AMO PRINTEMPaS : intensivaj kursoj kaj ekzamenoj aŭ seminario pri aktivula maturigo

Kurso kun Zsofia, Christophe aŭ Marion (2017-apr-14/22)
KAJ / AŬ
Trapasu internacian Esperanto-ekzamenon (2017-apr-21/22)

AMO-seminario kun Stefan kaj Sara (2017-apr-16/20)
Aliĝilo - enskribiĝoENHAVO
 

- Kurso A1-A2 « Ni kuneku ! » gvidata de Marion Quenut
- Kurso A2-B1 « Trans la sojlon de la lingvo » gvidata de Christophe Chazarein
- Kurso B1-B2 « Venu, vidu, spertu ! » gvidata de Zsófia Kóródy
- AMO-seminario (C1) « Kiel modernigi la instruadon de Esperanto kun la novaj teknikaĵoj ? » gvidata de Stefan MacGill kaj Sara Spanò
- Internaciaj KER-ekzamenoj de UEA/ITK
- Prelegoj kun Mireille Grosjean
- NB : Christophe centralizas la lernantojn kaj taksas ilian nivelon antaŭ la staĝo per skriba kaj parola testo

- Programo de la kursoj kaj ekzameno
- Prezoj kaj aliĝoj
- Aliĝintoj kaj iliaj loĝlokoj sur mapo
- Libroservo surloke, vidu liston
- Opinioj kaj raportoj : partoprenantojekzamena sesio
- Fotoj : grupo — albumoj 16 19 34 13 28 219 33 44 51 26 23 76 35 54 65
- Intervjuo kun la responsanto de la staĝo


La Kulturdomo Greziljono organizas KUNLABORE kun ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) kursojn por personoj kiuj komencis lerni E-on kaj deziras rapide progresi per intensaj kursoj gvidataj de tre spertaj instruistoj kiuj uzos E-on por instrui per la rekomendita rekta metodo. Ni proponas tri nivelojn (kursojn).

KURSO B1-B2 « Venu, vidu, spertu ! » (2017-apr-15/21)
 
 • Instruanto : Zsófia KÓRÓDY, hungarino loĝanta en le Esperanto-urbo Herzberg am Harz, Germanujo, kerna aktivulo de la fama Interkultura Centro Herzberg. Ŝi diplomitiĝis en la universitato ELTE en Budapeŝto, laboris kiel profesia lingvoinstruisto pri la angla, hungara kaj Esperanto kaj verkis gramatikan ekzercaron.
 • Celo : Akiri la nivelon B2 laŭ tiu difino. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon B1. Bonvenas ĉiuj kiuj deziras firmigi sian lingvo-uzon, sed aparte kursgvidantoj aŭ kursgvidontoj. La kurso alprenas preparan karakteron por la ekzamenoj fine de la kurso. Zsófia tajloras la kurson al la nivelo de la partoprenantoj kaj certe liveras utilan enhavon ankaŭ por lernantoj de pli alta nivelo, kiuj deziras trapasi C1-ekzamenon.
 • Prezento : La kurso koncentriĝos je pliampleksigo de vortprovizo, parolturnoj kaj ilia utiligo en konversaciado kaj rakontado. La kurso traktos ĉiujn gravajn gramatikaĵojn, preparos kursanojn al la KER-ekzameno per ekzercoj, taskoj, kunlaborigaj ludoj, konversaciado kaj rol-ludado.

KURSO A2-B1 « Trans la sojlon de la lingvo » (2017-apr-15/21)
 
 • Instruanto : Christophe CHAZAREIN estas aktivulo en Esperanto-Kulturcentro de Tuluzo. Li instruas Esperanton de 2006. En 2009, li aktivis unu jaron en Białystok kiel eŭropa volontulo, kaj partoprenis trejnadon pri Esperanto­instruado en la universitato de Poznano. De 2011, instruado – de Esperanto kaj de la okcitana lingvo – estas lia ĉefa okupiĝo. En 2014, li kreis « Ins’eo », asocion kiu celas favori pli modernajn pedagogiajn praktikojn, kaj helpi la profesiiĝon de Esperanto­instruado.
 • Celo : Akiri la nivelon B1 laŭ tiu difino. La homoj aliĝintaj al tiu kurso havu antaŭ la komenco la nivelon A2. Ĉi tiu kurso celas la homojn, kiuj deziras akiri nivelon sufiĉan por komuniki en la plimulto de la situacioj kie Esperanto povas utili (vojaĝoj, kongresoj, internaciaj renkontiĝoj, korespondado, gastigado, kpt...).
 • Prezento de la kurso : Lerni lingvon estas multe pli ol asimili gramatikajn regulojn kaj vortostokon. Lerni lingvon estas disvolvi sian kapablon komuniki – tio estas aŭskulti, legi, skribi ... kaj paroli ! Se vi havas bazojn en Esperanto, sed sentas vin tro limita, kaj volas doni al vi la rimedojn utiligi ĝin ĉe Interreto aŭ vojaĝante, en kongresoj, ĉe esperantistoj, do ĉi tiu kurso estas por vi. Ĉi tiu kurso ankaŭ celas prepari por la parolaj kaj skribaj taskoj de la KER­-ekzamenoj je la niveloj B1 kaj B2.

