiel paŝi, alti, malalti, trovi ekvilibron, observi, rilati kun la aliaj ktp. danke al korpaj ekzercoj kaj ludoj.

Aktivaĵo : LIBRO-BINDADO
 • Venu bindi vian propran esperantan libron en nia ateliero de libro-bindado. Pluraj jam lernis bindadon kaj estis tre fieraj kaj agrable mirigitaj ! Vidu belan rezulton.
 • Nia bindistino Caroline ree bonvenigas vin en 2017. Por tiu laboro necesas kontroli sin, lertajn agi kaj forte koncentriĝi dum du horoj, do partoprenanto estu almenaŭ 8- ĝis 10-jara.

Aktivaĵo : KANTU ni - DANCU ni !
 • Jean-Luc proponas du apartajn aktivaĵojn : kanti kaj danci :
 • Li celas valorigi la francan popkantaron al francaj kaj eksterlandaj esperantistoj. Akompanante sin per propra piano, li proponas al vi kanti simple por la plezuro, uzi la lingvon en gaja kaj neordinara etoso. Temas pri unuvoĉaj kanzonoj similaj al tiuj, kiujn vi kantas en via banĉambro. Kion kanti ? Kanzonojn kantatajn en Esperanto, popajn kaj tradiciajn, francajn famaĵojn kaj movade konatajn kantojn el diversaj landoj.
 • Se anonciĝas almenaŭ dek dancemuloj, tiam Jean-Luc povas proponi linidancojn. Oni dancas ilin unuope, en vico, kaj samtempe ĉiu same paŝas. Linidancoj devenas el Usono laŭ kamparana, bovista stilo ; aliaj estas modernaj, popstilaj kaj danceblaj en dancejoj. Laŭ la ĉeestantoj, la ritmo estos pli aŭ malpli rapida. Linidancoj estas tre facile lerneblaj kaj post iom da trejnado venas plezuro danci grupe laŭ la ritmo.

PREZO kaj ALIĜO al restado en Greziljono
 • La prezo de via restado kalkuliĝas aŭtomate dum via reta aliĝo. Por taksi la prezon, sufiĉas indiki la aĝkategorion, ĉambron kaj nombron de noktoj.
 • Prezo ekde 8 € tage (kurso kaj aktivaĵoj, tendejo, memzorganto). Reduktita prezo pri manĝoj, kursoj kaj aktivaĵoj por infano, adoleskanto aŭ homo kun modestaj rimedoj.
 • Ĉioinkluziva prezo por la restado du plenkreskulo dum 7 tagnoktoj, inkluzivante la tranoktojn, manĝojn, kursojn, aktivaĵojn : inter 279 kaj 472 € (tendejo 239 €).
 • Redukto de 5% je la ĉioinkluziva prezo validas por aliĝo kun antaŭpago de 100 € almenaŭ 2 monatojn antaŭ la komenco.
 • Klaku ĉi tien por aliĝi. Ĉiuj niaj tarifoj tie. Por alia tarifo, bv. kontakti nin.

Teamo : Bert Schumann, Isabelle Nicolas, Frédéric/Amélie Sourice


Aliĝintoj : Anne-Marie, Ansofi, Bert, Caroline, Isabelle, Jean-Luc, Larisa & Alain, Marie, Nicky & Ivo, Ŝtonĉjo & Libnjo ...

Infanoj/junuloj kun aĝo : Loiĉjo 3 ...
- Ni planas dormejon por knabinoj kaj dormejon por knaboj.

Loĝlokoj de la partoprenantoj : BE-2160 Wommelgem ; FR : 34090 Montpellier, 35510 Cesson-Sévigné, 37190 Vallères, 63120 Sainte Agathe, 71530 La Loyère, 75020 Paris, 78180 Montigny-le-Bretonneux, 91120 Palaiseau ...

Afiŝi mapon kun la loĝlokoj de la partoprenantoj.
Kontaktu nin pri kun-veturadokonsultu tievidi televidan filmeton