Aliĝilo reta

Por aligi familion, aligu ĉiun aparte — Jen papera aliĝilo printeblaNe hezitu kontakti ninRead in English

PERSONAJ INFORMOJ

Familia nomo *
Personaj nomoj *
Sekso ina,    vira
Naskiĝ-dato (jjjj-mm-tt), -loko
Aĝ-kategorio plenkreskulo,    bebo ĝis 3 jaroj,    infano kaj adoleskanto,
homo kun modestaj rimedoj : studento, junulo, senlaborulo ...
Adreso (strato...)
Adreso (2a linio)
Poŝtkodo kaj urbo (komunumo)
Lando
Telefonoj hejma fiksa, poŝa * kun landokodo
Retpoŝta adreso *

 
INFORMOJ PRI LA PROGRAMO

Elektu disponeblan periodon.
Eblas foje alveni 1 tagon pli frue kaj foriri 1 tagon poste.
2017-apr-05/09 : Korusa renkonto de Interkant’
2017-apr-14/22 : PRINTEMPaS, ekzameno, AMO-seminario
2017-jul-10/17 : Interŝanĝoj reciprokaj de scioj kaj de scipovoj
2017-jul-10/27 : Maratona Esperanto-kurso
2017-jul-17/27 : Renkonto de Altenativoj
2017-aŭg-05/13 : Festa semajno por infanoj kaj familioj
2017-aŭg-21/28 : Danco-semajno, pupteatro, kursoj
+++TOP+++
2015-maj-01/jun-31 : ne-esp-aĵo
2016-jun-03/05 : Membrokunsido ...
2016-jun-12/17 : La Luaro laŭ fluo de la vortoj - turisma semajno
2016-aŭg-26/28 : Somera Universitato de EDE
2016-okt-24/nov-01 : AŬTUNE (8 tagoj)
2016-okt-26/30 : Interkant’ (4 tagoj)
2014-dec-30/2015-jan-04 : Jarfina Festego (5 tagoj)
2014-dec-31 : Novjara Festeno (1 vespero)

---nun---
+++END+++
Aliĝo al programo Kurso (10 € tage, reduktite ½)    Kurso kaj aktivaĵoj (10 € tage, reduktite ½)
Unu specifa aktivaĵo (5 € tage)
Mi partoprenas neniun programeron
Kurso elektita
Notu nomon de instruisto aŭ vian deziratan kurs-nivelon
Aliĝo al ekzameno Mi partoprenas ekzamenon
Mi ne partoprenas ekzamenon
Aktivaĵoj elektitaj (notu nomon)
Mia kontribuo por programo

 
INFORMOJ PRI LA RESTADO

Mi ŝatus loĝi en :
 
Baza tarifo por 1 tago kaj persono, beboj senpage.
Littukoj inkluzivaj se plurtaga restado.

 
Aldoniĝas vintra krompago de 20 %.
ĉambro granda por 1 persono (38 €)
ĉambro por 1 persono (27 €)
ĉambro por 2 personoj (19 €)
ĉambro por 3 ĝis 4 personoj (14 €)
ĉambro laŭ tarifo fleksebleco (9 €)
kampadejo (3 €)

neniu tranokto
Alvena dato, horo (mm-tt hh) *
Forira dato, horo (mm-tt hh) *
Nombro da noktoj  0, 1, 2, ...
Mi manĝas 3 manĝojn tage vegetar/ĵe (23 €, reduktite ½, beboj senkoste)
kun viando kaj ĉiuj nutraĵoj (23 €, reduktite ½, beboj senkoste) - inkl. silvestra festeno/animado (+65 €)
nur la silvestran festenon inkl. animado (80 €)