KURSO A1-A2 « Ni kuneku ! » (2017-apr-15/21)
 
 • Instruanto : Marion QUENUT estas lingvo­trejnisto kaj instruas la okcitanan en Tuluzo de 2011. Pro pasio pri lingvoj (ŝi scias ok), ŝi kreis kaj administras de 2006 la retpaĝaron toulangues.org, tuluza portalo pri la lingvoj de la mondo. Ŝi komencis sian lernadon de Esperanto en 2006 per staĝo kun Esperanto­Kultur­Centro de Tuluzo. De tiam, ŝi regule gvidas staĝojn kaj kursojn por tiu asocio. Ŝi akiris C1-­atestilon en Esperanto.
 • Celo : Akiri la nivelon A2 laŭ tiu difino. Ĉi tiu kurso estas destinata al tutkomencantoj aŭ al personoj, kiuj jam eklernis Esperanton, sed ankoraŭ konsideras sin komencantoj.
 • Kurslibro : Ne estas rekomendata lernolibro, la kurso baziĝos sur nepublikigita materialo (destinata al nova lernolibro projekta). La praktika vortaro de André Andrieu (16€, eldonita de SAT­Amikaro) estas rekomendata.
 • Prezento de la kurso : Ĉi tiu kurso havos kiel akson la parolan komunikadon jam de la komenco, sed ĉiuj kompetentoj de la KER estos prilaborataj dum la semajno, interalie per ludaj kaj teatrecaj aktivigoj.

Internacia KER—ekzameno (2017-apr-22)
 
 • Niveloj : La ekzamena komisiono de UEA akceptis okazigi KER-ekzamenojn je la 3 niveloj B1, B2 kaj C1. Eblas trapasi la kompletan ekzamenon (skriban kaj parolan), nur la skriban aŭ nur la parolan parton. Eblas surloke ŝanĝi la nivelon. Ekzameniĝanto estu almenaŭ 14-jara. Eblas skriba kaj parola parto nur en unu sama nivelo.
 • Aliĝo al ekzameno : Por ekzameniĝi, bv. kontaktu Christophe (retmesaĝe al <ch.chazarein Ĉe-signo @ esperanto-midipyrenees.org> aŭ telefone per +33-6.31.80.40.07), kiu helpos vin elekti vian nivelon kaj plenumi la aliĝ-proceduron. Pri prezoj legu malsupre.
 • Diplomo : Post sukcesa ekzameniĝo la ŝtate agnoskata hungara ekzamencentro ITK eldonos kvarlingvan diplomon por la kandidato. Tiu diplomo validas en Eŭropo kaj akceptiĝas en pliaj landoj ekster Eŭropo.
 • Pri KER : Jen la ekzamena regularo. Jen la oficiala dokumento de la komuna eŭropa referenc-kadro por lingvoj (KER, vidu paĝon 32 pri niveloj). Jen vikipedio.org pri la KER-kadro. Edukado.net jen pri la KER-kadro, jen pri la KER-ekzamenoj. Jen ekzamen-specimenoj. Jen pri nova franca ministra dekreto - ŝancego por Esperanto ! Por pliaj informoj skriku al katalin Ĉe-signo @ ikso.net
 •  :-) Jen JoMo KER-kantas. Jen Cyrille Hurstel intervjuis na Katalin Kovats.

Seminario C1 : AMO
 • Aktivula MaturigO (AMO) estas projekto de UEA por kapabligo de gvidantoj de Esperanta movado. La projekto estas realigata kiel serio de seminarioj, kutime dum renkontiĝoj diversloke sur la Tero. La projekton gvidas Stefan MacGill kaj Sara Spanò. Legi pli.
 • La seminaria temo estos ’Kiel modernigi la instruadon de Eo kun la novaj teknikaĵoj ?’.
 • ...
 • ...
 • ...
 • La enhavo de la pasinta seminario estis : Enkonduko kun orientiĝo kaj konatiĝo per intervjua teĥniko. Kvar el la seminariaj tagoj markas alpinistajn etapojn. Ili prezentas la kvar delonge rekonatajn stadiojn por la enpreno de novuloj en nian komunumon. Etapo 1 : Kiel krei intereson. Etapo 2 : Kiel anonci kurson. Etapo 3 : Kiel instrui la lingvon. Etapo 4 : Kiel gvidi al aktiva uzado. Legi pli.
 • ...

