Agendo 2017 de pasintaj eventoj

  • 2017-apr-14 22 : PRINTEMPaS, intensivaj kursoj kun Zsofia Korody, Christope, Marion
  • 2017-apr-21 22 : PRINTEMPaS, internaciaj ILEI-ekzamenoj
  • 2017-apr-15 20 : AMO, seminario pri aktivula maturigo kun Stefan MacGill, Sara Spanò, Mireille Grosjean
  • 2017-sept-17 22 : Turisma semajno (franclingva) kun Catherine Kremer. nuligita