neniun manĝon
Unua manĝo post alveno tagmanĝo,    verspermanĝo,    matenmanĝo,    mi ne scias
Lasta manĝo antaŭ foriro verspermanĝo,    matenmanĝo,    tagmanĝo,    mi ne scias
Mi pretas helpi en mastrumado ne       jes, por pagi malpli
Mi alvenas en Greziljono per... ... per privata veturilo kaj akceptas kunveturigi aliajn personojn
... per privata veturilo, sed ne kunportas aliajn personojn
... per publika transporto kaj precizigas ĉi sube daton, horon, lokon
Mi petas sugeston pri trajno/buso kaj pri ebleco kunveturi
Mi ne scias nun, mi zorgos iam poste
Detaloj pri mia alveno trajn-busa
Noti daton, horon, lokon de alveno kaj foriro
Rimarkoj, demandoj, petoj, manĝreĝimo
alergioj je nutraĵo, poleno, akaro ; iksodo, krabro, EHS-MCS

 
PREZO laŭ viaj elektoj --- *

Prezo laŭ la taga tarifo en €
Ĉio-inkluziva prezo en €  : -5% por kompleta restado dum almenaŭ  ? noktoj
Ĉio-inkluziva prezo+ en €  : -10 % se antaŭpago almenaŭ  ? tagojn antaŭ kompleta restado
Notu bone : Via pago servas al Greziljono por okazigi staĝojn kaj flegi la kastelon. Greziljono estas sen-profitcela organizo kaj funkcias ĉefe per laboro de volontuloj. Por konservi la prezojn oportunaj, ĉiu staĝano devas iom helpi por la manĝoj kaj la pureco. Per via aliĝo, vi engaĝiĝas foje partopreni en la ĉiutagaj taskoj.
Notu bone : Personoj kun financa problemo bv. kontakti nin por trovi solvon.

Mi pagas per :
interbanka ĝiro (senkosta en la Eŭrozono, transferwise.com)
kontonomo : “Maison Culturelle Esperanto”
BIC/SWIFT : PSSTFRPPNTE (La Banque Postale)
IBAN : FR16 2004 1010 1101 4853 9P03 213
Kiel pagocelo notu “stagho” kaj vian nomon.
UEA-konto “gres-y” kun indiko “stagho”
Paypal-konto “kastelo@gresillon.org”
(vi devas aŭ aldone pagi la paypal-komision aŭ plialtigi la pagotan sumon je 4 %)
Pageblecoj nur en Francujo :
franca banka ĉeko je ordono de : “MCE” (aŭ : “Maison Culturelle Espéranto”), ekspedenda al :
MCE / Schumann, 9 rue du Couradin, 35510 Cesson-Sévigné, France
feria ĉeko de la franca ANCV
kleriĝo de dungitoj per franca CPF (DIF)
Neniu pago aŭ alia pagmaniero
Sumo nun pagita : € *
Minimuma antaŭpago por aliĝo : 100 €
Bonvolu post konfirmo pagi laŭeble la tutan sumon de via restado, tio faciligas la laboron de la staĝestro kaj kasisto. Vian ĉekon ni enkasigos tiukaze nur post la staĝo.
 
Kie vi vidis la unuan informon pri tiu ĉi renkonto, en kiu klubo, revuo, retejo, retmesaĝadreso, dissendolisto, diskutgrupo, Fesbuk-paĝo, Tviter’...?
Kontrolo kontraŭ spamo : Bv. tajpi la kvar ciferojn de la nuna jaro !
Se ĉio ĝustas, alklaku la suban log-bildon aŭ premu la Enigo-klavon, tio sendos al ni la informojn pri via aliĝo kaj fermas tiun ĉi formularon.

Se post 3 tagoj vi ne ricevas konfirman retmesaĝon pri via reta aliĝo (pro informadika problemo dum tiu reta aliĝo), tiam bonvolu telefoni aŭ averti per retmesaĝo kastelo@gresillon.org, +33-2.41.89.10.34
Aliĝante mi engaĝiĝas fumi nur ekstere kaj uzi interretaliron laŭ la franca aŭtorrajta leĝo. Legi la detalojn.