PROGRAMO de la kursoj
 
 • vendrede, 14an de aprilo
  • posttagmeze alveno de la kursantoj. Ĉiu trovas littukojn sur sia lito en sia kastela ĉambro
  • 18h30 akcepto kun aperitivo
  • 19h30 vespermanĝo
  • 20h30 interkonatiĝo kaj prezento de la kursoj
 • Taga disvolviĝo de sabato, 15a de aprilo ĝis vendredo, 21a de aprilo
  • 8h-8h30 matenmanĝo
  • 9h-12h kurso kun Zsofia, Marion aŭ Christophe
  • 12h30 tagmanĝo
  • 14h distraĵoj proponitaj de Jannick aŭ individua laboro
  • 16h30-18h30 kurso
  • 19h vespermanĝo
  • 20h30 vespera programo

PROGRAMO de la ekzamenoj

 • vendredon, 21an de aprilo
  • posttagmeze : alveno de nur ekzameniĝantoj
  • vespere : parola ekzameno por la unuaj ekzameniĝantoj
 • sabaton, 22an de aprilo
  • antaŭtagmeze : skriba ekzameno por ĉiuj ekzameniĝantoj
  • posttagmeze : parola ekzameno daŭrigata
  • poste : foriro de la lastaj ekzameniĝantoj

PREZO kaj ALIĜO al restado en Greziljono
 
 • La prezo de via restado kalkuliĝas aŭtomate dum via reta aliĝo.
 • Por taksi la prezon, klaku sur le butonon "RE-KALKULI" post nura elekto de ĉambro, indiko de aĝo kaj nombro de noktoj. Klaku ĉi tien por aliĝi.
 • Ĉioinkluziva prezo (krom ekzameno) por kompleta 7-taga restado : inter 279 kaj 472 € (tendejo 239 €)
 • Redukto de 5% je ĉioinkluziva prezo validas por aliĝo kun antaŭpago de 100 € ĝis la 8a de februaro.
 • La lernantoj kiuj ekzameniĝas, ricevos senpagan tranokton de la 16a ĝis 17 de aprilo.
 • Ĉiuj niaj tarifoj tie. Ekstrakto : ĉambro 9-38 €, kampadejo 3 € ; tri manĝoj 23 €, kurso kaj programo 10 €, tage.

PREZO kaj ALIĜO al ekzameno

 • Kotizo laŭ edukado.net.
  • Nivelo B1 kompleta : 70 €, nur skriba aŭ parola : 35 €
  • Nivelo B2 kompleta : 80 €, nur skriba aŭ parola : 40 €
  • Nivelo C1 kompleta : 90 €, nur skriba aŭ parola : 45 €
 • Kial KER-ekzamenoj kostas (mal)multe ? Respondo
 • Por ekzameniĝi, bv. kontaktu Christophe (retmesaĝe al <ch.chazarein Ĉe-signo @ esperanto-midipyrenees.org> aŭ telefone per +33-6.31.80.40.07), kiu helpos vin elekti vian nivelon kaj plenumi la aliĝ-proceduron.

Teamo : Jannick Huet, Isabelle Nicolas, Bert Schumann, Valérie Delaire


Aliĝintoj : Alain & Brigitte, Brigitte B, Christophe, Frank, Isabelle, Jannick & Bert, Marion, Lise, Mathieu, Mireille, Reine, Zsofia ...

Loĝlokoj de tiuj partoprenantoj : DE : 37412 Herzberg am Harz, 65929 Frankfurt ; FR : 24520 Saint Sauveur, 26300 Bourg de Péage, 31100 Toulouse, 31190 Auterive, 35510 Cesson-Sévigné, 45000 Orléans, 72380 Joué-l’Abbé, 750200 Paris ...

Afiŝi mapon kun la loĝlokoj de la partoprenantoj.
Kontaktu nin pri kun-veturadokonsultu tie


Foto el 2016 :

Opinioj de pasintaj partoprenantoj 2016. (2015 - 2013 - 2012 - 2011) :
Trop court a été, à mon goût, notre séjour chez vous. Ce lieu est magnifique et vous nous avez laissé beaucoup de liberté, y compris pour vous rendre quelque service. Les cours de Christophe, également nous ont beaucoup appris. Merci à vous tous. Affectueusement à vous deux.
À bientôt ! Miŝa
Karaj amikoj. Dankon Jannick pro tiu bela semajno en Greziljono dank’al via laboro kaj klopodoj por plezurigi la partoprenintojn. Per tiu mesaĝo mi dankas ankaŭ ĉiujn teamanojn en la kastelo kiuj multe laboris. La kultura programo estis tre riĉa. Hejme mi estas kaj mi kompreneble havas multajn farontaĵojn por plulerni nian lingvon kaj alporti viglajn ideojn kaj agadojn al nia movado. Ni plu fosu nian sulkon !
Plej amike, Jean-Claude